Навигација

Акредитација

НАЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЈА

Акредитација високошколске установе

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду акредитован је од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије као високошколска установа 2009. и 2014. године.

Акредитација студијских програма

Три студијска програма у оквиру поља медицинских наука и области ветеринарских наука су акредитована од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије Министарства 2009. године и 2014. године.

Интегрисане академске студије (ИАС) – ветеринарска медицина

Специјалистичке академске студије (САС) – ветеринарска медицина

Докторске академске студије (ДАС) – ветеринарска медицина

Извештај о самовредновању Приступ фајлу дозвољен само запосленима

Akreditacija Fakulteta kao naucnoistrazivacke organizacije

Fakultet je akreditovan za obavljanje naucnoistrazivacke delatnosti od strane Odbora za akreditaciju naucnoistrazivackih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja Republike Srbije

МЕЂУНАРОДНА АКРЕДИТАЦИЈА

Евалуација од стране експерата EAEVE

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду је евалуиран од стране експерата EAEVE у оквиру консултативне визитације која је организована на Факултету у периоду од 3. до 6. новембра 2014. године.

Извештај о самовреднованју припремљен за евалуацију експерата EAEVE Приступ фајлу дозвољен само запосленима