Навигација

Паразитологија

Шеф катедре: проф. др Зоран Кулишић

Особље

редовни професор

ванредни професор

доцент


 

 

Услуге и делатности којима се бави Катедра за паразитологију

Наставна активност

  • Настава (предавања, вежбе, колоквијуми и семинарски радови) на основним, специјалистичким и  докторским студијама (основни и изборни предмети);

Научно-истраживачки рад

  • Учешће на научним, технолошким и иновационим пројектима;

Публикација

  • Публикација научних и стручних дела, уџбеничке литературе намењене студентима и дипломираним стручњацима ветеринарске и хумане медицине;

Стручни рад у лабораторији

  • Узимање и припрема узорака за паразитолошки преглед;
  • Паразитолошки прегледи;
  • Прављење трајних препарата;
  • Обука за рад у лабораторији;
  • Савети у појединачним случајевима;
  • Стручно мишљење.