Навигација

Мобилност наставника

 

Током 2019. године Центар за развој и међународну сарадњу Факултета ветеринарске медицине је подржао реализацију 20 мобилности наставника планираних у школској 2018/2019. и 2019/2020. години.

У оквиру Erasmus+ програма десет наставника Факултета је изводило теоријску и практичну наставу на ветеринарским факултетима у земљама Европске уније: Онирис колеџ у Нанту (4 наставника), Факултет ветеринарске медицине Универзитета Федерико II у Напуљу (3 наставника), Ветеринарски факултет Универзитета у Љубљани (1 наставник), Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Болоњи (1 наставник) и Факултет ветеринарске медицине Complutense Универзитета у Мадриду (1 наставник).

Наставу на ФВМ УБ су изводила два професора са Онирис колеџа у Нанту и са Ветеринарског факултета Универзитета у Љубљани.

Реализација мобилности кроз CEEPUS програм се одвијала у оквиру мреже ветеринарских факултета – VetNest. Шест наставника је извело наставу на различитим партнерским институцијама у оквиру VetNest мреже: на Ветеринарском факултету Универзитета у Загребу (2 наставника), Ветеринарском факултету Универзитета у Љубљани (1 наставник), Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Вроцлаву (1 наставник), Универзитету ветеринарске медицине у Будимпешти (2 наставника).

Наставу на ФВМ УБ држали су наставници са Ветеринарског факултета Универзитета у Загребу и са Факултетета ветеринарске медицине Кирил и Методије Универзитета у Скопљу.