Навигација

Јавне набавке


Правилник о ближем уређењу поступка набавке 2020. година

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА


План јавних набавки за 2021. годину

Усклађени план јавних набавки за 2020. годину

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину

Измена плана јавних набавки за 2018. годину - 2

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

План јавних набавки 2014. - информација од јавног значаја


 

2020.


ЈАВНА НАБАВКА МИКРОБИОЛОШКЕ КОМОРЕ КЛАСЕ II


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА


ЈАВНА НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ


ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА (ФИС и ФИМЕС)


ЈАВНА НАБАВКА PCR ГРАДИЕНТ МАШИНЕ


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊА


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИКТ СИСТЕМА И ОПРЕМЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ


ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

2019.


ЈАВНА НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА PCR ЛАБОРАТОРИЈУ


ЈАВНА НАБАВКА REAL-TIME PCR АПАРАТА


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 2


ЈАВНА НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ


ЈАВНА НАБАВКА МИКРОСКОПА


ЈАВНА НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2


ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊА


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ


ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА


ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ


 

2018.


ЈАВНА НАБАВКА ПРОТОТИПА ОПРЕМЕ ЗА РАЗВОЈ НОВОГ ЛАРВИЦИДА


ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 6


ЈАВНА НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 5


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 4


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 3


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 2


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА


ЈАВНА НАБАВКА КИТОВА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ


ЈАВНА НАБАВКА ПРИПРЕМЕ ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊА


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ


ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА


ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

2017.

 

ЈАВНА НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВЕЖБАОНИЦУ ЗА ДИГИТАЛНУ МИКРОСКОПИЈУ


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 2


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 4


ЈАВНА НАБАВКА УЛТРАЗВУЧНОГ ДИЈАГНОСТИЧКОГ СИСТЕМА


ЈАВНА НАБАВКА БИОМЕДИЦИНСКОГ АПАРАТА


ЈАВНА НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 3


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2


ЈАВНА НАБАВКА ПРИПРЕМЕ ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊА


ЈАВНА НАБАВКА КИТОВА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ


ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА:


ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ:


 

2016.

 

ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 4:


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА КАТЕДРЕ ЗА БОЛЕСТИ ПАПКАРА:


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА:


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 3:


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНОВOДСТВЕНОГ ПРОГРАМА:


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2:


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА:


ЈАВНА НАБАВКА ДИЈАГНОСТИЧКИХ КИТОВА 2:


ЈАВНА НАБАВКА ПРИПРЕМЕ ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊА 2:


ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ:


ЈАВНА НАБАВКА СИТНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА:


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ:


ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА:


ЈАВНА НАБАВКА ДИЈАГНОСТИЧКИХ КИТОВА 1:


 

2015.

 

ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ АМФИТЕАТРА ЗА ТОПОГРАФСКУ АНАТОМИЈУ 2:


ЈАВНА НАБАВКА МИКРОСКОПА:


Јавна набавка хемијских средстава за одржавање хигијене-4:


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈЕ ЗА СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:


Јавна набавка рачунарске опреме:


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ АМФИТЕАТРА ЗА ТОПОГРАФСКУ АНАТОМИЈУ:


Јавна набавка спектрофотометра:


Јавна набавка хемијских средстава за одржавање хигијене-3:


Јавна набавка извођења грађевинских радова на санацији фасаде:


Јавна набавка хемијских средстава за одржавање хигијене-2:


Јавна набавка китова за дијагностику:


Јавна набавка припреме за штампу и штампања:


Јавна набавка електричне енергије:


Јавна набавка горива за моторна возила:


Јавна набавка хемијских средстава за одржавање хигијене:


 

2014.

 

Јавна набавка израде и уградње грађевинске столарије:


Јавна набавка извођења грађевинских радова на Адаптацији просторије за студентске организације:


Јавна набавка двоструког 16к вишеканалног система за анализу:


Јавна набавка микроскопа:


Јавна набавка рачунарске опреме и материјала:


Јавна набавка грађевинског материјала:


Јавна набавка ситног канцеларијског материјала:


Јавна набавка хемијских средстава за одржавање хигијене:


Јавна набавка рачунарске опреме:


Јавна набавка лабораторијских центрифуга:


Јавна набавка тонера:


Јавна набавка китова за дијагностику:


Јавна набавка извођења грађевинских радова:


Јавна набавка средстава за одржавање хигијене:


Јавна набавка горива за моторна возила:


Јавна набавка канцеларијског материјала:


Јавна набавка електричне енергије: