Навигација

14И5ИО03 - Превентивна ветеринарска медицина 1

Спецификација предмета
НазивПревентивна ветеринарска медицина 1
Акроним14И5ИО03
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Радислава Теодоровић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни
   Услов
   Циљ предметаСтуденти бирају одговарајући изборни пакет (ИП) за професионално усмерење. Превентивна ветеринарска медицина 1 има за циљ да прошири знања и вештине студената стечене у обавезном делу студијског програма и усмери их ка кључним и најсавременијим аспектима проблематике: превентиве и управљања ризиком у производњи животиња.
   ИсходСтуденти треба да разумеју значај менаџмента у превентивној медицини, да знају примену превентивних мера код узгоја животиња у органској производњи, да реше проблеме које стварају врсте које угрожавају урбану средину као и да примене превентивне мере у спречавању одређених болести.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТБ1. Економика у превентивној медицини (15) ТБ3. Животињске врсте које угрожавају урбану средину (15)
   Садржај практичне наставеТБ2. (15): Увод у специфичне аспекте органске производње; дезинфекција, дезинсекција, дератизација, карантин и нешкодљиво уклањање отпада у органској производњи. ТБ4. (15): Методе дијагностике болести пчела и легла узрокованих бактеријама, вирусима и гљивицама, протозоама, ендопаразитима и ектопаразитима..
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеНастава ће бити организована у предаваоницама, лабораторијама и клиникама Факултета, кроз низ кохерентних тематских блокова (ТБ) организованих кроз (више)недељно трајање. Теоријска настава се базира на предавањима уз обилно коришћење илустрованог и интерактивног материјала, као и архивиране медицинске документације факултетских клиника.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит30
   Практична настава40Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми10
   Семинари10