Навигација

Руководство и стручне службе

 

Декан
2012. - 2020.

Проф. др Владо Теодоровић

Продекан за последипломске
академске студије

Проф. Др Данијела Кировски

Тел: +381 11 2685261
Тел: +381 62 8006855
Email: dani@vet.bg.ac.rs

Продекан за интегрисане
академске студије

в.д. декана од 22.12.2020.
Проф. Др Милорад Мириловић

Тел: +381 11 2685936
Email: dekanat@vet.bg.ac.rs
Тел: +381 11 2685551
Тел: +381 63 7704186
Email: mija@vet.bg.ac.rs

Продекан за сарадњу
са привредом

Проф. Др Вања Крстић

Тел: +381 11 3611810
Email: vanjak@vet.bg.ac.rs
 

 

 

 

Секретар Факултета
Шеф одсека за опште послове и студентска питања


Весна Раичковић
Тел: +381 11 2685711
Email: sekretar@vet.bg.ac.rs

 

 

Председник студентског парламента

Небојша Алексић
тел: +381 11 3671030
Email: predsednikspfvm@vet.bg.ac.rs

Студент продекан

Тамара Васовић
тел: +381 11 3671030
Email: studentprodekan@vet.bg.ac.rs

 

Администрација

Деканат - Шеф кабинета декана
 

Тодоровић Јована
тел: 011 2685-936
011 3615-436, лок. 310
Email: dekanat@vet.bg.ac.rs

Шеф Одсека за финансијско
рачуноводствене послове

Виолета Станојевић
011 2685 042;
011 3615-436, лок. 314
Email: sef_racunovodstva@vet.bg.ac.rs

Шеф Одсека за техничке и
помоћне послове

Поткоњак Зоран
тел/фаx: 011 2685 894;
011 3615-436, лок. 245
Email: ekonomat@vet.bg.ac.rs


Информационо-комуникациони центар
Руководилац центра

Доц. Др Милош Вучићевић
тел: 011 3615-436 лок. 334
Email: vucicevic@vet.bg.ac.rs


Руководилац Центра за издавачку
делатност и промет учила

Проф. Др Драган Гвоздић
тел: 011 3615-436 lok.354
Email: gvozdic@vet.bg.ac.rs


Руководилац Центра за развој
и међународну сарадњу

Снежана Стевановић Ђорђевић
тел: 011 3671 160
Email: diro@vet.bg.ac.rs