Навигација

Каталог књига

Инв.број АУТОР НАСЛОВ Издање
18295 ... Библиографија докторских дисертација Свеучилишта у Загребу 1977-1980 Загреб, 1982
18296 ... Библиографија докторских дисертација Свеучилишта у Загребу 1981-1984 Загреб, 1986
18297 ... Библиографија докторских дисертација Свеучилишта у Загребу 1975-1976 Загреб, 1977
18298 ... Библиографија докторских дисертација Свеучилишта у Загребу 1985-1986 Загреб, 1987
18349 Костић, Александар Вишејезични медицински речник Том I Београд, 1987
18350 Костић, Александар Вишејезични медицински речник Том II Београд, 1987
18452 ... Балкан крајем осамдесетих година Београд, 1987
18659 Зимоњић, Дражен Б. Генотоксични агенси Београд, 1990
18675 ... Dictionary for veterinary science and biosciences (German-English, English-German) Берлин, 1988
18795 Ђорђевић, Босиљка... Својства универзитетских наставника Београд, 1992.
18818,18819,18820 ... Сто година удружења ветеринара Србије Београд, 1990.
18822 ... Зборник VI конгреса ветеринара и ветеринарских техничара Југославије Загреб, 1987
18890 Видовић, Витомир С. Принципи и методи оплемењивања животиња Нови Сад, 1993.
18911 Медић-Замаклар, Мирослава Diabetes mellitus - одабрана поглавља 1 Београд, 1993
18912 Медић-Замаклар, Мирослава Diabetes mellitus - одабрана поглавља 2 Београд, 1993
18945 Вујаклија, Милан Лексикон страних речи и израза Београд, 1991.
18947, 18948 ... Наставни планови и програми основних студија Ветеринарског факултета Београд, 1995.
18950 ... Библиографија 1950-1995 Научног института за ветеринарство Нови Сад Нови Сад, 1995
18951 ... Монографија: Четрдесет пет година Научног института за ветеринарство у Новом Саду Нови Сад, 1995.
18986.18987 Плавшић, Желимир... Имунолошке методе Краљево, (1993)
18995.18996 Валчић, Јагода Лекови ad us vet и законска регулатива Београд, 1995
19085 ... Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство-Зборник-резиме научне активности у периоду 1986-1996 Београд, 1996
19089-19096 Ђукић, Бранислава Ветеринарско-медицинска етика Београд, 1996
19100-19109 Миљковић, Василије Вештачко осемењивање животиња Београд, 1996.
19110 Бабовић, Мирјана Алфабетски каталог монографских публикација Београд, 1991.
19117-19119 Маслић, Анђелко Отрови прећутаних истина Београд, 1995.
19144, 19145 ... Eurovet guide: A guide to veterinary Europe Maisons-Alfort, 1996-1997.
19176 Пенчић, Викторија О. Библиографија о болестима кукуруза и микотоксикозама у Југославији Београд-Земун, 1995.
19248 Person, Ron... Водич кроз Windows 95 Београд, 1996
19252 Бараћ, Драган Коментар закона о библиотечкој делатности са пратећим прописима Београд, 1995
19253 Person, Ron Водич кроз Word за Windows 95 Београд,1997
19254 Бјелица, Невенка Ветеринарски речник Београд, 1992.
19266 Вуковић, Илија К. Основе технологије меса Београд, 1998
19267 Пантић, Владимир Р. Билиогија ћелије Београд, 1997
19268, 19544-19546 Шијачки, Нестор... Морфологија домаћих животиња Београд, 1997
19269 Case, Linda P... Canine and feline nutrition St.Louis, 1995
19270 Case, Linda P... Ernahrung von hund und katze Stuttgart, 1997
19271 Carey, Daniel P... Recent advances in canine and feline nutrition research Wilmington,1996
19272-19276 Стевановић, Ђорђе Олигоелемент бакар код животиња Београд, 1997
19277 ... The science of meat and meat products New York, 1960
19278 Levie, Albert The meat handbook Westport, 1970
19279 Олушки, Велимир Прерада меса Београд, 1973
19280 Herschdoerfer,S.M. Quality control in the food industry, vol II London, 1968
19281 ... Meat hygiene Geneva, 1957
19282 Gerrard, Frank Meat technology London, 1971
19283 Рахелић, Светомир Саламурење меса Нови Сад, 1974
19284 ... Specifications for identity and purity of food additives, vol II Rome, 1963
19285 Joslyn, Maynard A. Food processing operations Westport, 1963
19286 Rodin, A. Амбалажа као елемент маркетинга Ludbreg, 1977
19287 Svendsen, Elisabeth D. The professional handbook of the donkey London, 1997
19330 ... Eurovet guide, 1998-1999 Alfort, 1998
19340 Аничин, Иван Радиоактивност Београд, 1978
19383 Алексић-Ковачевић, Сања Ретровирусне инфекције мачака Београд, 1999
19404, ‚19405 Петричевић, Саша Гајење домаће живине Крушевац, 1996
19406, 19407, 19694, 20154, 20155 Петричевић, Саша М. Готови лекови за живину са основама медикације Крушевац, 1998
19409 Русов, Чедомир Марекова болест Београд, 1997
19410 Русов, Чедомир Основи хематологије животиња Београд, 1984
19411 Русов, Чедомир Леукозе говеда Београд, 1991.
19412 Русов, Чедомир Вирусне болести животиња Београд, 1998
19417 Радовић, Ивица Разноврсност живота И Београд, 1999
19423-19427 Димитријевић, Санда Дијагностика паразитских болести Београд, 1999
19441-19443 Вуковић, Драган Клиничка примена хормона у репродукцији женки домаћих животиња Београд, 2000
19455-19460 Кнежевић, Милијана Општа патологија Београд, 1999
19461-19465 Кнежевић, Милијана Практикум из патохистолошких вежби Београд, 1994
19466,19467,19468 ... Хистолошка грађа органа Ниш, 2001
19469, 19470 ... Основи биологије, клиничке патологије и терапије недоместификованих кућних љубимаца Трстеник , 1999
19471-19475, 20507 Ћупић, Витомир Заостаци лекова у јестивим ткивима животиња Београд, 1997
19476-19480, 20506 Ћупић, Витомир Најчешћа тровања у ветеринарској медицини Београд, 1999
19481-19485 Јездимировић, Миланка Б. Основи фармакотерапије и готови лекови у ветеринарској пракси Београд, 1999
19486-19490 Јездимировић, Миланка Б. Ветеринарска фармакологија Београд, 2000
19491 Ромчевић, Љубомир Сименталска говеда у Србији Београд, 1999
19492-19501 Павловић, Војислав Дијагностика гравидитета домаћих животиња Београд, 2000
19502-19506 Лазаревић, Миодраг Кућни љубимци и наше здравље Београд, 2000
19509-19511 ... Зборник радова И Саветовања о биологији и здравственој заштити пчела Београд, 2001
19512-19513 Урошевић, Миливоје Балкански пастирски пси Београд-Земун, 2002
19514 Boden, E. Canine practice 2 London, 1997
19521-19525 Крстић, Никола Практикум из рентгенологије Београд, 2002
19529, 20511 Чанадановић-Брунет, Јасна Кисеоникови слободни радикали и природни антиоксиданти Београд, 1998
10530, 20510 Мандић, Радомир Ч. Заштита природе и фауне кичмењака у Србији Београд, 2000
10531, 20509 Чакар, Мира Антидотски оксими Београд, 2000
19532, 19533 ... Зборник 110 година Српског ветеринарског друштва Београд, 2000
19541-19543 Бјелица, Невенка The pocket veterinary combinatory dictionary of English Београд, 1998
19547 Ћупић, Витомир ATC vet Index Београд, 2002
19550, 20518 ... Деценија страдања српског народа Нови Сад, 2000
19551 ... Жртве демократије-НАТО злочини у СРЈ Нови Сад, 2000
19552 Јевтић, Милош О микрокосмосу Београд, 2003
19553 Одавић, Миодраг Р. Енциклопедијски латинско-српски речник Београд, 2002
19577, 19578 Алексић, Зоран В. Езофагогастрични улкус код свиња Нови Сад, 1999
19579-19582 Димитријевић, Санда Кокцидиоза живине Београд, 2003
19586, 21470, 21471 Русов, Чедомир Хематологија птица Београд, 2002
19588 ... Живот и дело српских научника, књ. 6 Београд, 2002
19589 ... Живот и дело српских научника, књ. 7 Београд, 2002
19590 ... Живот и дело српских научника, књ. 8 Београд, 2002
19591 Димитријевић, Весна Историјско на поштанским маркама Београд, 1999
19592 Стојиљковић, Милош П. Профилакса тровања соманом Београд, 1997
19593 Јовичић, Вилма Савремена дијагностика лајмске борелиозе Београд, 2001
19594 ... Научници Југославије св.3 Београд, 2002
19595 Јокић, Слободан Ветеринарска дјелатност Републике Српске Бања Лука, 2001
19596 ... Легенде Београдског Универзитета: Михаило Петровић Алас Београд, 2003
19597 Русов, Чедомир Библиографија 1958-2002 Београд, 2002
19599 ... Живот и дело српских научника, књ. 3 Београд, 1998
19600 ... Живот и дело српских научника, књ. 4 Београд, 998
19601 ... Живот и дело српских научника, књ. 5 Београд, 1999
19602, 19603, 20231-20235 Стевановић, Јелка Физиологија нервног система Београд, 2004
19604, 19605, 20226-20230 Стевановић, Јелка Физиологија органа за варење код домаћих животиња Београд, 2004
19606 Чампраг, Душан Агротехником: против штеточина са освртом на интегралну заштиту биља Нови Сад, 2002
19639, 21211-21213 Мрвић, Верица Атлас компаративне анатомије домаћих животиња Београд, 2006
19642, 19643 Поповић, Драгана Практикум из физике Београд, 2003
19646 Коматина, Дејан Отворени токови густих мешавина Београд, 1997
19647 Ташки, Ксенија Резервни протеини инсеката Београд, 2003
19648 Величковић, Драган Т. Врсте рода жалфија-хемијски састав и антимикробно деловање Београд, 2003
19649 Торбица, Никола Ризнице информација у биомедицини Београд, 2002
19650 Ђорђевић, Снежана Злоупотреба канабиса и начини детекције у биолошком материјалу Београд, 2006
19659, 19660 Русов, Чедомир... Лексикон ветеринарске медицине Београд, 2004
19661, 19662 Чуперловић, Коста... Трихинела и трихинелоза Београд, 2003
19663, 19664, 20156 Миљковић, Василије... Породиљство, стерилитет и вештачко осемењавање домаћих животиња Београд, 2005
19665-19667, 20403,20404 Раденковић-Дамњановић, Брана Практикум из зоохигијене Београд, 2004
19668 Виљаисан, Хавиер Како да разумете, васпитате и негујете вашу мачку Београд, 2006
19669 Виљаисан, Хавиер Како да разумете, васпитате и негујете вашег пса Београд, 2006
19670, 19671 Иванц, Александар Физиологија домаћих животиња-практикум Београд, 2007
19672, 19673 Ђурица, Гојко... Анатомија домаћих животиња Београд, 2006
19674, 19675 Ђурашевић, Синиша... Експериментална физиологија животиња и човека Београд2007
19676 ... Микотоксикозе свиња Београд, 2007
19677 Митровић, Сретен Коњарство: практикум Земун, 2005
19678 Петровић, Миодраг Медвед и његова станишта на Тари Бајина Башта, 2005
19679 Грдовић, Светлана... Практикум из ботанике са радном свеском Београд, 2006
19680 Петров, Бригита Општа и систематска зоологија: практикум са радном свеском Београд, 2005
19681 Ромчевић, Љубомир Говедарство Србије Београд, 2006
19682, 19683 Ивановић, Снежана Campylobacter spp. Између животиња и људи Београд, 2005
19684, 19685 Такач, Владислав Исхрана домаћих животиња: практикум Београд, 2006
19686 Маћеј, Огњен Протеини млека Београд, 2006
19687 Савић, Мила... Сточарство : фармске и социјалне животиње Београд, 2007
19688, 19689, 20452 Вуковић, Вујадин Резидуе антибиотика у млеку крава после интраутерине апликације Београд, 2005
19690 Лабудовић, Данило... Ветеринарство на подручју Београда од 1717 до 1975 Београд, 1979
19691 Алексић-Ковачевић, Сања Лимфоми паса и мачака Београд, 2005
19692 Бобош, Станко Млечна жлезда преживара Нови Сад, 2005
19693 Стојковић, Јован С. Минералне материје у исхрани домаћих животиња Приштина, 2006
19695 ... Примена савремених технологија у живинарству Београд, 2006
19696, 19697 ... Правилник о раду паса јамара Београд, 2005
19698, 19699 ... Правилник о раду паса јазавичара Београд, 2005
19700 Јовановић, Раде Технологија припремања сточне хране и исхрана високомлечних крава: практикум Београд, 2006
19701 ... Правни информатор- Закон о ветеринарству Београд, 2005
19704 Синовец, Златан... Микотоксини Београд, 2006
19705 ... Зборник радова "Унапређење здравствене заштите животиња и производња здравствено исправних намирница анималног порекла и хране за животиње" Нови Сад, 2000
19707 Кљајић, Ранко Библиографија 2000-2005 Нови Сад, 2005
19714-19718 Тешић, Милан М. Менаџмент ветеринарске праксе Београд, 2007
19719 - 20008 Пантић, Владимир Р. Биологија ћелија бубрега Београд, 1999
20009 - 20144 Бјелица, Невенка Енглески за студенте ветеринарске медицине Београд, 1996
20145-20150 Јовановић, Иван Б., ... Практикум из биохемије Београд, 2006
20152, 20153 Петровић, Б., ... Трауматске неуропатије локомоторног апарата Београд, 2004
20157 Стојић, Велибор Ветеринарска физиологија Београд, 1996
18693, 20158 Ђукић, Бранислава Судска ветеринарска медицина Београд, 1991.
