Навигација

Општеобразовни предмети

Шеф катедре

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент


ОСНОВНИ ПРЕДМЕТИ:

- БИОФИЗИКА (презентација предмета)

- ХЕМИЈА

- ЕТИКА У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ

- СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

- ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ ДИЈАГНОСТИЧКИХ И ТЕРАПИЈСКИХ МЕТОДА

- ПСИХОСОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ДРЖАЊА ЖИВОТИЊА

- ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ХЕМИЈА

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ-изборни предмети

- МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛОВАЊЕ БИОЛОШКИХ СИСТЕМА И ПРОЦЕСА

- САВРЕМЕНЕ ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