Навигација

Општеобразовни предмети

Шеф катедре: проф. др Сунчица Борозан

Особље

редовни професор

ванредни професор

доцент

асистентИнформације о терминима испита налазе се на 1. страни презентације ФВМ


ОСНОВНИ ПРЕДМЕТИ:

МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА (Спецификација предмета)

Обавештења се налазе на сајту у оквиру Обавештења за студенте, Информације за студенте и Обавештења и информације

БИОФИЗИКА - презентација предмета

ЕТИКА У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ: ЕН.; ФР.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ХЕМИЈА - презентација предмета

Обавештења се налазе на сајту у оквиру Обавештења за студенте, Информације за студенте и Обавештења и информације

ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ ДИЈАГНОСТИЧКИХ И ТЕРАПИЈСКИХ МЕТОДА

ПСИХОСОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ДРЖАЊА ЖИВОТИЊА

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - изборни предмети

МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛОВАЊЕ БИОЛОШКИХ СИСТЕМА И ПРОЦЕСА

САВРЕМЕНЕ ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