Навигација

14И1И07 - Физичке основе дијагностичких и терапијских метода

Спецификација предмета
НазивФизичке основе дијагностичких и терапијских метода
Акроним14И1И07
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Јелена Ајтић
 2. ас. др Дарко Сарван
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.5Статус предметаизборни
   УсловУписан други семестар
   Циљ предметаСтицање основних практичних и оперативних знања о физичким основама и принципима мерења као и о функционисању биомедицинске инструментације; овладавање основама физичких метода које се користе у ветеринарској дијагностици и терапији, биомедицинским истраживањима и пракси.
   ИсходСтудент треба да разуме физичке феномене који су основа мерних техника и инструментације у ветеринарској дијагностици, терапији и биомедицинским истраживањима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеКонтрола животне средине. Примена ултразвука,електромагнетних таласа, ласера у дијагностици и терапији. Микроскопске методе у биомедицини. Рендгенска дијагностика и радиотерапија. Примена јонизујућег зрачења у биомедицини. Нејонизујућа зрачења и дејство на биолошке системе. Електродне технике у биомедицини. Електродијагностика и електротерапија. Термодијагностика и термотерапија.
   Садржај практичне наставеЕхо и Доплер технике. Електродне и микроелектродне технике. Термодијагностика и термотерапија. Електродијагностика и електротерапија. Микроскопија. Ласерско зрачење. X-зрачење. Примена ултраљубичастог и инфрацрвеног зрачења у биомедицини. Дозиметрија јонизујућег зрачења. Обилазак клиника и лабораторија и упознавање са савременим апаратима који се користе у дијагностици и терапији.
   Литература
   1. Јелена Ајтић и Драгана Поповић, Физичке основе дијагностичких и терапијских метода, Ветеринарска комора Србије, Београд, 2013.
   2. Јелена Ајтић и Драгана Поповић, Збирка задатака из биофизике, Ветеринарска комора Србије, Београд, 2010.
   3. Јелена Ајтић и Драгана Поповић, Биофизика, Центар за издавачку делатност, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2014.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   12
   Методе извођења наставеТеоријска настава се изводи уз примену аудиовизуелних презентација. Практична настава се изводи кроз самостални рад, демонстрације, посете клиникама и лабораторијама.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања15Писмени испит55
   Практична настава30Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари