Навигација

Општеобразовни предмети

Шеф катедре

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент


 

ОСНОВНИ ПРЕДМЕТИ:

МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА (презентација предмета)

БИОФИЗИКА - презентација предмета

ЕТИКА У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ХЕМИЈА (презентација предмета)

ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ ДИЈАГНОСТИЧКИХ И ТЕРАПИЈСКИХ МЕТОДА

ПСИХОСОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ДРЖАЊА ЖИВОТИЊА

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ-изборни предмети

МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛОВАЊЕ БИОЛОШКИХ СИСТЕМА И ПРОЦЕСА

САВРЕМЕНЕ ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