Навигација

Лице за заштиту података о личности

 

Зорана Ашћерић, дипл. правник – лице за заштиту података о личности

Ул. Булевар ослобођења 18, Београд
тел. 011/3615-436 лок. 311
i-mail: nabavke@vet.bg.ac.rs