Навигација

Патолошка морфологија

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент


Услуге и делатности којима се Катедра за патолошку морфолологију бави:                                                                              

  • Макроскопска дијагностика (обдукција)
  • Патохистолошка дијагностика
  • Имунохистохемијска дијагностика
  • Цитолошка дијагностика
  • Дијагностика трасмисивних спонгиоформних енцефалопатија (ТСЕ) Western blot и Приострип методом