Навигација

Акредитација Факултета као научноистраживачке организације

Факултет је акредитован за обављање научноистраживачке делатности од стране Одбора за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије