Навигација

14И6О01 - Судска ветеринарска медицина

Спецификација предмета
НазивСудска ветеринарска медицина
Акроним14И6О01
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. др Зоран Алексић
 2. др Владимир Нешић
 3. др Јелена Алексић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. др Јелена Алексић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан
  Услов
  Циљ предметаСтицање умећа за коришћење знања стеченог током студија ветеринарске медицине у циљу давања одговора на различита питања из решења за вештачења судова свих надлежности у Републици Србији.
  ИсходСтудент треба да зна своја професионална права, обавезе и дужности као давалац услуга клијентима, права, обавезе и дужности стручног сведока и вештака, као и врсте одговорности и санкције које проистичу из одговарајуће области правне материје, да разуме форензички приступ процени знатности и трајања болести животиња, неисправности хране животињског порекла и хране за животиње и схвати значај улоге вештака у правосудном систему.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗакон о уређењу судова, Закон о парничном поступку, прописи из области кажњивих деликата и њихов значај за ветеринарску професију, Закон о облигационим односима и његова примена у ветеринарској професији (6). Методе вештачења (2). Форензичка процена општих патоморфолошких промена: оштећења и смрти ћелија, поремећаја у циркулацији, запаљење, поремећаја у расту; форензичка процена постморталних промена (4). Форензичка процена вирусних и бактеријских болести заједничких за више животињских врста (2). Форензичка процена заједничких паразитоза (2). Форензичка процена болести и мана коња (2); Форензичка процена болести и мана говеда. Форензичка процена болести и мана свиња (2). Форензичка процена болести и мана оваца и коза (2) Форензичка процена болести и мана паса (2). Форензичка процена болести кунића. Форензичка процена болести пчела (2). Повреде животиња - форензичка процена (2). Одговорност ветеринара; Стручне грешке током рада или у вези са радом у областима ветеринарске делaтности (2).
  Садржај практичне наставеОбрада казуса из судске праксе Катедре по областима; форензичка обдукција у циљу постављања дијагнозе и процене трајања обољења (30).
  Литература
  1. Алексић З, Ђукић Бранислава: Судска ветеринарска медицина, општи део, ФВМ, Београд, 1999.
  2. Ђукић Бранислава, Алексић З.: Судска ветеринарска медицина, специјални део, ФВМ, Београд, 2001.
  3. Melinda Merck: Veterinary forensics; Blackwell publishing, USA, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације), приказ и обрада казуса из судска праксе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит20
  Практична настава10Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари