Навигација

Наставни план по годинама

 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 2008.

 

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус предмета Активна настава ЕСПБ
П В СИР
Прва година
1 14Д1О01 Молекуларна биологија ћелије 1. O 4 / / 10
2 14Д1О02 Експерименталне животиње и експериментални модели 1. O 3 / / 7
3 14Д1О03 Методологија научноистраживачког рада 1. O 3 / / 7
4 14Д1О04 Студијски истраживачки  рад 1 1. O   / 10 6
5 14Д1О05 Биостатистика и информатика у биомедицинским наукама 2. O 4 / / 10
6 14Д1О06 Ветеринарска имунологија 2. O 3 / / 7
7 14Д1О07 Нервни и хуморални механизми реглација 2. O 3 / / 7
8 14Д1О08 Студијски истраживачки  рад 2 2. O   / 10 6
Укупно часова активне наставе и бодова на години 20   20 60
Друга година
9 14Д2О01 Интеграција метаболизма и функције органа домаћих животиња 3. O 4 / / 10
10 14Д2О02 Патоморфолошке промене и клиничке манифестације болести 3. O 4 / / 10
11 14Д2О03 Заштита животне средине 3. O 2 / / 4
12 14Д2О04 Студијски истраживачки  рад 3 3. O   / 10 6
13 14Д2И01 Математичко моделовање биолошких система и процеса 4 И 2 / / 4
14 14Д2И02 Савремене инструменталне методе у ветеринарској медицини 4 И 2 / / 4
15 14Д2И03 ЕКГ и ЕХО  дијагностика 4 И 3 / / 7
16 14Д2И04 Методологија клиничких испитивања 4 И 2 / / 5
17 14Д2И05 Методе испитивања намирница 4 И 4 / / 10
18 14Д2И06 Методе микробиолошке и имунолошке дијагностике 4 и 5 И 4 / / 10
19 14Д2И07 Примена економетријских метода у оцени производности и контроли здравља животиња 4 И 4 / / 10
20 14Д2И08 Методе испитивања ћелија, ткива и органа у физиолошким и патофизиолошким условима 4 И 4 / / 10
21 14Д2И09 Дијагностика паразитских зооноза 4 И 2 / / 6
22 14Д2И10 Експерименталне методе у фармакологији и токсикологији 4 и 5 И 4 / / 10
23 14Д2И11 Физиологија и биохемија телесних течности 4 или 5 И 3 / / 7
24 14Д2И12 Физиологија  домаћих животиња 4 и 5 И 4 / / 10
25 14Д2И13 Радијациона хигијена 4 или 5 И 2 / / 4
26 14Д2И14 Радиобиологија са радиопатологијом 4 или 5 И 2 / / 4
27 14Д2И15 Радиолошка, ултразвучна и ендоскопска дијагностика 4 и 5 И 4 / / 10
28 14Д2И16 Физикална терапија 4 или 5 И 2 / / 4
29 14Д2И17 Стерилитет домаћих сисара 4 и 5 И 4 / / 10
30 14Д2И18 Вештачко осемењавање и криологија сперме 4 и 5 И 4 / / 10
31 14Д2И19 Контрола репродукције фармских животиња 4 и 5 И 4 / / 10
32 14Д2И20 Болести преживара 4 и 5 И 6 / / 14
33 14Д2И21 Болести свиња 4 или 5 И 4 / / 10
34 14Д2И22 Упоредна анатомија домаћих животиња, сисара и живине 4 или 5 И 2 / / 4
35 14Д2И23 Упоредна анатомија експерименталних животиња 4 или 5 И 2 / / 4
36 14Д2И24 Неуроендокринологија 4 или 5 И 2 / / 4
37 14Д2И25 Патолошка физиологија ендокриног система 4 и 5 И 4 / / 10
38 14Д2И26 Ветеринарска хематологија 4 или 5 И 3 / / 7
39 14Д2И27 Ветеринарска клиничка токсикологија 4 и 5 И 3 / / 7
40 14Д2И28 Механизми дејства лекова 4 и 5 И 4 / / 10
41 14Д2И29 Ефикасност и безбедност лекова у клиничкој ветеринарској пракси 4 и 5 И 3 / / 7
42 14Д2И30 Moлeкулaрнo-гeнeтичкa диjaгнoстикa у вeтeринaрскoj мeдицини 4 или 5 И 4 / / 10
43 14Д2И31 Молекуларни маркери у анализи и детекцији расне припадности и педигреа 4 или 5 И 4 / / 4
44 14Д2И32 Понашање и молекуларна екологија пчела 4 или 5 И 2 / / 4
45 14Д2И33 Понашање и молекуларна екологија дивљих животиња 4 или 5 И 2 / / 4
46 14Д2И34 Технологија узгоја и производње живине и технопатије 4 или 5 И 4 / / 10
47 14Д2И35 Имунобиологија и лабораторијска дијагностика болести живине 4 или 5 И 3 / / 7
48 14Д2И36 Болести живине - вирусне, бактеријске и гљивичне 4 или 5 И 4 / / 10
49 14Д2И37 Токсикозе живине и метаболичке болести 4 или 5 И 3 / / 7
50 14Д2И38 Морфологија, узгој и болести кавезних птица 4 или 5 И 4 / / 10
