Навигација

Наставни план по годинама

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 2008.

 

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Тип предмета Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН СИР
Прва година
1 14С1О01 Методологија истраживачког рада I Академско-општеобразовни предмети  Oбавезни 30         3
2 14С1О02 Стандарди добре ветеринарске праксе I Академско-општеобразовни предмети  Oбавезни 60 30       8
3 14С1О03 Менанџмент у ветеринарству I Академско-општеобразовни предмети  Oбавезни 30         3
4 14С1И01 Биотехнологија у ветеринарској медицини I Теоријско - методолошки предмети  Изборни 30 15   30   8
5 14С1И02 Грађа и функција ћелија, ткива и органа у физиолошким и патофизиолошким условима I Теоријско - методолошки предмети  Изборни 30 15   30   8
6 14С1И03 Инфекција и механизми одбране организма од инфективних агенаса I Стручно-апликативни предмети Изборни 30 15   30   8
7 14С1И04 Састав и особине намирница анималног порекла I Научни, односно уметничко-стручни предмети  Изборни 30 15   30   8
8 14С1И05 Контрола репродукције и здравља животиња I I Стручно-апликативни предмети Изборни 60 30   60   10
9 14С1И06 Инструменталне методе дијагностике и терапије обољења животиња I I Стручно-апликативни предмети Изборни 60 30   60   10
10 14С1И07 Клиничка патологија домаћих животиња I I Стручно-апликативни предмети Изборни 60 30   60   10
11 14С1И08 Дијагностика и терапија обољења фармских животиња I I Стручно-апликативни предмети Изборни 60 30   60   10
12 14С1И09 Дијагностика и терапија обољења социјалних животиња I I Стручно-апликативни предмети Изборни 60 30   60   10
13 14С1И10 Хируршке методе у дијагностици и терапији обољења животиња I I Стручно-апликативни предмети Изборни 60 30   60   10
14 14С1И11 Општа епизоотиологија I I Теоријско - методолошки предмети  Изборни 60 30   60   10
15 14С1И12 Методе епизоотиолошког рада I I Стручно-апликативни предмети Изборни 60 30   60   10
16 14С1И13 Клиничка микробиологија I I Теоријско - методолошки предмети Изборни 60 30   60   10
17 14С1И14 Mетоде вирусолошке, бактериолошке, миколошке и паразитолошке дијагностике I I Стручно-апликативни предмети Изборни 60 30   60   10
18 14С1И15 Безбедност намирница анималног порекла I I Теоријско - методолошки предмети Изборни 60 30   60   10
19 14С1И16 Методе испитивања намирница анималног порекла I I Стручно-апликативни предмети Изборни 60 30   60   10
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР,остали часови) и бодови на години 300 120   180   50
Укупно часова активне наставе на години 600    
    Завршни рад                 10
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 600   60