20159, 20160 Пањевић, Ђорђе Заразне болести животиња вирусне етиологије Београд, 1991.
20161 Костић, Нада Регулаторни пептиди Београд, 1999
20162 Симић, Владета Нервни систем и чула домаћих сисара Београд, 1991.
20163, 20164 Попов, Чедомир Велика Србија: стварност и мит Сремски Карловци, 2008
20165-20169 Стојић, Велибор Ветеринарска физиологија Београд, 2007
20170 ... Живот и дело српских научника, књ.2 Београд, 1997
20171 ... Живот и дело српских научника, књ.9 Београд, 2004
20179-20183, 20416-20418 Балтић, Милан Ж.,... Хигијена меса риба, ракова и шкољки Београд, 1997
20185-20189 Теодоровић, Владо Trichinella-trichinellosis Београд, 2007
20190-20199 Теодоровић, Владо Хигијена меса дивљачи и егзотичних животиња Београд, 2007
20203-20207, 20458 Ајтић, Јелена... Практикум из биофизике Београд, 2007
19640, 19641, 20208-20212 Поповић, Драгана Физика са основама биофизике Београд, 2004
20213-20217, 20441-20445 Радојичић, Биљана Општа клиничка дијагностика код домаћих папкара Београд, 2007
20236-20240 Јовановић, Слободан Сточарство: фармске животиње Београд, 2005
20241-20260 Теодоровић, Владо Нојеви и друге егзотичне животиње на домаћој трпези Београд, 2002
20261-20265 Божић, Татјана Патолошка физиологија домаћих животиња Београд, 2007
19654, 19655, 20266-20268 Крстић, Никола... Рентгенолошка и ендоскопска дијагностика обољења дигестивног и респираторног система паса и мачака Београд, 2007
20315-20319 Станимировић, Зоран... Речник пчеларства Београд, 2006
20320-20322 Ђелић, Нинослав... Принципи генетике Београд, 2004
20323-20327, 21620 Авакумовић, Ђорђе Примена савремених научних и практичних достигнућа у здравственој заштити и репродукцији свиња Београд, 2006
20328-20331 Радетић, Петар Сирове кобасице Београд, 1997
20332-20340 Миљковић, Василије Ветеринарска акупунктура Београд, 1998
20341-20349 Миљковић, Василије Примена акупунктуре у лечењу паса и мачака Београд, 1998
20350-20357 Поповић, Никола... Болести коже малих животиња Београд, 1999
20358-20359 Jukes, Nick... From guinea pig to computer mouse Leicester, 2003
20360-20364 Радојичић, Биљана... Заразна шепавост оваца: профилакса и терапија Београд, 2007
20375-20380 Станимировић, Зоран... Практикум из зоологије Београд, 2006
20381 Budras 7Friche / Richter Atlas der Anatomie des Hundes Hannover, 2000
20382 Budras/ Rock Atlas der Anatomie des Pferdes Hannover, 2000
20383 Kees, J.Dik... Atlas der Rontgendiagnostik beim Pferd Hannover, 2002
20384 Kees, J.Dik... Atlas of diagnostic radiology of the horse Hannover, 2002
20385 ... Anatomy of the dog Hannover, 2002
20386 ... Anatomy of the horse Hannover, 2001
20387 David, Thomas... Atlas der kleintierchirurgie Hannover. 2000
20388 Fries, Reinhard... Praxis der geflugeifleischunterschung Hannover, 2001
20389 Hedlund, Cheryl... Farbatlas der hals-nasen-ohren-erkranungen bei kleintieren Hannover, 2002
20390 Hedlund, Cheryl... Clinical atlas of ear, nose and throat diseases in small animals Hannover, 2002
20399-20401, 20825-20829 Шефер, Драган С,... Општа исхрана Београд, 2008
20402 Станимировић, Зоран... Биологија пчела Београд, 2000
20405, 20406 Вучинић, Маријана... Биоклиматологија и биометеорологија Београд, 2006
20407 Ристић, Милутин... Нешкодљиво уклањање угинулих животиња и нејестивих производа закланих животиња Београд, 2001
20408, 20409 Ристић, Милутин... Технологија производње протеинско-енергетских хранива од нејестивих споредних производа заклане живине Нови Сад, 1996
20412 Траиловић, Саша... Ветеринарска рецептура Београд, 2005
20413 Грдовић, Светлана Маховине ширег подручја Београда и њихов биоиндикаторски значај Београд, 2005
20419-20421 Клеут, Марија Научно дело од истраживања до штампе Нови Сад, 2008
20422 ... 1.Симпозијум: Безбедност намирница анималног порекла Београд, 2008
20424 Добранић, Томислав... Расплођивање свиња Загреб, 2008
20426 Умељић, Верољуб Пчеларство Крагујевац, 2006
20429 Умељић, Верољуб Енциклопедија пчеларства Крагујевац, 2008
20430 Thrall, Donald E. Textbook of veterinary diagnostic radiology Philadelphia, 1996
20431 Upson, Dan W. Handbook of clinical veterinary pharmacology Manhattan, 1982
20432 McCurnin, Dennis M... Smal animal physical diagnisis: and clinical procedures Philadelphia, 1991
20433 Cohn, Peter F... Clinical cardiovascular physiology Philadelphia, 1985
20434 Granger D.Neil... Clinical gastrointestinal physiology Philadelphia, 1985
20440 Вучемило, Марија Хигијена и биоекологија у перадарству Загреб, 2008
20446, 20447 Поповић, Драгана... Чернобиљ: више од акцидента? Нови Сад, 2009
20448 ... Атлас болести свиња Београд, 2007
20449 ... Искорењивање класичне куге свиња Београд, 2006
20450 Ђорђевић, Ненад... Храна за животиње Аранђеловац, 2007
20451 Пешић Микулец Драгана Микробиолошке анализе намирница у односу на европску законску регулативу Београд, 2005
20453 ... Национални регистар ветеринарских лекова Београд, 2007
20454, 21472, 21473 Русов, Чедомир... Упоредни подаци о малигним неоплазмама у живине Београд, 2008
20455 Куга, Александар Украсна живина Београд, 2008
20456 Кнежевић, Милијана... Општа патологија Београд, 2008
20457 Ајтић, Јелена... Радна свеска за вежбе из биофизике Београд, 2007
20459 Савић, Мила... Сточарство: практикум Београд, 2008
20460 Калезић, Милош Основи морфологије кичмењака Београд, 2008
20461 ... Стандарди расних паса по FCI групама, књ.1 Београд, 2008
20462 ... Стандарди расних паса по FCI групама, књ.2 Београд, 2008
20463 Урошевић, Миливоје Српски и слични гоничи Београд, 2006
20464 ... Основи кинологије Београд, 2007
20465 ... Правилник о стручном раду-кинолошки савез Београд,2007
20466 Јовановић, Војислав П. Историја ветеринарске медицине и здравствене културе на тлу данашње Војводине Нови Сад, 2004
20467 Радојчевић, Марко Преглед развоја југословенске ветеринарске микробиологије, серологије и имунологије до 1970 Београд, 1976
20468 Стојадиновић, Велимир С. 40 година примене метода вештачког осемењавања крава на југу Србије Ниш, 1995
20469, 20470 ... Добробит животиња и биосигурност на фармама Земун, 2007
20471-20473 ... Осамдесет година Научног института за ветеринарство Србије: монографија Београд, 2006
20474-20477 ... Библиографија истраживача и сарадника Научног института за ветеринарство Србије: 1926-2006 Београд, 2006
20486 ... Стваралаштво Милутина Миланковића: зборник Београд, 2009
20487 Крњаић-Цекић, Нада Сваки човек има своје време, свако време има свог човека Београд, 2008
20488 Ралик, Марјан А. Офталмолошка дијагностика на кучиња и мачки Куманово, 2009
20489 ... Зборник радова: четврти хрватски ветеринарски конгрес Загреб, 2008
20490 ... Зборник сажетака, знанствено стручни састанак, ветеринарска знаност и струка Загреб, 2009
20491 ... Proceedings of the intrernational meeting of anatomy and physiology fundamentals of medicine Загреб, 2009
29492 ... Збирка ветеринарских инструмената из музеја за повијест ветеринарства Загреб, 2009
20493 ... Љетопис университас студиорум Заграбиенсис фацултас ветеринариа 2008-2009 Загреб, 2009
20494 ... WSAVA CE IX дани хрватске мале праксе: зборник радова Вараждин, 2008
20495 ... Расплођивање коња Загреб, 2008
20496 Шехић, Менсур Аналогна и дигитална рентгенографија у ветеринарској медицини Загреб, 2009
20497 Баћић, Горан Дијагностика и лијечење маститиса у говеда Загреб, 2009
20499-20501 Траиловић, Драгиша Р... Коњарство и коњички спорт Београд, 2009
20502-20504, 21161, 21162 Траиловић, Драгиша Р. Болести копитара: практикум Београд, 2010
20508 Борисов, Иван... Ветеринарна стоматологија с орална хирургија Стара Загора, 2002
20512 Попеско, Петер Анатомски атлас домаћих животиња I Љубљана, 1988
20513 Попеско, Петер Анатомски атлас домаћих животиња II Љубљана, 1988
20514 Попеско, Петер Анатомски атлас домаћих животиња III Љубљана, 1988
20515 ... 9.годишње саветовање Републике Српске : зборник Бања Врућица, 2003
20516 ... Зборник радова ветеринарског симпозијума у Темишвару 2002 Тимисоара, 2002
20517 ... Медицина ветеринара ин суд-вест Романиеи: монографија Тимисоара, 2001
20519-20522 ... Библиографија Ветеринарског факултета у Београду 1936-1976 Београд, 1979
20523 Cotran, Ramzi S... Robbins pathologic basis of disease Philadelphia 1994
20524 Ettinger, Stephen J... Textbook of veterinary internal medicine vol 1 Philadelphia 1995
20525 Ettinger, Stephen J... Textbook of veterinary internal medicine vol 2 Philadelphia 1995
20526 Olmstead, Marvin L. Small animal orthopedics StLouis, 1995
20527 Feldman, Edvard C... Canine and feline endocrinology and reproduction Philadelphia, 1996
20528 Swaim, Steven F... Small animal wound management Baltimore, 1997
20529 Greene, Craig E. Infectious diseases of the dog and cat Philadelphia, 1998
20530 Jain, Nemi C. Essentials of veterinary hematology Philadelphia, 1993
20531 Bojrab, Joseph M. Current techniques in small animal surgery Philadelphia, 1990
20532 Summers, Brian A... Veterinary neuropathology StLous, 1995
20533 Rebar, Alan H. Hemogram interpretation for dogs and cats Willmington, 1998
20534 Chew, Dennis J... Interpretation of canine and feline urinalysis Willmington, 1998
20535 Wellman, Maxey L... Bone marrow evaluation in dogs and cats Willmington, 1999
20536 Radin M.Judith... Interpretation of canine and feline cytology Willmington, 2001
20537 Rebar, A.H... Biochemical profiling in the dog and cat Willmington, 1999
20538 Lahunta de, Alexander... Applied veterinary anatomy New York, s.a.
20539 Tilley, Larry Patrick... Canine and feline cardiac arrhythmias Baltimore, 1993
20540 Tilley, Larry Patrick Essentials of canine and feline electrocardiography Philadelphia, 1992
20541 Kent, George C. Comparative anatomy of the vertebrates StLouis, 1992
20542 Duce, K.M... Textbook of veterinary anatomy Philadelphia, 1998
20543 ... Internal parasites of dogs and cats: diagnostic manual s.n.,s.a.
