Навигација

Листа ментора

Листа потенцијалних ментора на студијском програму докторских академских студија – ДАС*

Напомена:

  1. Наставници запослени на ФВМ који нису ДВМ могу бити ментори у заједничком менторству са менторима ДВМ
  2. Лица изабрана у научна звања и запослени у Институтима могу бити ментори у заједничком менторству са ментором запосленим на ФВМ

НАПОМЕНА:

Листа ментора се налази на сајту у одељку Акредитација у оквиру:

Самовредновање високошколске установе

Табела 6.7. Листа ментора на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду (ФВМ УБ) према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовно-уметничког поља

шифра за отварање докумената послата је мејлом свим запосленима на ФВМ 31.12.2018.

Име и презимеЗвањеУстанова у којој је запослен са пуним радмин временом