51 14Д2И39 Ултразвучна дијагностика 4 или 5 И 3 / / 7
52 14Д2И40 Хомеостаза телесних течности и електролита 4 или 5 И 4 / / 10
53 14Д2И41 Клиничка патологија и терапија копитара 4 или 5 И 4 / / 10
54 14Д2И42 Клиничка патологија и терапија паса 4 или 5 И 4 / / 10
55 14Д2И43 Клиничка патологија и терапија мачака 4 или 5 И 4 / / 10
56 14Д2И44 Гастроентерологија 4 или 5 И 4 / / 10
57 14Д2И45 Клиничка дијететика 4 или 5 И 4 / / 10
58 14Д2И46 Превенирање бихевиоралних поремећаја животиња 4 или 5 И 2 / / 4
59 14Д2И47 Примењена биоклиматологија и биометеорологија у функцији заштите здравља животиња 4 или 5 И 2 / / 4
60 14Д2И48 Органски отпад и заштита животне средине 4 или 5 И 1 / / 2
61 14Д2И49 Опште хигијенске мере и превентивне мере у ветеринарској медицини 4 или 5 И 1 / / 2
62 14Д2И50 Основи изградње објеката и хигијена производње, смештаја и транспорта животиња 4 или 5 И 1 / / 2
63 14Д2И51 Паразитске болести животиња 4 и 5 И 4 / / 10
64 14Д2И52 Паразитске зоонозе 4 или 5 И 2 / / 4
65 14Д2И53 Паразитологија 4 и 5 И 4 / / 10
66 14Д2И54 Економика и менаџмент у ветеринарској медицини 4 или 5 И 5 / / 12
67 14Д2И55 Судска ветеринарска медицина и прописи у ветеринарству 4 или 5 И 5 / / 12
68 14Д2И56 Епизоотиологија инфективних болести животиња 4 и 5 И 4 / / 10
69 14Д2И57 Зоонозе и екологија 4 или 5 И 3 / / 7
70 14Д2И58 Вирусне болести пчела 4 или 5 И 2 / / 4
71 14Д2И59 Инфективне болести животиња 4 и 5 И 4 / / 10
72 14Д2И60 Вакцинологија 4 и 5 И 4 / / 10
73 14Д2И61 Патологија 4 и 5 И 8 / / 20
74 14Д2И62 Алиментарне инфекције и интоксикације 4 или 5 И 2 / / 4
75 14Д2И63 Конзервисање намирница биолошким методам 4 или 5 И 2 / / 4
76 14Д2И64 Хемијски и физички загађивачи намирница анималног порекла 4 или 5 И 2 / / 4
77 14Д2И65 Конзервисање намирница физичким и хемијским методама 4 или 5 И 4 / / 10
78 14Д2И66 Квалитет и нутритивна вредност намирница анималног порекла 4 или 5 И 2 / / 4
79 14Д2И67 Научне основе интегрисаног система безбедности намирница 4 или 5 И 4 / / 10
80 14Д2И68 Примарна производња намирница анималног порекла 4 или 5 И 4 / / 10
81 14Д2И69 Микробиологија 4 и 5 И 8 / / 20
82 14Д2И70 Исхрана фармских животиња 4 или 5 И 4 / / 10
83 14Д2И71 Исхрана животиња и квалитет хране анималног порекла 4 или 5 И 4 / / 10
84 14Д2И72 Безбедност хране за животиње 4 или 5 И 4 / / 10
85 14Д2И73 Хистологија и ембриологија 4 или 5 И 2 / / 10
86 14Д2И74 Матичне ћелије и њихова улога у хомеостази ткива и регенеративној медицини 4 или 5 И 4 / / 4
87 14Д2И75 Клиничка ендокринологија 4 или 5 И 4 / / 10
88 14Д2О05 Студијски истраживачки рад 4 4. О / / 10 6
Укупно часова активне наставе и бодова на години 20   20 60
У 4. семестру студент бира предмете, у договору са ментором, за мин. 24 ЕСПБ. Осталих 6 ЕСПБ бодова носи СИР што укупни чини 30 ЕСПБ бодова. Једносеместрални  предмети са листе изборних предмета из области израде докторске дисертације могу се слушати у семестру по избору студента (4. или 5.) Укупно часова активне наставе на години студија = мин. 40 (остатак зависи од изабраних предмета)
Трећа година
89 14Д3О01 Студијски истраживачки рад  5 5. О / / 30 6
90 14Д3О02 Израда докторске дисертације 6. О / / / 30
У 5. семестру студент бира предмете, у договору са ментором, за мин. 24 ЕСПБ. Осталих 6 ЕСПБ бодова носи СИР што укупни чини 30 ЕСПБ бодова. Једносеместрални  предмети са листе изборних предмета из области израде докторске дисертације могу се слушати у семестру по избору студента (4. или 5.) Укупно часова активне наставе на години студија = мин. 40 (остатак зависи од изабраних предмета)
Укупно часова активне наставе и бодова на години 10   30 60
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 50   70 180