20544 Osweiler, Gary D. Toxicology Philadelphia, 1996
20545 Ahrens, Franklin A. Pharmacology Baltimore, 1996
20546 Dellmann, H.-Dieter... Cytology and microscopic anatomy Baltimore, 1996
20547 ... 92th AnnualConference for Veterinarians / Colledge of Vet,Med.CornellUniversity,Ithaca New York, 2001
20548 ... 91st AnnualConference for Veterinarians / Colledge of Vet,Med.CornellUniversity,Ithaca New York, 1999
20549-20553 Ајтић, Јелена... Збирка задатака из биофизике Београд, 2010
20554, 20555 Петковић, Маријана Примена maldi-TOF масене спектрометрије у анализи липида и фосфолипида Београд, 2010
20566-20570 ... 28th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology Belgrade, 2010
20576 Павловић, Невенка... Рјечник зоологије: инвертебрата Бања Лука, 2005
20577-20579 Дрекић, Дмитар... Анатомија нервног система, ендокриних жлезда, органа чула и коже домаћих животиња Београд, 2010
20580 Самарџија, Марко... Расплођивање оваца и коза Загреб, 2010
20581 ... 1st VEPRA Conference- Proceedings-Physical therapy of the stifle Загреб, 2010
20582 Бини, Мајкл Дарвинова црна кутија Сремска Каменица, 2008
20583-20585, 20820-20824 Марковић, Радмила В... Безбедност исхране за животиње Београд, 2010
20594 Машек, Томислав Опћа и примјењена хранидба Загреб, 2009
20595-20599 Теодоровић, Владо... Хемијски и физички загађивачи намирница анималног порекла Београд, 2011
20605 Михајловић, Божидар М. Микробиологија III - рикеције и вируси Београд, 1987
20606 Ђукић, Бранислава... Судска ветеринарска медицина Београд, 2001
20612-20616 Балтић, Милан Ж... Контрола намирница анималног порекла Београд, 2011
20617 Видовић, Витомир... Молекулска генетика Нови Сад, 2010
20618 Видовић, Витомир... Генетика животиња Нови Сад, 2010
20619 Видовић, Витомир... Практично свињарство Нови Сад, 2011
20620 Видовић, Витомир Теорија оплемењивања животиња Нови Сад, 2011
20621 Видовић, Витомир... Фармски менаџмент Нови Сад, 2011
20633-20637 Димитријевић, Санда... Клиничка паразитологија Београд, 2011
20638 Шехић, Менсур... Компјутерска томографија и дијагностика патологије лобање, мозга и краљежнице Загреб, 2012
20644, 20645 ... Монографија: 75 година Факултета ветеринарске медицине у Београду Београд, 2011
20646, 20647 ... Библиографија 1986-2011 Факултета ветеринарске медицине у Београду Београд, 2011
20648-20651, 21180-21184 Теодоровић, Владо... Хигијена и технологија меса : практикум Београд, 2012
20652-20656 Ивановић, Снежана... Квалитет меса - биолошке и хемијске опасности Београд, 2012
20659 Милутиновић, Марија... Крпељи Србије Београд, 2012
20660 Стојановић, Небојша А. Пољска јаребица пријатељ поља Ниш, 2011
20661 Masterton, William L... Chemistry: principles and reactions Fort Worth, 1997
20662 Masterton, William L... Chemistry: principles and reactions Austr.,2001
20663, 20795 Masterton, William L... Chemistry: principles and reactions Canada,2004
20664 Madigan, Michael T... Brock biology of microogranisms Upper Saddle River,2004
20665 Wingfield, Wayne e... Small animal surgery Philadelphia, 1979
20666 Stiling, Peter Ecology Upper Saddle River,2002
20667 Berg, Jeremy M... Biochemistry New York, 2002
20668 Montwille, Thomas J... Food microbiology Washington, 2005
20669 Berne, Robert M... Principles of physiology StLouis, 2000
20670, 20788 ... Veterinary virology San Diego, 1990
20671 Dorit, Robert L... Zoology Philadelphia, 1991
20672 .. Fundamental toxicology Cambridge, 2006
20673 ... Redisigning animal agriculture Wallingford, 2007
20674 Hesse, Albercht... Urinary stones in small animal medicine London, 2009
20675 Lamb, Bernard C. The applied genetics of humans, animals, plants and fungi London, 2007
20676 ... Illustrated veterinary anatomical nomenclature Stuttgart, 1992
20677 Parida, L. Pattern discovery in bioinformatics Boca Raton, 2008
20678 Cheville, Norman F. Introduction to veterinary pathology Ames, 1992
20679 ... Regulatory RNAs Cold Spring Harbor,2006
20680 Cheville, Norman F. Introduction to veterinary pathology Ames, 2006
20681 Cunningham, James G. Textbook of veterinary physiology Philadelphia, 2002
20682 Shaw, Susan E... Antropod-borne infectious diseases of the dog and cat London, 2005
20683 ... Poultry diseases London, 2001
20684 Ramsey, Ian BSAVA small animal formulary Quedgeley, 2008
20685 Rozanski, Elizabeth A.,... Small animal emergency and critical care medicine London, 2007
20686 Adams, M.R., ... Food microbiology Cambridge, 2002
20687, 20790 Linstromberg, Walter W., ... Organic chemistry : A brief course Toronto, 1987
20688 Dobson, Jane M., ... BSAVA manual of canine and feline oncology Quedgeley, 2003
20689, 20690, 20787 Seymor, Chris... Manual of small animal anaesthesia and analgesia Shurdington, 1999
20691 Dallas, Sue Manual of vetrinary care Quedgeley, 1999
20692 Simpson, Gillian Manual of small animal reproduction and neonatology Quedgeley, 1999
20693 Hartl, Daniel L., ... Genetics: from genes to genomes New york, 2004
20694 Buchmann, K., ... Parasitic diseases of freshwater trout Frederiksberg, 2001
20695 Steiner, Jorg M., ... Small animal gastroenterology Hannover, 2008
20696 Hartl, Daniel L., ... Genetic analysis of genes and genomes Sudbury, 2001
20697 Jubb, K.V.F., ... Pathology of domestic animals, vol 1 New York, 1970
20698 Jubb, K.V.F., ... Pathology of domestic animals, vol 2 New York, 1970
20699 Evans, Howard E., ... Guide of the dissection of the dog Philadelphia, 1971
20700 Evans, Howard E., ... Guide of the dissection of the dog St Louis, 2004
20701 ... Integrated principles of zoology Boston, 2004
20702 Catcott, E.J. Canine medicine , vol 1 Santa Barbara, 1979
20703 Catcott, E.J. Canine medicine , vol 2 Santa Barbara, 1979
20704, 20785 Adams, Richard H. Veterinary pharmacology and therapeutics Ames, 2001
20705 ... Small animal clinical nutrition Topeka, 2010
20706 ... Escherichia coli and salmonella typhimurium Washington, 1987
20707 Nickla, Harry Concepts of genetics : student handbook Upper Saddle River, 2000
20708 Klug, William S... Concepts of genetics Upper Saddle River, 2000
20709 ... Human physiology : an integrated approach San Francisco, 2004
20710 McGavin, Donald M... Thomson's special veterinary pathology asat alaouis, 2001
20711, 20784 ... Essential cell biology New York, 2004
20712 ... Animal nutrition Harlow, 2002
20713, 20786 Jensen, Per The etology of domestic animals Wallingford, 2002
20714, 20789 ... The embryology of domestic animals : developmental mechanisms and malformations s.n., s.a.
20715 ... Veterinary epidemiology from hypothesis to conclusion Frederiksberg, 2002
20716 Savage King, Felicity... Nutrition for developing countries Oxford, 2006
20717 ... SCOPE monograph on anaerobic infections Kalamazoo, 1972
20718 ... Practical skills in biomolecular sciences Harlow, 2003
20719, 20791-20794 Oullette, Robert J. Organic chemistry : a brief introduction Upper Saddle River, 1998
20720 ... Immunobiology : the immune system in heakth and disease New York, 2001
20721 ... Veterinary embryology Oxford, 2006
20722, 20783 Dyce, K.M... Textbook of veterinary anatomy Philadelphia, 2002
20723 Clements, A.N. The biology of mosquitoes Wallingford, 2006
20724 ... Webster's encyclopedic unabridged dictionary of the English language New York, 1996
20725 Slottved, Ejvind... The University of Copenhagen Copenhagen, 2009
20726 Fowler, H.V. Fowler's concise English dictionary Ware, 1989
20727-20731 Вучемило, Марија Хигијена и биоекологија у перадарству Загреб, 2008
20761-20765 Божић, Татјана Патолошка физиологија домаћих животиња Београд, 2012
20771-20773 ... Biological Food Safety and Quality - conference proceedins Belgrade, 2012
20774-20776 ... Библиографија ФВМ 1986-2011 Београд, 2011
20777 Станимировић, Зоран... Практикум из зоологије Београд, 2012
20780 Гледић, Душан Ветеринарска хистологија Београд, 2012
20796-20799 Стошић, Зорица Приручник за припрему и коришћење хранљивих подлога Шабац, 2011
20805-20809 Јовановић, Иван Б... Практикум из биохемије Београд, 2013
20810-20814 Михаиловић, Момчило, Иван Јовановић Биохемија Београд, 2008
20815-20819 Синовец, Златан... Практикум из исхране Београд, 2008
20830-20834 Тешић, Милан М... Менаџмент ветеринарске праксе Београд, 2011
20835-20839 Радојичић, Соња... Инфективне болести животиња : специјални део Београд, 2011
20840-20844 Ашанин, Ружица... Приручник са практичним вежбама из микробиологије са имунологијом Београд, 2008
20845 Бошковић, Бошко Избор руских ветеринарских текстова Београд, 2002
20846-20850 Траиловић, Саша... Ветеринарска рецептура Београд, 2012
20866-20870 Раденковић-Дамњановић, Брана Практикум из зоохигијене Београд, 2010
20885-20890 Радојичић, Биљана Општа клиничка дијагностика код домаћих папкара Београд, 2013
20891, 20892 ... Биотехнолошки речник за храну и пољопривреду Београд, 2007
20936-20940 Маринковић, Дарко... Техника обдукције животиња са основама танатологије Суботица, 2013
20980 ... II Саветовање о биологији и здравственој заштити пчела : зборник радова Београд, 2003
20981 ... IV Симпозијум о сузбијању маститиса... Зборник радова Блед, 1989
21081 ... 19th International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants Belgrade, 2011
21082, 21088, 21095, 21118, 21119 Ајтић, Јелена... Физичке основе дијагностичких и терапијских метода Београд, 2013
21083 ... 2. ветеринарски фелинолошки конгрес Загреб, 2011
21084 ... Перадарски дани 2011: зборник Шибеник, 2011
21085 Цапак, Дарко Кирургија трбушне стијенке, желуца и цријева домаћих животиња Загреб, 2006
21086 Самарџија, Марко... Расплођивање кунића, хрчака и заморчића Загреб, 2011
21087 ... Библиографија 2000 -2009 Завода за физиологију и радиобиологију Ветеринарског факултета Свеучилишта у Загребу Загреб, 2011
21089 ... 5 Хрватски ветеринарски конгрес: зборник радова Загреб, 2012
21096-21098 Петров, Иван Мрави Србије и Црне Горе Београд, 2006
21099-21101 Петров, Иван Сакупљање, препаровање и чување инсеката у збиркама Београд, 2000
21102 Алексић, Зоран В... Судска ветеринарска медицина - болести и мане животиња Београд, 2001
21103 Алексић, Зоран В... Судска ветеринарска медицина - општи део Нови Сад, 1999
21104 Алексић, Зоран В... Законски прописи у ветеринарској медицини Београд, 1996
21105-21109 Степановић, Предраг... Практикум из опште клиничке дијагностике Београд, 2013
21110-21114 Нишавић, Јаков... Лабораторијска дијагностика вирусних инфекција Београд, 2013
21120-21122 Стевановић, Јевросима... Зоологија Београд, 2013
21142 Кузмановић, Миломир М. Заштита и спасавање животиња, намирница, хране и воде Београд, 1988
21143-21147 Јовановић, Милијан... Специјална ветеринарска патологија Београд, 2012
21148-21150, 21601 Бјелица, Невенка... Микробиолошки речник : енглеско-српски, српско-енглески Београд, 2013
21151 Траиловић, Драгиша Болести копитара Београд, 2011
21152-21154 Траиловић, Драгиша Дијагностика и терапија обољења коња Београд, 2013
21155 Траиловић, Драгиша Етологија : понашање и добробит коња Земун, 2012
2156-21160 Траиловић, Драгиша Р... Основни принципи надокнаде течности и електролита Земун, 2010
21163-21165 Траиловић, Драгиша Р... Коњарство и коњички спорт Земун, 2010
21166-21168 Траиловић, Драгиша Р... Гастроентерологија паса и мачака Београд, 2011
21169-21171 Палић, Тодор... Голубарство и болести голубова Београд, 2011
