Навигација

Сарадња са привредним установама

 

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду остварује сарадњу са великим бројем установа у земљи и иностранству:

 

НАУЧНО-ПОСЛОВНА САРАДЊА

• Институт за хигијену и технологију меса, Београд

• Научни институт за ветеринарство Србије, Београд

• Научни институт за ветеринарство Нови Сад

• Ветеринарски специјалистички институт „Краљево“, Краљево

• Ветеринарски специјалистички институт „Јагодина“, Јагодина

• Центар за испитивање намирница, Београд

• Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад

• Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду, Београд

• Институт за сточарство, Београд

• Институт за медицинска истраживања Универзитет у Београду, Београд

• Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, Београд

• Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд

• Институт за примену нуклеарене енергије ИНЕП, Београд

• Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Београд

• Зоолошки врт града Београда доо, Београд

• ЈП „Зоолошки врт“, Бор

• Golden bee доо, Београд

• ЈКП Ветерина Београд, Београд

• Fish corp 2000 Free доо, Београд

 

НАУЧНО-ПОСЛОВНА БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА

• Међународна агенција за атомску енергију (International Atomic Energy Agency - IAEA), Beč

• Немачка служба за академску размену (Deutscher Akademische Austauschdienst DAAD)

• Фондација Еве Крејн (Eva Crane Trust)

• Агенција за истраживање Републике Словеније (Javna agencija za riziskovalno dejavnost Slovenije)

• Европска организација за сарадњу у науци и технологији (European Cooperation in Science and Technology - COST)

• Аустријска агенција за међународну сарадњу у образовању и истраживањима (Austrian Agency for International mobility
   and Cooperation in Education and Research - OeAD)