Навигација

Распоред часова

 

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ НА САС

 

САС I семестaр - зимски (обавезни предмети)

 1. Методологија истраживачког рада у ветеринарској медицини
 2. Стандарди добре ветеринарске праксе
 3. Менаџмент у ветеринарству


САС II летњи семестaр

 1. Методе вирусолошке, бактериолошке, миколошке и паразитолошке дијагностике
 2. Безбедност намирница анималног порекла
 3. Дијагностика и терапија обољења социјалних животиња
 4. Методе испитивања намирница анималног порекла

 

Изборни предмети

 1. Биотехнологија у ветеринарској медицини
 2. Грађа и функција ћелија, ткива и органа у физиолошким и патофизиолошким условима
 3. Инфекција и механизми одбране организама од инфективних агенаса ---> термини
 4. Састав  и особине намирница анималног порекла