21172-21174 Ковач, Миломир Дијагностика и терапија ортопедских обољења коња Београд, 2008
21175-21179 Мириловић, Милорад Биостатистика са информатиком : практикум Београд, 2013
21185 Ћупић, Витомир... Фармакологија : за студенте ветеринарске медицине Београд, 2014
21186 Столић, Новица... Тов јунади Крушевац, 2000
21187 Станковић, Миливоје Основи генетике и оплемењавања домаћих животиња Београд, 1994
21188 Шибалић, Слободан Основи дијагностике паразитских болести домаћих животиња Београд, 1990
21189 Јовановић, Велимир М. Нега крављих папака Београд, 2003
21190 Јанковић, Живорад... Анатомија домаћих животиња сисара- ангиологија Београд, 1991
21191 Хрговић, Небојша Општа хигијена Београд, 1986
21192 Поповић, Драгана... Експерименталне вежбе из физике Београд, 2003
21193 Ђорђевић, Ненад ... Основи исхране домаћих животиња (практикум) Београд, 2003
21194 Павловић, Иван... Зоонотски паразити контаминенти меса Београд, 2005
21195 Вуличевић, Љиљана... Латински језик за први разред гимназије Београд, 1991
21196 Бутковић, Владимир... Основе специјалне ветеринарске рентгенологије Београд, 1990
21197 Вучинић, Маријана... Добробит и понашање свиња Београд, 2000
21198 Winterhalter, M. Судско ветеринарство : просуђивање болести, мана и зајамчених својстава домаћих животиња, И дио Загреб, 1965
21199 Савић, Зоран... Sausage casings Vienna, 2002
21203-21207 Теодоровић, Владо... Хигијена и технологија меса Београд, 2015
21214-21218 Радојичић, Биљана... Болести преживара Београд, 2014
21219 ... Слобода, безбедност, правда: водичи Еуполитике Београд, 2015
21220, 21221, 21655 Ћирковић, Мирослав... Паразитске болести ципринидних риба Нови Сад, 2013
21222, 21223 ... Гајење и квалитет меса шаранских риба Нови Сад, 2015
21229 ... Фармакотерапијски водич Београд, 2008
21230 ... Национални регистар лекова Београд, 2009
21231 ... Национални регистар лекова Београд, 2010
21232 ... Национални регистар лекова, додатак 2-3 Београд, 2010
21233 ... Национални регистар лекова, додатак 1 Београд, 2010
21234 ... Фармакотерапијски водич Београд, 2011
21235 ... Национални регистар лекова Београд, 2011
21236 ... Национални регистар лекова, додатак 1 Београд, 2011
21237 ... Национални регистар ветеринарских лекова Београд, 2011
21238 ... Национални регистар ветеринарских лекова, додатак 1 Београд, 2012
21239 ... Национални регистар ветеринарских лекова, додатак 2 Београд, 2013
21240 ... Национални регистар лекова Београд, 2012
21241 ... Национални регистар лекова, додатак 3 Београд, 2012
21242 ... Национални регистар лекова Београд, 2013
21243 ... Национални регистар лекова, додатак 1 Београд, 2013
21244 ... Национални регистар лекова, додатак 2-3 Београд, 2013
21256, 21257 Попеско, Петер Атлас топографске анатомије домаћих животиња Загреб, 2004
21259, 21260 Ковач, Дуња Приручник за одговорног власника пса Београд, 2015
21301 ... Goat parasite catalogue Brussels, s.a.
21302-21306 Ковачевић Филиповић, Милица... Практикум из патолошке физиологије домаћих животиња Београд, 2016
21309 Јовановић, И... Практикум из биохемије Београд, 2015
21310-21312 ... Библиографија наставника и сарадника ФВМ 1986-2016 Београд, 2016
21313-21315 ... Монографија ФВМ Универзитета у Београду Београд, 2016
21316-21318 ... Наставници ФВМ од 1936-2016 Београд, 2016
21319, 21320 ... Задужбинар Београд, 2011
21321-21323 ... Монографија: 75 година ФВМ Универзитета у Београду 1936-2011 Београд, 2011
21324-21326 ... Шупљорошци Београд-Земун, 2011
21332-21336, 21345-21354 Радојичић, Б... Болести преживара Београд, 2017
21355 Hsu, T.C. Cytogenetic Assays of Environmental Mutagens Totowa, 1982
21356 Williamson, A.R... Essential Immunogenetics Oxford, 1987
21357 Dulbecco, Renato... Virology Philadelphia, 1988
21358 Jones, Chester... The comparative endocrinology of vertebrates part 1 Cambridge, 1955
21359 Rao, Potu N... Premature chromosome condensation New York, 1982
21360 Ehrenpreis, S... Neurosciences research, vol 3 New York, 1970
21361 ... The effects of presure on organisms, no XXVI Cambridge, 1972
21362 Hertwig, Richard Lehrbuch der Zoologie Jena, 1930
21363 Bennett, M.D... Chromosomes today, vol 7 Oxford, 1981
21364 Jones, Chester The adrenal cortex Cambridge, 1957
21365 Елазар, Силвио Математичка статистика Сарајево, 1972
21366 IPS Group Introductory Physical Science New Jersey, 1967
21367 Софраџија, Авдо... Генотоксичност пестицида Сарајево, 1989
21368 Iversen, Leslie L. The uptake and storage of noradrenaline in symphatetic nerves Cambridge, 1967
21369 Watson, James D. Molecular biology of the gene Menlo Park, 1976
21370 Waxman, Jonathan... The molecular biology of cancer Oxford, 1989
21371 Ricker, W.E. Russian-English Dictionary for Students of Fisheries and Aquatic Biology Ottawa, 1973
21372 Goodenough, Ursula... Genetics New York, 1974
21376-21380 Бећковић, Матија Антологија Бећковић Нови Сад, 2009
21381-21383, 21626-21630 Шаманц, Хореа А... Болести сиришта говеда Београд, 2013
21384-21386 Шаманц, Хореа А. Болести свиња Београд, 2009
21387-21389 Шаманц, Хореа А. Болести респираторног и кардиоваскуларног система говеда Београд, 2010
21390-21392 Шаманц, Хореа А. Болести органа за варење код говеда Београд, 2009
21393, 21394 Пелагић, Васа Пелагићев народни учитељ Београд, 2009
21395-21397 Izquierdo-Todorović, Silvija Почетни течај шпанског језика : са речником Београд, 2006
21398-21400 Косановић, Божена Спремите се за састанак и преговоре Београд, 2017
21401-21403 Михаиловић, Љиљана Енглески у 100 лекција : са кључем за преводе и решење задатака Београд, 2012
21404-21406 Михаиловић, Љиљана Граматика енглеског језика Београд, 2012
21407-21408 Zenger, Haro fon Strategeme Beograd, 2011
21409-21411 ... Латински цитати Београд, 2017
21412-21414 ... Ризница мудрости Београд, 2017
21415-21417 Гавела, Бранко Историја уметности античке Грчке Београд, 2007
21418-21420 Великовски, Имануел Светови у судару Београд, 2008
21421-21423 Цупаћ, Сава Васиона без маске Београд, 2012
21424-21426 Острогорски, Георгије Историја Византије Београд, 2017
21427-21429 Машкин, Николај Александрович Историја старог Рима Београд, 2005
21430-21432 ... Историја новог века Београд, 2008
21433-21435 Удаљцов, Александр Димитријевич... Историја средњег века , књига 1 Београд, 2011
21436-21438 Сказкин, Сергеј Данилович Историја средњег века , књига 2 Београд, 2011
21439-21441 Станојевић, Станоје Историја српског народа Београд, 2017
21442-21444 Ћоровић, Владимир Историја Срба Београд, 2014
21445-21447 Гавриловић, Андра Знаменити Срби 19 века Београд, 2008
21448-21450 Базић, Милојко М. Идентитет и културно наслеђе Срба Београд, 2009
21451 Стојановић, Наташа Право животиња Ниш, 2017
21455-21459 Милосављевић, Петар С. Специјална хирургија великих животиња у теренским условима Трстеник, 2017
21461 Sjaastad, O.V... Физиологија домаћих животиња Загреб, 2017
21465-21467 Недељковић Траиловић, Јелена... Охратоксин А у храни за животиње, штетни ефекти, детекција и могућност заштите Београд, 2017
21468, 21469 ... Узгој, репродукција и здравствена заштита коња : зборник Београд, 2017
21474, 21475 Русов, Чедомир... Лексикон ветеринарске медицине Београд, 2014
21481-21483 Марковић, Радмила В... Безбедност хране за животиње Београд, 2018
21484-21486 Катић, Вера... Хигијена и технологија млека Београд, 2018
21487-21491 Вучићевић, Милош... Болести живине - практикум Београд, 2016
21492-21494 Марковић, Радмила В... Исхраном животиња до функционалне хране Београд, 2018
21495-21500 Алексић, Зоран В... Судска ветеринарска медицина - општи део Београд, 2019
21501-21506 Буцаловић, Светозар Др Мило Бошковић : илегална штампарија у окупираном Београду Београд, 2019
21507-21512 Грдовић, Светлана Ботаника Београд, 2019
21513-21516 Јовановић, Бранимир Теслин чудесни свет Београд,2014
21517 Липовац, Душан Методика математике И Београд, 2017
21518 Липовац, Душан Методика математике ИИ Београд, 2017
21519-21523 Вера Павловић-Кантера... Проф Др Илија Ђуричић Београд, 2019
21524-21528 Кулишић, Зоран Проф Др Чедомир Симић Београд, 2019
21529-21533 Станимировић, Зоран Проф Др Живојин Ђорђевић Београд, 2019
21534-21538 Милић, Ненад Др Реља Катић Београд, 2019
21547-21552 Васић, Југослав Ђ. Општа хирургија Београд, 2018
21553 Грбић, Бранислава Преглед наставе на Лицеју, Великој школи и Универзитету 12838-1914 Београд, 2018
21554 Бојанић Рашовић, Мирјана Зоохигијена и превентива болести Подгорица, 2018
21565-21569 ... Зборник радова "Знањем чувамо свет" Београд, 2019
21570-21574 ... Манифестација "Дани ФВМ" Београд, 2019
21575-21579 Вуковић, Илија К. Проф Др Исидор Савић Београд, 2019
21588-21593 Благојевић, М... Атлас - остеолошке карактеристике костију овце Београд, 2019
21594 Мишић, Д. Методе микробиолошке дијагностике - испитивање осетљивости бактерија на антибиотике Београд, 2013
21595, 21596 Марковић, Маја... Болести риба - практикум Београд, 2017
21597, 21598 Марковић, Маја ... Акваристика Београд, 2016
21599, 21600 Милић, Ненад... Микробиологија са имунологијом Београд, 2017
21602 - 21607 Марковић, Даница... Хистологија са ембриологијом 2 - практикум Београд, 2016
21608 Николовски-Стефановић, Зорица... Практикум из опште клиничке дијагностике Београд, 1998
21609 Михајловић, Божидар М. Практичне вежбе из микробиологије Београд, 1996
21610 Живанов, Драгољуб Основи ветеринарске рецептуре Београд, 1996
21611 Симић, Владета Основи анатомије домаће живине Београд, 1990
21612 Јанковић, Живорад... Анатомија домаћих животиња сисара: остеологија и миологија Београд, 1996
21613 Алексић-Бакрач, Невенка Ж. Практикум из паразитских болести Београд, 1999
21614 Предојевић, Мирко Радомир Житије марвеног лекара Београд, 2014
21615 Бјелица, Невенка Енглески за студенте ветеринарске медицине 1 Београд, 1989
21616 Симић, Владета Анатомија домаћих сисара - Splanchnologija Београд, 1990
21617 Поповић, Драгана... Физика са основама биофизике Београд, 1989
21618 Стошић-Богдановић, Надежда Атлас структуре ћелија, ткива и органа Београд, 1984
21619 Јанковић, Живорад... Анатомија домаћих животиња- остеологија и миологија Београд, 1993
21621-21625 Шаманц, Хореа А... Адренокортикални систем говеда Београд, 2008
21631-21635 Павловић, Војислав Породиљство, стерилитет и вештачко осемењавање домаћих животиња Београд, 2018
21636 Castle, Malcolm E... Modern milk production London, 1984
21637 Јокић, Живан... Исхрана живине Београд, 2004
21638 Таџер, Исак... Специјална патолошка физиологија Београд-Загреб, 1983
21639 Стојановић, Драгица Модели сепсе на лабораторијским животињама Нови Сад, 2009
21640 Давидовић, Весна... Практикум из физиологије домаћих и гајених животиња Београд, 2018
21641 Митровић, Сретен... Органска живинарска производња Београд-Земун, 2013
21642 Радевић, Божина Трансплантација јетре Београд, 1996
21643 Хаџиомеровић, Зијах... Увод у ветеринарство Сарајево, 2004
21644 Sossidou, E... Farm animal welfare, environment and food quality : interaction studies Thessaloniki, 2007
21645 Allegretti, Никша... Имунологија Загреб, 1984
21646 Варагић, Владислав М... Фармакологија Београд-Загреб,1984
21647 Јовановић, Милован Физиологија домаћих животиња Београд-Загреб,1988
21648 Stites, Daniel P... Basic and Clinical Immunology Los Altos, 1982
21649 Гргичевић, Дамир... Трансфузијска медицина у клиничкој пракси Загреб, 2006
21650 ... Das Immunsystem Koln, s.a.
