Навигација

Ceepus III

Ово је програм академске размене студената, наставног особља и истраживача из Средње и Источне Европе, који је започео 1993. године, a заснива се на међународном споразумu. Његове потписнице су: Аустрија, Албанија, Бугарска, Црна Гора, Чешка, Хрватска, Македонија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија и Србија.

Омогућава мобилност студената и универзитетских професора, курсеве језика и екскурзије. Специфичност програма представљају универзитетске мреже које се заснивају на сарадњи најмање три универзитета, под условом да су сва три универзитета из различитих чланица CEEPUS-a.

Основни циљеви програма су успостављање мултилатералне сарадње кроз академску мобилност унутар средњоевропског и јужноевропског региона, промовисања програма и мрежа, нарочито заједничких диплома.

Предходни циклус II CEEPUS трајао је у периоду од 1.септембра 2005. До јануара 2010. Актуелни, циклус III CEEPUS  програма отпочео је 1.маја 2011.године, а предвиђено трајање овог циклуса је седам година.

Мобилност студената може трајати један месец или један семестар на изабраном партнерском универзитету ван земље, а минимално 21 дан. Када је реч о мобилности професора, за њу је предвиђено да траје између месец и месец и по дана. Ова врста мобилности може минимално трајати 10 дана.

Информације о програму налазе се на линку https://www.ceepus.info/

Координатор Ceepus III програма на ФВМ је Проф. др Наталија Фратрић (nataly@vet.bg.ac.rs)