Навигација

Tempus

Улога и циљеви програма

Tempus је програм европске уније који помаже реформу и модернизацију високог образовања у партнерским земљама са циљем да остваре ненаметнуто прихватање трендова развоја високог образовања ЕУ који проистичу из Лисабонске агенде и Болоњског процеса и један је од најстаријих и најуспешнијих програма сарадње ЕУ;

Акроним Tempus настао је 1989 од Trans-European mobility scheme for university studies (паневропска шема за мобилност на нивоу универзитских студија). Данас програм има нешто другачији оквир и циљеве, али је првобитно име задржано.

Програм финансира пројекте у којима учествују институције високог образовања из ЕУ и 26 партнерских земаља.

Тренутно се одвија Tempus IV - фаза програма чија је имплементација планирана за период 2007-2013.

Шири циљеви Програма су:

  • унапређење квалитета високог образовања у партнерским земљама и отварања према потребама тржишта рада и друштва уопште
  • изградња капацитета институција високог образовања у партнерским земљама, посебно њиховог капацитета за међународну сарадњу и континуирани процес модернизације.

Специфични циљеви Програма су:

  • превазилажење фрагментованости система високог образовања,
  • унапређење интердисциплинарности и трансдисциплинарности,
  • побољшање запошљивости људи са универзитетском дипломом,
  • допринос томе да европски простор високог образовања постане препознатљивији и актрактивнији у целом свету;
  • реципроцитативни развој људских ресурса;
  • унапређење међусобног разумевање између народа и култура ЕУ и партнерских земаља

Теме Tempus пројеката ослањају се на три главне компоненте агенде за модернизацију високог образовања у ЕУ:

1. Реформа курикулума

2. Реформа управљања универзитетом (високошколском установом)

3. Високо образовање и друштво

Текући Tempus пројекат на ФВМ:

544270-TEMPUS-1-2013-1-РС-TEMPUS-ЈПЦР Serbia: Striving Towards Exellence in Veterinary Education (EDUVET)  линк: http://eduvet-tempus.edu.rs/

Информације о програму налазе се на линку www.erasmusplus.rs

Координатор Tempus програма на ФВМ је Проф. др Иван Јовановић