Навигација

Наставне базе

 

Практична настава за студенте ФВМ УБ поред факултетских клиника и лабораторија организује се и у наставним базама Факултета - на фармама, ергелама, ветеринарским институтима, клиникама, станицама, амбулантама и другим организацијама са којима Факултет поседује одговарајуће уговоре о извођењу наставе.

Настава се одвија у:

 • системима за производњу и прераду хране:

 • Индустрија меса Ђурђевић, Пећинци

 • Млекара Границе д.о.о. , Младеновац

 • Кланица Амбар, Сурчин

 • Институт за Хигијену и технологију меса, Београд

 • Меланге д.о.о., фабрика за прераду јаја, Ваљево

 • ДТД Рибарство, Бачки Јарак

 • наставним базама:

 • Београдски зоолошки врт, Врт добре наде

 • Фарме корпорације Ал Дахра и Института за сточарство у Земуну

 • Хиподром, коњички клуб Алекса Дундић

 • Ергела Љубичево

 • Специјални резерват природе Засавица

 • Ловиште Рит, ЈП Србијашуме, Падинска скела

 • ЈКП Београдски водовод и канализација, Постројење за пречишћавање воде, Макиш

Практична настава се одвија и у Ветеринарској станици Младеновац, која је у власништву Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, и у ветеринарским станицама: ВС Шабац, пункт Варна, ВС Доњи Срем, пункт Прогар, ВС Јагодина, ВС Уб, ВС Луса-вет, Салаш Црнобарски, ВС Ветедра, Даросава и ВС Крагујвет, Церовац, као и у бројним ветеринарским амбулантама и станицама са подручја целе Србије.

НАСТАВНА БАЗА ЗА ПЛАНИНСКО СТОЧАРСТВО

ЛЕТЊА ШКОЛА ЗА ПЛАНИНСКО СТОЧАРСТВО

Сваке године у летњем периоду у наставној бази за планинско сточарство на Старој планини Факултет организује летњу школу за планинско сточарство. Летња школа омогућава едукацију студената и научноистраживачки рад у области очувања традиционалних облика призводње у брдско-планинским срединама, заштите биодиверзитета и аутохтоних врста и раса домаћих животиња, здравствене заштите животиња и остваривање основе за добијање високовредних производа. Школа се организује у две смене у трајању од по две недеље за домаће и стране студенте. У извођењу наставе поред наставника и сарадника Факултета учествују и представници локалних удружења одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња. Настава се одржава на фармама и пашњацима у парку природе ,,Стара планина”.