Навигација

Acta Veterinaria

Сајт часописа Acta Veterinaria налази се на адреси: www.actaveterinaria.rs


 

Тренутни IF /impakt faktor/ међународног научног часописа Acta Veterinaria-Београд, према извештају Clarivate Analytics је 0,693.

Хвала свим ауторима, рецензентима и уредницима који су допринели бољем квалитету часописа.

Главни и одговорни уредник
Проф. др Сања Алексић-Ковачевић