Навигација

Одлазећи студенти

Сва документација за мобилност студента за програме размене доставља се

Центру за развој и међународну сарадњу ФВМ-а.

Центар се налази у главном холу Факултета, канцеларија бр.78

 

Email: diro@vet.bg.ac.rs

 

Пре одласка на размену доставити следећа документа на српском и енглеском:

Образац 1 – Образац за пријаву студената са фотографијом 3,5x4,5 цм

(Students application form) - обавезно

Образац 2 – Уговор о учењу (Learning agreement)  -

(попуњава опште податке и табелу бр. II „Детаљи предложеног студијског

Програма у другој установи“,

и: Потврда ФВМ о признавању предмета/испита/стручне праксе

за сваки предмет који ће слушати на гостујућој институцији - обавезно

Образац 3 – (Training agreement) Доставља се само у случају обављања

стручне праксе на другом факултету/универзитету

 

После повратка са размене доставити следећа документа на српском и енглеском:

Образац 2 – Уговор о учењу (Learning agreement)

Само ако има измена у првобитно предложеном уговору о учењу) - обавезно

Образац 4 – Препис оцена (Transcript of records) –обавезно