Навигација

Међународна сарадња

У циљу интернационализације високог школства у Србији на предлог Савета Факултета, одлуком Сената Универзитета у Београду 8. јула 2016. године међу првим центрима на Универзитету у Београду основан је Центар за развој и међународну сарадњу Факултета ветеринарске медицине.

Основни задатак Центра је успостављање процедура у оквиру програма размене студената, академског и административног особља. Спровођење процедура студентима омогућава препознавање наставе похађане у различитим институцијама вредновањем кроз остварене ЕСП бодове. Број гостујућих професора на нашем Факултету је у порасту, захваљујући потписаним уговорима о сарадњи и постојећим програмима размене.

Кроз успостављање, одржавање и развијање сарадње са универзитетима, организацијама и другим надлежним институцијама у земљи и иностранству, партнерима из привреде као и укључивањем у мреже са другим факултетима, Центар доприноси јачању капацитета Факултета у побољшању квалитета  наставе и истраживачког рада.

Снежана Стевановић-Ђорђевић, двм                                                                                            
Руководилац Центра
diro@vet.bg.ac.rs; snezana@vet.bg.ac.rs

Александра Алексић-Агелидис, двм
Референт за међународну сарадњу
sandra@vet.bg.ac.rs