Навигација

Наставни план по годинама

Наставни план основних студија 1999-2003.

Наставни план основних студија 2004-2008.


Студијски план и програм из 2014. године

Прва година

Р. бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН
Обавезни предмети:
1. 14И1О01 МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА 1 О 2 2 - - 4,0
2. 14И1О02 ЗООЛОГИЈА 1 О 2 2 - - 4,0
3. 14И1О03 БИОФИЗИКА 1 О 2 1 - - 3,0
4. 14И1О04 БИОСТАТИСТИКА СА ИНФОРМАТИКОМ 1 О 2 1 - - 3,0
5. 14И1О05 АНАТОМИЈА 1, 2 О 7 8 - - 16,0
6. 14И1О06 ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЈА 2 O 1 1 - - 2,0
7. 14И1О07 БОТАНИКА 2 О 1 1 - - 1,5
8. 14И1О08 БИОХЕМИЈА 2 О 4 3 - - 7,0
9. 14И1О09 ПОНАШАЊЕ, ДОБРОБИТ И ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА 2 О 1 1 - - 1,5
10. 14И1О10 ХИСТОЛОГИЈА СА ЕМБРИОЛОГИЈОМ 1 2 О 2 2 - - 4,0
Укупно часова и ЕСПБ обавезне наставе 24 22 0 0 46,0
Изборни предмети: У првом семестру студенти бирају укупно 7 ЕСПБ бодова из Изборног блока 1А (1-6) – два предмета, од којих је један страни језик обавезан. У другом семестру студенти бирају укупно 7 ЕСПБ бодова из Изборног блока 1Б (7-10) – два предмета по слободном избору.
1. 14И1И01 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 И 2 2 - - 4,0
2. 14И1И02 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 1 И 2 2 - - 4,0
3. 14И1И03 РУСКИ ЈЕЗИК 1 И 2 2 - - 4,0
4. 14И1И04 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ХЕМИЈА 1 И 1 2 - - 3,0
5. 14И1И05 УВОД У ВЕТЕРИНАРСКУ КЛИНИЧКУ ПРАКСУ 1 И 1 2 - - 3,0
6. 14И1И06 ПСИХОСОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ДРЖАЊА ЖИВОТИЊА 1 И 1 2 - - 3,0
7. 14И1И07 ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ ДИЈАГНОСТИЧКИХ И ТЕРАПИЈСКИХ МЕТОДА 2 И 1 2 - - 3,5
8. 14И1И08 УВОД У ВЕТЕРИНАРСКУ ЛАБОРАТОРИЈСКУ ПРАКСУ 2 И 1 2 - - 3,5
9. 14И1И09 УЗГОЈ И НЕГА ДИВЉИХ И ЕГЗОТИЧНИХ ЖИВОТИЊА 2 И 1 2 - - 3,5
10. 14И1И10 УЗГОЈ И НЕГА ПЧЕЛА 2 И 1 2 - - 3,5
Укупно часова и ЕСПБ бодова изборне наставе 5 8 0 0 14,0
Укупно часова активне наставе на години   59 60,0

Друга година

Р. бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН
Обавезни предмети:
11. 14И2О01 ХИСТОЛОГИЈА СА ЕМБРИОЛОГИЈОМ 2 1 О 3 3 - - 7,5
12. 14И2О02 СТОЧАРСТВО 1, 2 О 4 4 - - 8,0
13. 14И2О03 ФИЗИОЛОГИЈА 1, 2 О 8 6 - - 13,5
14. 14И2О04 МИКРОБИОЛОГИЈА СА ИМУНОЛОГИЈОМ 1, 2 О 6 5 - - 10,5
15. 14И2О05 ИСХРАНА 1, 2 О 5 5 - - 9,5
16. 14И2О06 ПАРАЗИТОЛОГИЈА 2 O 4 2 - - 6,5
17. 14И2О07 ЗООХИГИЈЕНА 1 2 О 1 1 - - 1,5
Укупно часова и ЕСПБ обавезне наставе 31 26 0 0 57,0
Изборни предмети: У трећем семестру студенти бирају укупно 1 ЕСПБ бод из Изборног блока 2А (11-13). У четвртом семестру студенти бирају укупно 2 ЕСПБ бода из Изборног блока 2Б (14-16).
11. 14И2И01 ОТРОВНЕ И ЛЕКОВИТЕ БИЉКЕ БАЛКАНА 1 И 1 0 - - 1,0
12. 14И2И02 АКВАРИСТИКА 1 И 1 0 - - 1,0
13. 14И2И03 БИОКЛИМАТОЛОГИЈА И БИОМЕТЕОРОЛОГИЈА 1 И 1 0 - - 1,0
14. 14И2И04 УЗГОЈ И НЕГА ГОЛУБОВА И КАВЕЗНИХ ПТИЦА 2 И 1 1 - - 2,0
15. 14И2И05 МОЛЕКУЛАРНО-ГЕНЕТИЧКЕ МЕТОДЕ У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ 2 И 1 1 - - 2,0
16. 14И2И06 РИБАРСТВО 2 И 1 1 - - 2,0
Укупно часова и ЕСПБ бодова изборне наставе 2 1 0 0 3,0
Укупно часова активне наставе на години   60 60,0

