Навигација

Наставно научно веће

Напомена: Члановима Наставно научног већа шифра за седницу ННВ ће бити достављена благовремено,
                    а уколико не добијете или немате шифру за отварање докумената, чланови већа се могу јавити на
                    е-маил адресу: arhivafvm@vet.bg.ac.rs са службених е-адреса, или локал 311

Напомена 2: За шифровање се користи легалан и бесплатан 7-zip архивер који можете преузети са:

портабл верзија или инсталациона верзија

Архиве отвара само 7-zip архивер због шифровања.
 

2021.