Навигација

Наставни план

Студијски програм Специјалистичких академских студија анимална биотехнологија у репродукцији

 

 

Р.бр.

Шифра
предмета

Назив предмета

Семестар

Тип предмета

Статус
предмета

Активна настава

Остали
часови

ЕСПБ

П

В

ДOН

СИР

Прва година

1.

18С1О01

Увод у биотехнологију репродукције

I

Опште образовни

Обавезан

5

2

1

/

/

10

2.

18С1О02

Лабораторијске и имиџинг  технике у биотехнологији репродукције 

I

Стручно апликативни

Обавезан

3

2

1

/

/

6

3.

18С1И01

Андрологија фармских животиња

I

Стручно апликативни

Изборни

3

2

/

/

/

7

4.

18С1И02

Андрологија социјалних животиња 

I

Стручно апликативни

Изборни

3

2

/

/

/

7

5.

18С1И03

Оцена квалитета сперме код фармских животиња

I

Стручно апликативни

Изборни

3

2

/

/

/

7

6.

18С1И04

Оцена квалитета сперме код социјалних  животиња

I

Стручно апликативни

Изборни

3

2

/

/

/

7

7.

18С1И05

Оцена плоткиња за увођење у биотехнолошке процедуре у репродукцији и селекција

I

Стручно апликативни

Изборни

3

2

/

/

/

7

8.

18С1И06

Ембриотрансфер код фармских животиња I

I

Стручно апликативни

Изборни

3

2

/

/

/

7

9.

18С1И07

Ембриотрансфер код социјалних животиња I

I

Стручно апликативни

Изборни

3

2

/

/

/

7

10.

18С2О01

Ендокринологија репродукције

II

Опште образовни

Обавезан

5

2

1

/

/

10

11.

18С2И01

Ембриотрансфер код социјалних животиња II

II

Стручно апликативни

Изборни

1

2

1

/

/

5

12.

18С2И02

Ембриотрансфер код фармских животиња II

II

Стручно апликативни

Изборни

1

2

1

/

/

5

13.

18С2И03

Банке гена у одрживом пољопривредном развоју, банке гена у кинологији и фелинологији

II

Стручно апликативни

Изборни

1

2

1

/

/

5

14.

18С2И04

Компаративна биотехнологија у репродукцији (хумани модел)

II

Стручно апликативни

Изборни

1

2

1

/

/

5

15.

18С2И05

Молекулска регулација репродуктивних процесa

II

Стручно апликативни

Изборни

1

2

1

/

/

5

16.

18С2СР

Студијски истраживачки рад у функцији специјалистичког рада

II

 

Обавезан

 

 

 

4

 

4

17.

18С-3Р

Завршни рад

II

 

Обавезан

 

 

 

 

4

6

Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали часови) и бодови на години

21

14

5

4

4

60

Укупно часова активне наставе на години

44 (660)

 

 

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија

48 (720)

60