Навигација

Администрација

 

Деканат
Шеф кабинета декана Тодоровић Јована тел: 011 2685-936;
011 3615-436, лок. 310
dekanat@vet.bg.ac.rs
Одсек за опште послове и студентска питања
Секретар Факултета Раичковић Весна 011 2685-711;
011 3615-436, лок. 255
sekretar@vet.bg.ac.rs
Шеф одсека за опште послове и студентска питања Раичковић Весна 011 2685-711
011 3615-436, лок. 255
sekretar@vet.bg.ac.rs
Виши референт за студентска питања,материјална питања и стандард студената Радиновић-Лукић Милован 011 3615-436, лок. 312;
011 3066-045
osnovne_studije@vet.bg.ac.rs
Виши референт за студентска питања,материјална питања и стандард студената Вукајловић Сања 011 3615-436, лок. 315 studentskasluzba2@vet.bg.ac.rs
Референт за студентска питања, материјална питања и стандард студената Савић Марија 011 3615-436, лок. 315 studentskasluzba1@vet.bg.ac.rs
Виши референт за постдипломске студије и докторате Сикимић Петар 011 3615-436, лок. 328;
011 3066-045
postdiplomske_studije@vet.bg.ac.rs
Референт за јавне набавке Ашћерић Зорана 011 3615-436, лок. 311 nabavke@vet.bg.ac.rs
Референт за радне односе   011 3615-436, лок. 328;
011 3066-045
radniodnosi@vet.bg.ac.rs
Референт за опште послове и послове органа управљања и стручних органа факултета Јасмина Боцески 011 3615-436, лок. 311 arhivafvm@vet.bg.ac.rs
Библиотекари Чавдаревић Душица и
Њежић Ирена
011 3615-436, лок. 316 biblioteka@vet.bg.ac.rs
Дактилограф Стојановић Маја 011 3615-436, лок. 356  
Курир Кнежевић Добрица 011 3615-436, лок. 356  
Одсек за финансијско рачуноводствене послове

Шеф Одсека

Виолета Станојевић 011 2685 042;
011 3615-436, лок. 314
sef_racunovodstva@vet.bg.ac.rs
Обрачунски референт за зараде и друга примања Сања Aшћерић 011 3615-436, лок. 313 racunovodstvo@vet.bg.ac.rs
Обрачунски референт за зараде и друга примања Jелена Ђокић-одређено време 011 3615-436, лок. 313 racunovodstvo@vet.bg.ac.rs
Финансијски ликвидатор Маријана Видић   racunovodstvo@vet.bg.ac.rs
Финансијски књиговођа главне књиге,контиста и аналитичар прихода и трошкова Татјана Цветковић 011 3615-436, лок. 313 racunovodstvo@vet.bg.ac.rs
Књиговођа аналитичар купаца и фактуриста Санела Сарановић 011 3615-436, лок. 313 racunovodstvo@vet.bg.ac.rs
Материјални кнјиговођа, аналитичар добављача и књиговођа аналитичар основних средстава и ситног инвентара      
Набављач и економ Ана Кашерић    
Благајник Данијела Вучковић 011 2685 153;
011 3615-436, лок. 350
racunovodstvo@vet.bg.ac.rs
Одсек за техничке и помоћне послове

Шеф Одсека

Поткоњак Зоран тел/фаx: 011 2685 894;
011 3615-436, лок. 245
ekonomat@vet.bg.ac.rs
Референт за безбедност и здравље на раду и противпожарну заштиту Александар Јелић тел/фаx: 011 2685 894;
011 3615-436, лок. 245
obezbedjenje@vet.bg.ac.rs
Електричар Мирсад Шебретовић 011 3615-436, лок. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Столар Зоран Савовић 011 3615-436, лок. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Водоинсталатер Десимир Игњатовић 011 3615-436, лок. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Возач Зоран Ћурчић 011 3615-436, лок. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Возач Никола Поповић 011 3615-436, лок. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Портир Благомир Божић 011 3615-436, лок. 245 obezbedjenje@vet.bg.ac.rs
Портир Живослав Стевановић 011 3615-436, лок. 245 obezbedjenje@vet.bg.ac.rs
Портир Милош Павић 011 3615-436, лок. 245 obezbedjenje@vet.bg.ac.rs
Хигијеничари Јасмина Радојчић 011 3615-436, лок. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Бранка Бераја 011 3615-436, лок. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Бранкица Радовић 011 3615-436, лок. 310 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Мила Мошић 011 3615-436, лок. 245 ekonomat@vet.bg.ac.rs
Информационо-комуникациони центар
Руководилац Центра Доц. др Милош Вучићевић 011 3615-436 лок. 334 vucicevic@vet.bg.ac.rs
Webmaster др Драгиша Урошевић   webmaster@vet.bg.ac.rs
Секретар Центра др ум. Милица Мијачевић Царевић   infocentar@vet.bg.ac.rs
Технички сарадник администратора мреже Златко Демак   itcentar@vet.bg.ac.rs
Центар за издавачку делатност и промет учила
Руководилац Центра Проф. др Драган Гвоздић 011 3615-436 lok.354 gvozdic@vet.bg.ac.rs
Технички уредник Лазаревић Гордана 011 3615-436 лок.253 izdavackicentar@vet.bg.ac.rs
Технички сарадник Јелена Јездимировић 011 3615-436 лок.253 izdavackicentar@vet.bg.ac.rs
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
Руководилац Центра Снежана Стевановић Ђорђевић 011 3671 160 diro@vet.bg.ac.rs
стручни сарадник Александра Алексић -Агелидис 011 3671 160 diro@vet.bg.ac.rs