21651 Gyuton, Arthur C. Медицинска физиологија Београд, 1996
21652 Hand, Michael S... Small Animal Clinical Nutrition Topeca, 1983
21653, 21654 Стојић, Велибор... Физиологија - практикум Београд, 2008
21676-21678 Мириловић, Милорад Биостатистика Београд, 2018
21679-21681 Вучинић, Маријана... Добробит животиња Београд, 2016
21682-21684 Поповић, Никола... Биолошке карактеристике и болести кунића и крзнашица Београд, 2007
21685-21687 Нешић, Слађан... Практикум из патохистологије за студенте ФВМ Београд, 2018
21688-21690 Бацић, Драган... Практикум из болести пчела Београд, 2016
21691-21695 Урошевић, Миливоје Систематика и расе коза Београд, 2018
21696-21698 Ресановић, Радмила Болести кавезних птица Београд, 2009
21728 Борозан, Сунчица Одабрана поглавља из медицинске хемије Београд, 2012
21729-21731 Борозан, Сунчица Практикум из медицинске хемије Београд, 2010
21732-21734 Раденковић-Дамњановић, Брана... Зоохигијена И Београд, 2016
21735-21737 Митровић, Бранислава... Практикум из радиобиологије и радијационе хигијене Београд, 2016
21776, 21777, 21778 Тешић, Милан М... Економика ветеринарства - практикум Београд, 2013
21779-21781 Тешић, Милан М. Економика организације сточарске производње и здравствене заштите - практикум Београд, 1995
21782, 21783, 21784 Крстић, Никола... Физички принципи ултразвучне дијагностике Београд, 2014
21831-21835 Валчић, Мирослав А. Општа епизоотиологија Београд, 1998
21860, 21861, 21862 ур.Вучовић, Д... Ветеринарска анестезиологија Београд, 2009
21863 Кулишић, Зоран, Б. Речник основних појмова у паразитологији Београд, 1999
21864 Добрић, Ђорђе... Болести пчела Београд, 2000
21865, 21866, 21867 Тешић, Милан М... Економика ветеринарства Београд, 2015
21868, 21869, 21870 Илић, Тамара Д... Протокол практичне наставе из клиничке паразитологије Београд, 2017
21871, 21872, 21873 Вучинић, Маријана Радна свеска за предмет Понашање, добробит и застита животиња Београд, 2015
21874 Лозанче, Оливера... Анатомија домаћих животиња : анатомски термини и изрази Београд, 1999
21875, 21876, 21877 Благојевић, Зденка... Практикум за вежбе из анатомије II Београд, 2015
21878, 21879, 21880 Благојевић, Зденка... Радна свеска за вежбе из анатомије II Београд, 2015
21881 Блаженчић, Живојин... Крмно биље Београд, 2003
21882, 21883, 21884 Симеуновић, Предраг... Болести свиња : практикум Београд, 2016
21885-21890 Карабасил, Неђељко,,, Контрола намирница анималног порекла : практикум Београд, 2020
21896, 21897, 21898 Шевковић, Немања... Исхрана домаћих животиња Београд, 1991
21910-21923 C Јездимировић, Миланка Б. Ветеринарска фармакологија Београд, 2010
21944, 21945, 21946 Станимировић, Зоран... Практикум из зоологије Београд, 2015
20881 A ед. Зобунџија М., Бабић К., Гјурчевић-Кантура В. Анатомија домаћих сисаваца: уџбеник и атлас у боји Загреб, Наклада Слап, 2009.
18942 A Симић В., Јанковић Ж. Анатомија домаћих животиња сисара: Splanchnologia Београд, ФВМ, 1990.
18941 A Симић В., Јанковић Ж. Анатомски атлас домаћих животиња сисара: Splanchnologia Београд, Озид, 1987.
18664-A Ashdown R.R. Colour Atlas of Veterinary Anatomy: The Ruminants London, Bailliere Tindall, 1984.
20162 C, 18943, 19293-19296 A, Симић В. Нервни систем и чула сисара Београд, ФВМ, 1991.
19297-19306 A Јанковић Ж., Станојевић Д., Миладиновић Ж. Анатомија домаћих животиња сисара: Ангиологија Београд, Озид, 1991.
21656 A J. S. Boyd, C. Paterson, A. H. May Color Atlas of Clinical anatomy of the Dog & Cat Mosby Wolfe, 1995
21657 A Јанковић Живорад, Поповић Сретен Анатомија домаћих животиња Остеологија и миологија Београд 1985
20484 -Bi Lodish,Harvey, ...(et al.) Molecular cell biology, 6th ed. New York, Freemand and Co.,2008.
19373-Bi Hoffee P.A. Medical Molecular Genetics Madison, 1996
19413 Bi, Радовић И. Разноврсност живота. 1.Структура и Београд, 1999
19131- Bi Ruppert E. Invertebrate Zoology Fortworth, Saunders, 1994
14198Bi Давор Миличић Увод у анималну вирологију Загреб, 1973
14185Bi Павле Радоман Живот и његова еволуција Београд, 1969
19222Bi Светомир Ристић, Јован Кангрга Енциклопедијски немачко-српски речник I Београд, 1994
19223Bi Светомир Ристић, Јован Кангрга Енциклопедијски немачко-српски речник II Београд, 1994
18429 Bi Нуждин, А.С. Osnovy pčelovodstva Москва, Агропромиздат, 1988.
15766Bi James D. Watson Молекуларна биологија гена Београд, 1977
18311-Bi Davies,K.E. Human genetic diseases Oxford, IRL Press,1986.
18178Bi Smith L. Emil et al. Principles of biochemistry: mammalian biochemistry 1983
18181Bi V. R. Dnyansagar Cytology and genetics New Delhy, 1982
18212Bi Николај Константинович Кочетков Прогресс химии углеводов Москва, 1985
18434 Bi Gordon, Ian Kontrol' vosproizvodstva sljskohozjajstvenyh životnyh Москва, 1988.
18653 Bi Бејли, Џ. Osnovy biohimičeskoj inženerii Tom 1 Москва, 1989.
18046Bi А. И. Константинов Звуки в жизни звереј Ленинград, 1985
18451Bi ... Самоуправно друштво и екологија Београд, 1987
20781Bi Гледић Д. Ветеринарска хистологија Београд, ВКС, 2012.
17663Bi Ljiljana Zergollern-Čupak Увод у медицинску генетику с клиничком цитогенетиком Загреб, 1980
17164Bi G. J. Bej-Bienko Обсхаја ентомологија Москва, 1980
19371-Bi Bolsover S. From genes to Cells New York1997
18658 Bi Davydob, Anatolij Знај, љуби, береги Москва, 1989.
19225- Bi Pough H.F. Vertebrato Life New Jersey, Prentice Hall, 1996.
18493 Bi 18508 Bi Романов, В.А.,... Голубеводство Москва, 1987.
17554Bi Džeraljd Darrell Zolotye krylany i rozovye golubi Москва, 1981
17547Bi П. П. Второв, В. Н. Второва Etalony prirody Москва, 1983
18020Bi В. Б. Чернишев Sutočnye ritmy aktivnosti nasekomyh Москва, 1984
18506 Bi Хаваш, Е. Iono- i molekuljarno-selektivnye elektrody... Москва, 1988.
18371 Bi Essaulova, I.A.,... Rukovodstvo k laboratornym rabotam po medicinskoj i biologičeskoj fizike Москва, 1987.
18035Bi L. Erman, P. Parsons Генетика поведенија и евољуција Москва, 1984
18484 Bi Белоусов, В.П., ... Termodinamika bodnyh rastvorov neelektrolitov Ленинград, 1983.
18652 Bi / Промишленнаја микробиологија Москва, 1984.
18477 Bi Лобченко, В.В. Аквариум и его обитатели Кишинев, 1987.
18248Bi И. А. Рапопорт Химическиј мутагенез в селекционном процессе Москва, 1987.
18168Bi В. В. Мењшиков Biogennye aminy v klinike Москва, 1970.
18174Bi Murray R. Spiegel Probability and statistics 1980
18145Bi William D. Stansfield Theory and problems of genetics 1982
18175Bi Murray R. Spiegel Theory and problems of statistics in SI units 1972
18179Bi Michael J. Peltzar Microbiology 1986
18180Bi J Moutschen, Lars Ehrenberg Introduction to genetic toxicology 1984
18402-Bi Hathway D.E. Mechanism of chemical carcinogenesis London, Butterworths, 1986
18474Bi redaktor Kretovič, V.L. Šol'c, K.F. Novye metody praktičeskoj biohimii Москва, Наука, 1988.
17665, 17540Bi Dž. F. Lesli Genetičeskie osnovy selekcii seljskohozjajstvennyh životnyh Москва, 1982
18038Bi Ј. И. Ажипа Mediko-biologičeskie aspekty primenjennjija metoda elektronnogo paramagnitnogo rezonansa Москва, 1983.
18377 Bi Максимова, В.Н.,... Mežpredmetnye svjazi v obučenii biologii Москва, 1987.
18017Bi А. В. Иванов Boljšoj praktikum po zoologiji bespozvonočnyh Москва, 1985
17170Bi J. B. Grebenshikova Структура и механизм дејствија ферментов Москва 1980.
17305Bi А. Тернеј Современнаја органическаја химија Москва, 1981.
18250Bi Л. Маргелис Пољ симбиоза в евољуции клетки Москва, 1983.
17583Bi Јован Белић Албум раса стоке 1967
20779Bi Станимировић, З., Ђелић,Н. Практикум из зоологије Београд,ВКС, 2004.
18574 Bi Туцовић, Александар, ет.ал. Практикум из генетике са оплемењивањем биљака Београд, Нолит, 1989.
20425-Bi, 20426 -C Умељић, Верољуб Пчеларство Крагујевац,аутор,2006.
20428, 20427-Bi, 20429 -C Умељић, Верољуб Енциклопедија пчеларства Крагујевац,аутор,2008.
