Навигација

Acta Veterinaria

Сајт часописа Acta Veterinaria налази се на адреси: www.actaveterinaria.rs


 

Impakt faktor za 2018. godinu međunarodnog naučnog časopisa Acta Veterinaria-Beograd, prema izveštaju Clarivate Analytics je 0,656.

Hvala svim autorima, recenzentima i urednicima koji su doprineli boljem kvalitetu časopisa.

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Sanja Aleksić-Kovačević