Навигација

Заразне болести животиња и болести пчела

Особље

редовни професор

ванредни професор

асистент


Основна делатност Катедре је наставно-образовна и научна. У оквиру образовног дела наставници и сарадници су ангажовани на основним студијама покривајући два предмета. У оквиру специјалистичког последипломског рада Катедра се бави образовањем специјалиста из области Епизоотиологије и Болести пчела и свилопреља. Наставници Катедре учествују у изради магистарских теза и докторских дисертација на последипломским студијма. Наставници Катедре су перманентно укључени у рад Комисија Управе за ветерину при Министарству пољопривреде.

Катедра за заразне болести животиња и болести пчела у својим лабораторијама врши дијагностику појединих заразних болести животиња и болести пчела, развија нове методологије, даје стручна мишљења и експертизе.