14524Bi Enrlich, Holm and Soule Introductory biology 1973
16442Bi Чарлс Дарвин Човеково порекло Суботица, 1977
18127Bi Peter B. Farmer The molecular basis of cancer 1985
19326-Bi Rothe, G.M. Electrophoresis of Enzimes:Laboratory methods Berlin, Springer Verlag, 1994
13280Bi Ernst Mayr Principles of systematic zoology 1969
14610Bi Јоже Рихар Одгајивајмо боље пчеле Љубљана, 1976
15037Bi Александар Р. Туцовић Практикум из генетике са оплемењивањем биљака Београд, 1975
15038Bi Александар Р. Туцовић Генетика са оплемењивањем биљака Београд, 1973
18167Bi Ч. Кантор, П. Шиммел Биофизическаја химија Москва 1984
18041Bi Г. Грегориадис Liposomy v biologičeskih sistemah Москва, 1983
18647 Bi Карлин, Р. Магнетохимија Москва, 1989.
17092Bi А. И. Атабекова Цитолигија растениј Москва, 1980
15035Bi E. B. Ford Ecological genetics 1975
19139Bi Clark M.S. Chromosomes: The complex code London, Chapman and Hall, 1996
19515Bi Жељко Бујас Велики хрватско-енглески рјечник Загреб, 2001
18430 Bi Родионов, В.В. Если ви имеете пчел Москва, Агропромиздат, 1988.
18156Bi Р. С. Сатоскар Фармакологија и фармакотерапија Москва, 1986.
18618 Bi Фролов, И.Т. Философија и историја генетики Москва, 1988.
21785 Bi Солдатовић, Богосав, Дражен Зимоњић Биологија и гајење риба Београд, 1988.
21786 Bi Татић, Будисав... Морфологија биљака Београд, 1981
21787 Bi Боројевић, Катарина Гени и популација Нови Сад 1991
21788 Bi Тописировић, Љубиша... Динамичка биохемија Београд 2010
21789 Bi Vogel, F... Human genetics Berlin 1982
21790 Bi Којић, Момчило Ботаника Београд, 1984
21791 Bi Пантић, Владимир Хистологија I Београд, 1981
21792 Bi Пантић, Владимир Хистологија II Београд, 1981
21793 Bi Фогељ, Ф.... Генетика человека том 3 Москва 1990
21794 Bi Бенсон, Мортон Српскохрватско енглески речник Београд, с.а.
21795 Bi Ерски-Биљић, Миланка... Пчелињи полен и перга Београд, 2005
21796 Bi Терзин, Томислав Медоносна пчеја : јеванђеље природе Београд, 2010
21797 Bi Десимир, Јевтић Роковник пчелињака Трстеник, 2001
21798 Bi Мијовић, Александар... Биодиверзитет Србије : стање и перспективе Београд, 2012
21799 Bi ед. Бабић, Момчило Скрининг у медицини Београд, 2001
21800 Bi ... Биолог и еколог Смиља Мучибабоћ : живот и дело Београд, 2017
21801 Bi ... Principles of biochemistry : general aspects Singapore, 1983
21802 Bi Бојовић, Вук Приче из зоо-врта Нови Сад, 2007
21803 Bi Hosey, Geoff... Zoo Animals : behaviour, management and welfare Oxford, 2010
21804 Bi Палић, Димитрије Болести голубова Београд, с.а.
21805 Bi Доловац, Алија Савремено пчеларство : наука и пракса Сарајево, 2005
21806 Bi Popeskoviq, Dragutin... Biologia Prishtine, 1984
21807 Bi Грубач, Братислав Слепи мишеви Ђердапа Београд-Краљево, 2012
21808 Bi Thompson, Margaret W... Genetics in Medicine Philadelphia, 1991
21809 Bi Стаменковић, Борислав Савремено пчеларство Ниш, 2004
21810 Bi Ђелић, Нинослав... Принципи генетике Београд, 2019
21811 Bi Маринковић, Милан Лето на кошници : у теорији и пракси Зеница, 2002
21812 Bi Дробњак, Дарко... Екстеријер паса : основе процене Београд, 2010
21813 Bi Heinzel, Hermann Птице Хрватске и Еуропе са Северном Африком и Средњим Истоком Загреб, 1999
21814 Bi Павловић, Невенка Основи екологије Бања Лука, 2014
21815 Bi Поповић, Георгије М. Пчеларска фенолошка карта Србије /Географска карта/: главне паше Београд, 2006
21816 Bi Јевремовић, Томислав Пчеларство у Доњој Ресави Свилајнац, 2005
21817 Bi Младеновић, Мића... Узгајање висококвалитетних матица Београд-Земун, 2003
21818 Bi Младенов, Стојмир Лечење пчелињим производима "Апитерапија" и основи пчеларства Нови Сад, 1988
21819 Bi Ристић, Зоран Биоекологија свих врста фазана света и њихово гајење (авикултура) Петроварадин, 2017
21820 Bi Ристић, Зоран А. Ловни туризам у Војводини од 1950 до 2008 год. Нови Сад, 2017
21821 Bi ед. Радовић, Ивица... Biodiversity Strategy of the Republic of Serbia : for the period 2011-2018 Belgrade 2011
21822 Bi ур. Радовић, Ивица... Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије : за период 2011 до 2018 године Београд, 2011
21823, 21851 Bi група аутора Приручник за полагање ловачког испита Београд, 2005
21825 Bi Ђорђевић, Душан Д. Развојна психологија Горњи Милановац, 1984
21826 Bi Павловић, Слободан... Опште сточарство : генетика са основама генетике популације Београд, 1992.
21827 Bi Милановић, Зоран Пчеларство : збирка података и водич кроз пчеларску литературу Београд, 1997
21828 Bi ... Фауна Дурмитора 1 Титоград, 1984
21829 Bi ур. Нешић, Првослав Пчелар Београд, 1998
21830 Bi ур. Петровић, Душан Н. Српски пчелар Сремски Карловци, 2007
19541-19543 c 21836 Bi Бјелица, Невенка Џепни енглески комбинаторни речник из ветеринарске медицине Београд, 1998
21840 Bi Бошковић, Бошко Руско српски, српско руски ветеринарски речник Београд, 2012
21842 Bi Ристић, Зоран Зоологија дивљачи и ловна таксономија - длакава дивљач Трстеник, 2013
21708, 21845, 21850 Bi Гургулова, Калинка Пчеларство Болести Штеточине Рума, 2006
21846, 21704 Bi ... Биотехнолошки речник за храну и пољопривреду Београд, 2007
21847 Bi Теодоровић... Хигијена и технологија меса : практикум Београд, 2016
21849 Bi Јеремић, Светлана Болести риба : са атласом клиничких и патоморфолошких манифестација Београд, 2006
21759 Bi Стојановић, Никола И... Општа хемија Београд, 1989
21760 Bi Гершензон, С.М. Основи современнои генетики Киев, 1983
21761 Bi ed.E.L.Winnacker... Protein Structure and Protein Engineering Berlin, 1988.
21762 Bi Михаиловић, Момчило Биохемија ИИИ Београд, 1990
21763 Bi Христовски, Мишо... Биологија, огледување и болести на рибите Скопје, 2005
21764 Bi Умељић, Верољуб Роман о пчелару Крагујевац, 2011
21765 Bi Гудвин, Дејвид Акваријумске рибице : приручник Београд,2003
21766 Bi Урошевић, Миливоје... Систематика и расе коза Београд, 2018
21767 Bi Умељић, Верољуб У свету цвећа и пчела : атлас медоносног биља 2 Крагијевац, 2003
21768 Bi Станимировић, Зоран... Радна свеска из биологије Београд, 1999
21769 Bi Станимировић, Зоран... Радна свеска из биологије - допуна Београд, 2003
21770 Bi Симић, Драга Микробиологија И Београд, 1988.
21771 Bi Мрваљевић, Божидар Сточарство и свету и Југославији, књ 1 Београд, 1995.
21772 Bi Мрваљевић, Божидар Сточарство и свету и Југославији, књ 2 Београд, 1995.
21773 Bi Фогељ, Ф... Генетика человека : Том 1 Москва, 1989.
21774 Bi Фогељ, Ф... Генетика человека : Том 2 Москва, 1990.
21775 Bi Sheridan, Anthony Zooming in on European Zoos Radlett, 2016
21711-21712 Bi Марко Давидовић Биологија Загреб, 1989
21718 Bi Аврам Максимовић Нови пчелар Сомбор, 2010.
21710 Bi Калинка Гургулова, Тома Павлић, Миленко Радосавовић   Софија, 2000.
21727 Bi Божидар Весковић Практично пчеларство Београд, 1989.
21726 Bi Никола Туцић Увод у теорију еволуције Београд, 1987.
21725 Bi Живојин Андрејић Митологија пчеле Београд, 2002.
21724 Bi Миланка Ерски Биљић, Александар Биљић Ерски Прополис, И апитерапија Београд, 2003.
21723 Bi Жарко Степановић Дарови кошнице, апитерапијски приступ Београд, 2006.
21722 Bi Драган Панић Матични млеч Београд, 2000.
21721 Bi Ђорђе Добрић, Данило Вицковић, Зоран Кулишић Болести пчела Београд, 2000.
21720 Bi Јосип Криж Пчелиња матица: селекција, додавање, замјена Загреб, 2011.
21719 Bi Ружица Ашанин, Дејан Крњаић, Ненеад Милић Приручник са практичним вежбама из микробиологије са имунологијом Београд, 2006.
21717 Bi Јово Кантар Матица мисаона именица Београд, 2004.
21716 Bi Јован Кулинчевић Пчеларство Београд, 2012.
21715 Bi Иван туцаковић, Јосип Криж, Миланко Бараћ Пчеларски радови по мјесецима Загреб, 2009.
21714 Bi Зоран Б. Р. Labudovi, Сwанс Београд, 2015.
21705 Bi B. Ljjuin Geny Москва, 1987.
21713 Bi   И. К. Лопатин, С. Д. Матвејев И књига, Карта зоогеографија са основама биогеографије и екологије биома Балканског полуострва Љубљана, 1995.
21703 Bi Миливоје Урошевић Наши гоничи Београд, 2002.
21702 Bi T. V. Bejer Kletočnaja biologija sporovikov, vozbuditeljej protozojnyh boleznej životnyh i čeloveka Leningrad, 1989.
21709 Bi Клејтон Фарар Продуктивно пчеларство Софија, 2004.
21707 Bi И. А. Шабаршов Пчела и человек Москва, 2001.
21701 Bi Иван Кампел, Илдика Јанковић, Небојша Драговић Велика енциклопедија животиња 2001.
21706 Bi Михаило Стевановић... Речник српскохрватскога књижевног језика Нови сад, 1976.
21700 Bi Соња Петровић Обрадовић Добар поглед на Србију Београд, 2009.
21699 Bi Вук Бојовић Београдски Зоолошки врт од 1936. до 2010. године Београд, 2010.
21752 Bi Верољуб Умељић Пчеларство Крагујевац, 2006.
21743-21747 Bi Нинослав Ђелић, Зоран Станимировић Принципи генетике Београд, 2009.
21748-21750 Bi Јевросима Стевановић, Зоран Станимировић, Нинослав Ђелић Зоологија Београд, 2013.
21751 Bi Милан Ж. Балтић, Владо теодоровић Хигијена меса риба, ракова и шкољки Београд, 1997.
21754 Bi Слободан Лазовић Успети са пчелама Краљево, 2012.
21757 Bi Ljiljana Zergollern Хумана генетика Загреб, 1986.
21738-21740 Bi Зоран Станимировић, Невенка Бјелица, Јевросима Стевановић Речник пчеларства Београд, 2006.
21758 Bi Мирослав Ћирковић, Драгана Љубојевић, Николина Новаков, Весна Ђорђевић Гајење и квалитет меса шаранских риба Нови Сад, 2015.
21753, 21838 Bi Чедомир Русов Хематологија птица Београд, 2002.