Трећа година

Р. бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН
Обавезни предмети:
18. 14И3О01 ЗООХИГИЈЕНА 2 1 О 3 2 - - 5,0
19. 14И3О02 БОЛЕСТИ ПЧЕЛА 1 О 1 1 - - 2,0
20. 14И3О03 ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА 1 О 3 3 - - 6,5
21. 14И3О04 ВЕТЕРИНАРСКА ГЕНЕТИКА 1 О 1 1 - - 1,5
22. 14И3О05 ОПШТА ПАТОЛОГИЈА 1 О 4 3 - - 6,5
23. 14И3О06 ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА 1, 2 О 7 5 - - 13,0
24. 14И3О07 СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА 2 О 4 3 - - 7,0
25. 14И3О08 ОПШТА КЛИНИЧКА ДИЈАГНОСТИКА 2 О 2 4 - - 6,0
26. 14И3О09 АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА 2 О 1 1 - - 2,0
27. 14И3О10 БОЛЕСТИ РИБА 2 О 1 1 - - 2,0
28. 14И3О11 КЛИНИЧКА ПАРАЗИТОЛОГИЈА 2 О 2 1 - - 2,5
Укупно часова и ЕСПБ обавезне наставе 29 25 0 0 54,0
Изборни предмети: У петом семестру студенти бирају укупно 3 ЕСПБ бода из Изборног блока 3А (17-19). У шестом семестру студенти бирају укупно 3 ЕСПБ бода из Изборног блока 3Б (20-23).
17. 14И3И01 КИНОЛОГИЈА И ФЕЛИНОЛОГИЈА 1 И 1 2 - - 3,0
18. 14И3И02 ЗАШТИТА И СПАСАВАЊЕ ЖИВОТИЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 1 И 1 2 - - 3,0
19. 14И3И03 УЗГОЈ И НЕГА СПОРТСКИХ КОЊА 1 И 1 2 - - 3,0
20. 14И3И04 СПОРТСКА МЕДИЦИНА 2 И 1 2 - - 3,0
21. 14И3И05 УЗГОЈ И НЕГА ПАСА И МАЧАКА 2 И 1 2 - - 3,0
22. 14И3И06 УЗГОЈ И НЕГА ФАРМСКИХ ЖИВОТИЊА 2 И 1 2 - - 3,0
23. 14И3И07 ДИЈАГНОСТИЧКЕ ПРОЦЕДУРЕ У КЛИНИЧКОЈ ПАРАЗИТОЛОГИЈИ 2 И 1 2 - - 3,0
Укупно часова и ЕСПБ бодова изборне наставе 2 4 0 0 6,0
Укупно часова активне наставе на години   60,0 60,0

Четврта година

Р. бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН
Обавезни предмети:
29. 14И4О01 РАДИОЛОШКА, УЛТРАЗВУЧНА И ЕНДОСКОПСКА ДИЈАГНОСТИКА 1 О 2 2 - - 4,5
30. 14И4О02 ОПШТА ХИРУРГИЈА 1 О 2 2 - - 4,5
31. 14И4О03 ПОРОДИЉСТВО, СТЕРИЛИТЕТ И В.О. 1, 2 О 8 7 - - 12,5
32. 14И4О04 БОЛЕСТИ КОПИТАРА 1, 2 О 4 3 - - 7,5
33. 14И4О05 БОЛЕСТИ МАЛИХ ЖИВОТИЊА 1, 2 О 4 4 - - 8,0
34. 14И4О06 БОЛЕСТИ ПРЕЖИВАРА 1, 2 О 6 4 - - 9,0
35. 14И4О07 СПЕЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА 2 О 3 2 - - 4,5
36. 14И4О08 ОСНОВЕ ХИГИЈЕНЕ НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА 2 О 2 1 - - 3,0
37. 14И4О09 МЕНАЏМЕНТ ВЕТЕРИНАРСКЕ ПРАКСЕ 2 О 2 0 - - 1,5
- 14И4О10 Обавезна летња клиничка блок пракса 2 О - - - 90/сем. 3,0
Укупно часова и ЕСПБ обавезне наставе 33 25 0 90/сем. 58,0
Изборни предмети: У седмом семестру студенти бирају укупно 2 ЕСПБ бода из Изборног блока 4 (24-27).
24. 14И4И01 ФАРМАКОГНОЗИЈА 1 И 1 1 - - 2,0
25. 14И4И02 ТРОПСКЕ БОЛЕСТИ 1 И 1 1 - - 2,0
26. 14И4И03 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 1 И 1 1 - - 2,0
27. 14И4И04 РАДИОЕКОЛОГИЈА 2 И 1 1 - - 2,0
Укупно часова и ЕСПБ бодова изборне наставе 1 1 0 0 2,0
Укупно часова активне наставе на години   60,0 60,0

