Навигација

Мисија и визија

МИСИЈА

Мисија факултета Ветеринарске медицине, Универзитета у Београду (ФВМ УБ) је да, у складу да својим професионалним могућностима и искуством, обезбеди едукацију омни-компетентних ветеринара ради побољшања ветеринарске професије у пољу здравља и добробити животиња, јавног здравља односно безбедности хране и превенције ширења заразних болести, као и обезбеђења изврсности клиничких и истраживачких лабораторија факултета.

ВИЗИЈА

Факултет ветеринарске медицине, Универзитета у Београду тежи да буде интернационално препознат и једна од водећих ветеринарских институција у едукативном, истраживачком и професионалном погледу, не само у Србији већ и у целој југо-источној Европи. ФВМ УБ је члан EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) од 2002. године. С обзиром да је одлуком Наставно научног већа Факултета покренут поступак прилагођавања студијског програма Факултета са стандардима ЕАЕВЕ, а у складу са ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) препорукама, Факултет је иницијално евалуиран од стране европских експерата новембра 2014. године. Стратешки циљеви ФВМ су у складу са стратегијом Унверзитета у Београду.