21756 Bi Мирослав Ћирковић, Николина Новаков Паразитске болести ципринидних риба Нови Сад, 2013.
21755 Bi Миливоје М. Урошевић Шупљорошци Београд, 2017.
21824 Bi Синиша Вујичић Пасмине говеда Бјеловар, 1991.
21742 Bi Зоран В. Алексић, Бранислава Ђукић Судска ветеринарска медицина Београд, 2001.
21741 Bi Мила Савић, Слободан Јовановић, Менсур Вегара Сточарство Београд, 2007.
21852 Bi А. С. Заболенко Карманаја енциклопедија пчеловода Ростов на Дону, 2000.
21853 Bi До. О. Мељничук Наукови висник Национаљного аграрного университету Кијев, 2006.
21854 Bi Valerii Brovarskyi Včeli obnožkovy pel' Kijev, 2010.
21839 Bi Милорад Мириловић Биостатистика Београд, 2018.
21841 Bi Владо Теодоровић Трицхинелла Трицхинеллосис Београд, 2007.
21843 Bi Дарко Маринковић Техника обдукције животиња Београд, 2013.
21844 Bi Драгица Стојановић Модели сепсе на лабораторијским животињама Нови Сад, 2009.
21848 Bi Невенка Бјелица Ветеринарски речник Београд, 1993.
21837 Bi Чедомир Русов Лексикон ветеринарске медицине Београд, 2014.
21855 Bi Богољуб Константиновић Практично пчеларство Београд, 1996.
21856 Bi Тихомир Јевтић Живот и гајење пчела  
21857 Bi Сања Ковачевић-Алексић Ретровирусне инфекције мачака Београд, 1999.
21858 Bi Hilda R. Ransome The secret bee New York, 2014.
21859 Bi Павловић Војислав Породиљство, стерилитет и в.о. Београд, 2018.
14030E Милан Еремић Истраживање тржишта ИИ део Београд 1973
12619E Станко Р. Мирић Организација пољопривредног предузећа Београд 1968
11689E   Економија и организација индустријских предузећа Београд 1962
13937E Александар Томин Теорија и политика цена Београд 1973
14029E Милан Еремић Истраживање тржишта И део Београд 1974
11492E Жарко Булајић Увод у политичку економију Београд 1960
11692E По предавањима Михајла Вучковића Аграрна политика Београд 1960
13248E Александар Оласић Пољопривреда СР Србије Београд 1971
12696E   Пољопривредна производња и доходак на газдинствима индивидуаних произвођача АП Војводине у периоду 1964'1967 Београд 1968
17682E Милош Блажић Општа статистика Београд 1982
12154E Сава Обрадовић Основи статистичке анализе Београд 1967
12715E Зденка Крстић Немачки језик за економисте Београд
15537E Војислав Вељковић Збирка решених задатака из статистике Београд 1977
13846E Wilhelm Brandes Theorie und planung des landwitschaftlichen betriebes Berlin 1961
17674E Јелена Станковић Статистичка контрола квалитета Београд 1983
15538E Борислав Благоев Статистика за студенте правних факултета Београд 1972
PI3279E Џорџ В. Снидикор Статистички методи Београд 1971
16828E Павле Трпинац Интернационални систем мерних јединица БеогрАД 1981
17535E Немања Шевковић Практикум из исхране Београд 1983
19338E Брана Раденковић Практикум из зоохигијене Београд 1998
PI3109E Џозеф С. Фрутон Општа биохемија Београд 1970
13086E   Тржиште и промет пољопривредних приозвода Београд 1971
17739E С. В. Мељников Справичник по механизации животноводства Ленинград 1983
12643E Владимир Филиповић Новија филозофија запада Загреб 1968
12349E Georges Guvritch Sociologija 1966
12158E Стеван Куколеча Економика предузећа Загреб 1965
11299E Мирко Даутовић Економика и организација предузећа Београд 1960
12710E Бела Креко Линеарно програмирање Београд 1966
17060E Видосав Тричковић Истраживање тржишта Београд 1979
17672E Д. Миљковић Таблице за израчунавање стопа раста Београд 1979
17020E Мортон Бенсон Речник Београд
19111E Драган Сретеновић Интернет Београд 1996
18794E Милутин Т. Ђоровић Тржиште и промет пољопривредних приозвода Београд 1992
13087E Чедомир Обрачевић Исхрана говеда Београд 1965
PI3364E Јохн Ф. Ласлеy Генетике побољшања стоке Загреб 1971
16779E Павле Трпанац Интернационални систем мерних јединица Беорад 1981
12714E Љубица Шкара Видојевић Основи статистике Београд 1968
16610E Јурај Падјен Методе просторно-прометног планирања Загреб 1978
15047E Ађа Дабчевић Математичко статистички приручник Загреб 1967
13079E Manfred P. Wahl Основе управљачког информацијског система Загреб 1971
13078E Славко Добренић Миникомпјутери и њихова примена у радним организацијама Загреб 1970
13077E Славко Добренић Миникомпјутори и систем информација Загреб 1970
14042E Радивоје Херцог Економика унутрашњег робног промета Београд 1974
13833E John L. Phillips Jr. Statistical thinking  
PI3278 Ђурица Крстић Статистички методи Београд 1971
12646E Бранко Бошњак Религија и друштво 1969
12454E Берислав Шефер Економски развој југославије и привредна реформа Београд 1969
16166E Бранко Крстић Организација и економика сточарске производње Београд 1979
17233E   Општине у СР Србији Београд 1981
15940E Ивана Кјубановић Ралевић Збирка задатака из операционих истраживања Београд 1978
17272E   Савремена организација производње 1980
11882E   Приручник из економике пољопривреде Београд
18454E   Камата, Инфлација, стабилизација Београд 1988
14861E Драгутин Радуновић Тржишна политика организација удруженог рада Београд 1976
18314E Момчило Милисављевић Планирање и развојна политика самоуправног предузећа Београд 1987
12176E   Тржиште и промет пољопривредних приозвода 1967
17698E Југословенско саветовање Производња и потрошња протеинских хранива Нови Сад 1984
17273E   Савремена организација производње 1979
20177E Душан Милић Организација и економика пословања Нови Сад 2004
17966E Александар Томин Тржиште и промет пољопривредних и агроиндустријских приозвода 1985
PI2826E Paul A. Samuelson Економија уводна анализа Београд 1969
17804E Бранко Крстић Организација и економика сточарске производње Београд 1984
18539E Георгије Трбојевић Економика и организација сточарске производње Београд 1987
PI3864E Melvin J. Swenson Дјуксова физиологија домаћих животиња Сарајево 1975
15535E Велимир Сердар Уџбеник статистике Загреб 1977
18581E Никола Стевановић Обрачун трошкова теорија методологија и примена Београд 1987
18292E Драгослав Јоксимовић Методологија планирања и технолошког пројектовања у производњи и преради меса Београд 1983
18582E Војислав Оташевић Организација и економика производње Загреб 1989
17240E Душан Карљиковић Коментар закона о основама система цена и друштвеној контроли цена Београд, 1981
17989E Велимир Васић Економска политика Југославије Београд 1985
17274E F. W. Hornbruch Повећање продуктивности "привредна књига" 1981
17270E Богдан Мрдовић Планирање у организацијама удруженог рада Београд 1981
16608E Ненад Милеуснић Планирање и припрема производње Београд 1980
19097- F Варагић В. Фармакологија Београд, Elit medica, 1996
18732 F Беркеш, Персида Практикум из биохемије Београд, ОЗИД, 1990.
18736 F Решета, Јован Хигијена меса (хигијена меса живине и јаја) Београд, ОЗИД, 1984.
18903 F Frohner, Eugen Lehrbuch der Arzneiverordnungslehre fur Tierartze Stuttgart, 1894.
21460- Fs 21461 - C Sjaastad, Oustein V., ... Физиологија домаћих животиња (прев.ориг.) Загреб, 2017
18537 Fs Бенсон, Мортон Српскохрватско-енглески речник Београд, Просвета, 1989.
18510 M 18514 Ml 18559 F 18560 II 18562 Fs Stites, P., ... et.al Основна и клиничка имунологија Београд, Савремена администрација, 1989.
19385-Fs Harbert W.J. The Dictionary of Immunology London, 1995
18124- Fs Ћурчић Б. Развиће жвотиња Београд, Научна књига, 1985
18806- fs Стефановић С. Специјална клиничка физиологија Београд-Загреб, Медицинска књига, 1990.
18805- fs Стефановић С. Хематологија Београд-Загреб, Медицинска књига, 1989.
18740 Fs, 18742 Fs+A519+A1177 Ganong W.F. Преглед медицинске физиологије Београд, Савремена администрација, 1991.
18841- Fs Глишић Љ. Гастроентерологија Београд, Научна књига, 1990
21947Fs Gould, Edward R. Physiology New York, McGraw Hill Medical, 2010
21948Fs Abbas, Abul K... Основна имунологија Београд, Дата Статус, 2006.
21949Fs Хоџић, Аида... Ендокринологија домаћих животиња Сарајево, Ветеринарски факултет, 2012.
21950Fs Cottereau, Phillipe... Claude Bourgelat Lyon, Comite Bourgelat, s.a.
21951Fs Ћирић, Оливера Неуроендокриноимунологија Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 2000
21952Fs Нитовски, Атанас Практикум из анатомије домаћих животиња Зубин Поток, Пољопривредни факултет, 2009.
21953Fs Вукавић, Тамара Д. Сус сцрофа доместица у биомедицинским истраживањима: прасе као експериментални модел за испитивање матурације интестиналне слузокозе Нови Сад, Научни институт за ветеринарство, 1999.
21954Fs Савић, Јован Ђ. Како написати, вредновати и објавити научно дело у биомедицини Београд, Култура, 1996.
21955Fs Самарџија, Марко Расплођивање кунића, хрчака и заморчића Загреб, Ветеринарски факултет, 2011.
21956Fs Хаџовић, Сафет... Органофармакологија домаћих животиња Сарајево, Сафет Хаџовић, 2001.
21957Fs Крнић, Јосип Основи примијењене физиологије у ветеринарској медицини Сарајево, Ветеринарски факултет, 2008.
21958Fs Узелац, Зоран... Крмача: практични водич за репродукцију Петроварадин, Футура, 2013.
21959Fs Узелац, Зоран... Нераст: практични водич у експлоатацији Петроварадин, Футура, 2013.
21960Fs Мутевелић, Ахмед... Репродукција домаћих животиња Сарајево, Ветеринарски факултет, 2003.
21961Fs Komisaruk, Barry R... Reproduction: a Behavioral and Neuroendocrine Perspective New York, The New York Academy of Sciences, 1986.
21962Fs Бига, С... Офталмологија: уџбеник за студенте медицине Београд-Загреб
21963Fs Kwochka, Kenneth W... Advances in Veterinary Dermatology: volume 3 Oxford-Woburn
21964Fs Taylor-Pickard J.A... Formula for the Future: Nutrition or Pathology Wageningen
21965Fs Kurpisz, Maciej... Immunology of Human Reproduction Oxford, BIOS Scientific Publishers, 1995.
21966Fs Сикимић, Петар Основи кунићарства Београд, П.Сикимић, 2017.
21967Fs Makkar, Harrinder P.S. Biofuel Co-Products as Livestock Feed: Opportunities and Challenges Rome, FAO-UN, 2012.
21968Fs Хајстиг, Данко... Ветеринарска клиничка имунологија Загреб, Хрватско микробиолошко друштво, 2012.
21969Fs Vander, Arthur J... Human Physiology: the Mechanisms of Body Function New York, McGraw Hill, 1990.
21983Fs Михаиловић, Момчило Б. Селен у исхрани људи и животиња Београд, Ветеринарска комора Србије, 1996.
21984Fs McDonald, P... Animal Nutrition London, Longman, 1981.
21985Fs Montgomery, Rex... Biochemistry: a Case Oriented Approach StLouis, Mosby Co., 1980.
21986Fs Вуковић, Драган Вештачко осемењавање, плодност и неплодност говеда Београд, Научна КМД, 2012.
21987Fs Reece, William O. Physiology of Domestic Animals Philadelphia, Lea and Febiger, 1991.
21988Fs Pine, Stanley H... Органска кемија Загреб, Школска књига, 1984.
21989Fs Metzler, David E. Biochemistry: the Chemical Reactions of Living Cells New York, Academic Press, 1977.
21990Fs Gumport, Richard I... Biochemistry: Student Companion for Stryer's Biochemistry New York, W.H.Freeman and Company, 1995.
21991Fs Карлсон, Петер Биокемија Загреб, Школска књига, 1988.
21992Fs Abbas, Abul K... Celular and Molecular Immunology Philadelphia, Saunders, 2003.
21993Fs Darnell, James... Molecular Cell Biology New York, Scientific American Books, 1990.
21994Fs Alberts, Bruce... Molecular Biology of the Cell New York, Garland Publishers, 1983.
21995Fs Трпинац, Павле... Интернационални систем мерних јединица (СИ) у медицини и фармацији Београд-Загреб, Медицинска књига, 1981.
21996Fs Беркеш, Персида... Практикум из биохемије Београд, Ветеринарски факултет, 1993.
21997Fs Duncan, Robert J... Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology Ames, Iowa University Press, 1986.