Пета година

Р. бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН
Обавезни предмети:
38. 14И5О01 БОЛЕСТИ СВИЊА 1 О 3 2 - - 5,5
39. 14И5О02 БОЛЕСТИ ЖИВИНЕ 1 О 3 2 - - 5,5
40. 14И5О03 ХИГИЈЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА МЛЕКА 1 О 4 2 - - 6,0
41. 14И5О04 ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА 1, 2 О 6 4 - - 10,5
42. 14И5О05 ХИГИЈЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА МЕСА 1, 2 О 7 5 - - 11,0
43. 14И5О06 БОЛЕСТИ ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА 2 О 1 1 - - 2,0
44. 14И5О07 РАДИОБИОЛОГИЈА СА РАДИЈАЦИОНОМ ХИГИЈЕНОМ 2 О 1 2 - - 2,5
Укупно часова и ЕСПБ бодова обавезне наставе 25 18 0 0 43,0
Изборни предмети: У 9. семестру студенти се опредељују за један од 4 обавезна изборна пакета (предмета), које слушају у овом и три наредна семестра, из којих раде дипломски рад. Настава је организована кроз тематске блокове који се смењују током семестра. Први део одабраног изборног пакета у 9. семестру доноси 4 ЕСПБ бода, а други део у десетом семестру доноси 9 ЕСП бодова, уз додатна 4 бода која студенти остварују на основу летње блок праксе из области изборног пакета.
ИП1/1

14И5ИO01

14И5ИO05

КЛИНИЧКА ПАТОЛОГИЈА И ТЕРАПИЈА СОЦИЈАЛНИХ ЖИВОТИЊА (1 и 2) 1,2 ОИ 5 8 - - 13,0
ИП2/1

14И5ИО02

14И5ИO06

УЗГОЈ, ПАТОЛОГИЈА И ТЕРАПИЈА ФАРМСКИХ ЖИВОТИЊА (1 и 2) 1,2 ОИ 5 8 - - 13,0
ИП3/1

14И5ИО03

14И5ИO07

ПРЕВЕНТИВНА ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА (1 и 2) 1,2 ОИ 5 8 - - 13,0
ИП4/1

14И5ИО04

14И5ИO08

ХИГИЈЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА (1 и 2) 1,2 ОИ 5 8 - - 13,0
- 14И5О08 Обавезна летња клиничка блок пракса
из области изборног пакета
2 ОИ - - - 90 3,0
Укупно часова и ЕСПБ бодова изборне наставе 5 8 0 90 17,0
Укупно часова активне наставе на години   56,0 60,0

Шеста година

Р. бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН
Обавезни предмети:
45. 14И6О01 СУДСКА ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА 1 О 2 2 - - 4,0
46. 14И6О02 ЕТИКА И КОМУНИКОЛОГИЈА У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ 1 О 1 0 - - 1,0
47. 14И6О03 ЕКОНОМИКА ВЕТЕРИНАРСТВА 1 О 2 2 - - 3,0
48. 14И6О04 ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ 1 О 1 1 - - 2,0
49. 14И6О05 KОНТРОЛА НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА 1 О 1 2 - - 3,0
50. 14И6О06 МОБИЛНА КЛИНИКА 2 О 0 6 - - 5,0
Укупно часова и ЕСПБ обавезне наставе 7 13 0 0 18,0
Изборни предмети: Студенти слушају трећи део одабраног изборног пакета (предмета), који у 11. семестру доноси 12 ЕСПБ бодова, уз додатних 5 ЕСПБ бодова на основу стручне блок праксе, да би слушањем четвртог дела у 12. семестру остварили још 12 ЕСПБ бодова, уз додатна 3 бода на основу стручне блок праксе из области изборног пакета.
ИП1/2

14И6ИO01

14И6ИO05

КЛИНИЧКА ПАТОЛОГИЈА И ТЕРАПИЈА СОЦИЈАЛНИХ ЖИВОТИЊА (3 и 4) 1,2 ОИ 8 16 - - 24,0
ИП2/2

14И6ИO02

14И6ИO06

УЗГОЈ, ПАТОЛОГИЈА И ТЕРАПИЈА ФАРМСКИХ ЖИВОТИЊА (3 и 4) 1,2 ОИ 8 16 - - 24,0
ИП3/2

14И6ИO03

14И6ИO07

ПРЕВЕНТИВНА ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА (3 и 4) 1,2 ОИ 8 16 - - 24,0
ИП4/2

14И6ИO04

14И6ИO08

ХИГИЈЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА НАМИРНИЦА АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА (3 и 4) 1,2 ОИ 8 16 - - 24,0
- 14И6О07 Обавезна летња клиничка блок пракса
из области изборног пакета
1, 2 ОИ - - - 240 8,0
- 14И6О08 Дипломски рад из области изборног пакета 2 - - - - - 10,0
Укупно часова и ЕСПБ бодова изборне наставе 8 16 0 240 42,0
Укупно часова активне наставе на години   44 60,0