21998Fs Stites, Daniel P... Osnovna i klinička imunologija Beograd, Savremena administracija, 1991.
21999Fs Taylor, J.A... Gut Efficiency: the Key in Pig and Poultry Production: Elevating Animal Performance and Health Wageningen, W.Academic Publishers, 2008.
22000Fs Taylor-Pickard J.A... Formula for the Future: Nutrition or Pathology? Wageningen, W.Academic Publishers, 2008.
22001Fs Ganong, William F. Преглед медицинске физиологије Београд, Савремена администрација, 1991.
22002Fs Roitt, Ivan M... Immunology StLouis, Mosby Co., 1993.
22003Fs Мартин, Давид М... Хаеперов преглед биохемије Београд, Савремена администрација, 1989.
22004Fs Kaneko, Jiro J. Clinical Biochemistry of Domestic Animals StDiego, Academic Press, 1989.
21905 Hs ... Електронска микроскопија у биомедицини и науци о материјалима, зборник Београд, 1997.
21904 Hs Владимир Пантић Хистологија Приштина, 1995.
21903 Hs Надежда Стошић-Богдановић Атлас структуре ћелије, ткива и органа Београд, 1991.
21902 Hs Fred A. Kummerow Biomembranes and cell function 1983.
21901 Hs Mike Jacobson Apoptosis 2002.
21900 Hs Милутин Б. Павловић Ветеринарска хистологија са ембриологијом Београд, 1995.
21899 Hs Владимир Пантић Биологија ћелије Београд, 1997.
21906 Hs Вјекослав Дуанчић, Јасминка Посиновец Основе хистологије човјека Београд-Загреб, 1988.
21907 Hs Весна Лачковић Хистолошки атлас Београд, 2000.
21908 Hs З. Анђелковић Хистологија Ниш, 2009.
21909 Hs Горан Раденковић Хистолиогија за студенте медицине Београд, 2019.
17720 Hs Вјекослав Дуанчић Основе хистологије човјека Београд-Загреб, 1983.
19508-Hs Шербан Н. Ћелија: структуре и облици Београд, 2001
19520 Hs Афанасијев И.Ј. Гистологија, цитологија и ембриологија Москва, Медицина, 1999.
20483-Hs ed.Alberts,Bruce, ... Molecular biology of the cell, 5th ed. New York, Garland Science, 2008.
19137 Hs Becker W. M. The World of Cell Menlo Park, The Benjamin /Cummings Publishing Company, 1996
16768 Hs Peter Bock, Robert Kramar, Margit Pavelka Peroxisomes and related particles in animal tissues New York, 1980.
18749-Hs Гроздановић-Радовановић Ј. Цитологија Београд, Науþна књига, 1992
18771-hs Поповић С. Хистологија Горњи Милановац, Дечије новине, 1990.
18022 Hs Charles B. Metz Biology of fertilization Vol1 1985.
18123 Hs Charles B. Metz Biology of fertilization Vol3 1985.
18939-hs Крстић Р.В. Human Microscopid Anatomy: an Atlas for Students of Medicine and Biology Berlin, Springer Verlag, 1994
20860 Hs Гледић Д. Ветеринарска хистологија Београд, Ветеринарска комора, 2012.
21480 Hs МцГеадy, ...: Ветеринарска ембриологија Загреб, 2014
18940-hs Крстић Р.В. Illustrated Encyclopedia of human histology Berlin, Springer Verlag, 1984
3401-ml Дамански Александар Броматологија И део  
6856-ml Morris B. Jacobs The chemical analysis of foods and food products  
15470-ml G J Pickes, P V Nicholas Gas chromatography in food analysis  
18497-TM Карлсон, Петер Биокемија Загреб, Школска књига, 1988.,1989.
16097-ml Stryer Biochemistry  
S-1886 ml Божидар Николић Биохемија  
1008ml Daniel Swern Industrijski proizvodi ulja i masti  
18301-18310 Ml Миљковић, Вишеслава Приручник лабораторијских анализа млека и производа од млека Београд,ОЗИД,1985.
12015ml Мелорова Модерна органска хемија  
19082 Ml Вучетић, Јован Ензимске реакције у микробиолошкој хемији Београд, 1992.
2311ml Дамански Александар Броматологија ИИ део  
19081 Ml Стојановић, Јелица Витамини Крагујевац, 1995.
6952ml Божидар Николић Хемија млека и млечних производа  
8117ml   Приручник лабораторијских (хемијских) метода за испитивање животних намирница  
15367ml Дицкес Цхроматограпхy ин фоод аналyсис  
10309ml Обрен Пејић, Јован Ђорђевић Млекарски практикум за студенте Пољопривредног факултета  
12300ml Семјуел Глестон Уџбеник физичке хемије  
4392ml Тредвел Квантитативна хемијска анализа  
6961ml Тредвел Квантитативна хемијска анализа  
9979ml Ристић, Симић, Поповић Енциклопедијски енглеско-српскохрватски речник И  
10188ml Ристић, Симић, Поповић Енциклопедијски енглеско-српскохрватски речник ИИ  
4158ml   Кланице и технологија меса 1952
4276 (2476)ml   Мицробилоглy оф фоодс 1944
6807ml   Фауна и флора Јадрана рибе 1948
13825ml   Хигијена меса 1973
20184ml   Атлас компаративне анатомије домаћих животиња 2003
14675ml   Квалитет меса и производи од меса 1975
19098 Tm Вујаклија, Милан Лексикон страних речи и израза Београд, 1996/97.
4190ml   Meat Hygiene 1951
19086 TM, 19089-19096 C Ђукић Б. Ветеринарско- медицинска етика Београд, Вуканс, 1996
13777ml   Приручник за рад и поступак ветеринарских инспектора 1974
18811 Tm Чуперловић, Коста Трихинелоза људи и животиња Београд, Медицинска књига, 1993.
6993, 6788ml Симић Чедомир С. Протозое - паразити човека и домаћих животиња 1939
6913ml Стојковић В. Обезбеђење стоке 1928
17072ml Михајловић Божидар Микробиологија ИИИ рикеције и вируси 1980
6974ml Симић, Тихомир В. Општа микробиологија и имунологија 1929
9620ml   Тхе витамин цонтент оф меат 1941
19555ml Одавић, Миодраг Р. Енциклопедијски латинско-српски медицински речник 2002
10084ml Adams HS Milk and food sanitation practice The commonwealth fund, New York, 1947
18926ml Балтић МЖ Контрола намирница Институт за хигијену и технологију меса, Београд, 1994
17853ml Easmon CSF, Adlam C Staphylococci and staphylococcal infections, Volume 1 Academic press Inc, London, 1983
17854ml Easmon CSF, Adlam C Staphylococci and staphylococcal infections, Volume 2 Academic press Inc, London, 1983
13305ml Heidrich HJ, Renk, W Krankenheit der milchdrüse bei haustieren Parey, Berlin-Hamburg, 1963
17077ml Kielwein Leitfaden der Milchkunde und Milchhygiene Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg, 1976
15638ml Jay JM Modern food microbiology Litton Educational Publishing, 1970
17971ml Марковић Б Микробиологија 2, Бактерије, квасци и плесни Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1983
17970ml Михајловић Б Општа микробиологија са основама имунологије Ветеринарски факултет, Универзитет у Београду, 1983
17950ml Михајловић Б Приручник за идентификацију бактерија, квасаца и плесни Савез ветеринара и ветеринарских техничара Југославије
15183ml Minor TE, Marth EH Stahylococci and their significance in food Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, Netherlands, 1976
16105ml Mitruka BM, Bonner MJ Methods of detection and identification of bacteria CRC Publishing, 1976
17885ml Мортон Бенсон Енглеско-српскохрватски речник, Друго, прерађено и допуњено издање Просвета, Београд, 1994
3646ml Салле АЈ Основни принципи бактериологије Медицинска књига, Београд-Загреб, 1974
12546ml Шипка М Хигијена млека, Уџбеник за студенте ветеринарске медицине Завод за издавање уџбеника социјалистичке Републике Србије, Београд, 1965
18514 Ml Stites, P., ... et.al Основна и клиничка имунологија Београд, Савремена администрација, 1989.
15634ml Ludwig Scheid Moderne konseven-herstellung Handwerker-Verlagshaus Hans Holzman, 1968.
15065ml Група Аутора Ветеринарски приручник Пословно удржење ветеринарских станица Загреб, 1976.
19193ml Милан Ж. Балтић, Владо Б. Теодоровић Хигијена меса риба, ракова и шкољки Ветеринарски факултет, Београд, 1997.
18253ml William E. M. Lands Fish and Human Health ACADEMIC PRESS, INC. Orlando, Florida, 1986.
7345ml L. B. Jensen Microbiology of Meats THE GARRARD PRESS, CHAMPAIGN, ILLINOIS, 1945.
18930ml Милан Ж. Балтић Контрола намирница Институт за хигијену и технологију меса, Београд, 1992.
13705ml Reiner Hamm Kolloidchemie des Fleisches Paul Parey in Berlin und Hamburg, 1972.
S-2552ml Мр Гордана Ђурић, др Бранислав Петровић Практикум за радијациону хигијену Научна књига, Београд, 1976
617ml Ника Милићевић Речник француско-српски Издање професорске задруге, Београд
S -2011ml др Бранислав Петровић, др Ђорђе Пањевић РБ заштита сточног фонда Научна књига, Београд, 1976
S - 1849ml Бранислав Петровић Основи радијационе хигијене домаћих животиња и намирница анималног порекла Завод за идавање удзбеника социјалистичке Републике Србије, Београд
21262-TMMl ed. Forest, Petra... Advances in Probiotic Technology Boca Raton, 2016
19135-M 19154-tm Mahon C. R. Textbook of Diagnostic Microbiology Philadelphia, W.B.Saunders Company, 1995
16095ml Eva Crane Honey: A comprehensive survey Heinemann, London, 1976
18934ml Милан Ж. Балтић Контрола намирница Институт за хигијену и технологију меса, 1992
19319ml Илија К. Вуковић Основе технологије меса Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду, 1998
18781ml Илија К. Вуковић Основе технологије меса Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду, 1992
21308ml Милан Ж. Балтић, Неђељко Карабасил Контрола намирница анималног порекла Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду, 2011
8193ml Тихомир Савић Хигијена меса и месних производа Научна књига, 1952
14631ml James A. Libby Meat Hygiene LEA & FEBIGER, Philadelphia, 1975
20172 Tm превод Шелмић З. Илустровани енглески речник Oxford Нови Сад, Младинска књига, 2002.
9303ml Gallera, P. K. Очистке сточних вод Саратов, 1909
6776ml Duclaux E. Le lait etudes chimiques et microbiologiques 1894
1682ml Perrin J. M., Perrin P. L'analyse du lait Paris, 1909
11410ml Enock. Arthur Guy This milk business London, 1943
15179ml Walser, Kurt Melkmaschine und mastitis Berlin, 1966
725ml Пејић, Обрен М. Млекарство И део Београд, 1949
10854ml Wehasrg Rich. Moderne Michtherapie 1928
17882ml Шилер, Г. Г. Tehnologija syra Москва 1984
12014ml Филиповић, Иван Лабораторијски приручник Загреб, 1962
638ml Hutchinson, R. C. The better utilization of milk London, 1948
9231ml Schulz M. E. Haltbare milch Nurnberg
15188ml Starka, Jiri Physiologie und Biochemie der mikroorganismen Stuttgart, 1968
12079ml Abdussalam, M Hygiene du lait Geneve, 1966
3555ml Macmahon, Brian Епидемиолошке методе Београд, 1971
17979ml Alouf, J. E. Bacterial protein toxins Academic press, 1984
6917ml Јовановић, Александар Г. Млекарство за пољопривредне школе и пољопривреднике Београд, 1921
1812ml Falck-Berlin, H. Die Milchproduktion Wien, 1930
5755ml Rennes, J. La question du lait Paris, 1927
15727ml Беркеш, Иван Општа и медицинска ензимологија Београд-Загреб, 1975
10974ml Lang Die butter 1958
8151ml Jorgensen, Alfred Die mikroorganismen der garungsindustrie 1940
11175ml   XV international dairy congress London, 1959
15251ml Cowan, S. T. Manual for the identification of medical bacteria London
6793ml Clunie Harvey Milk: production and control London 1946
6969ml Вајић, Б. Претраге живежних намирница Загреб, 1951
6849ml Jensen, C. O. Milchkunde und milchhygiene Stuttgart, 1903
3498ml Burr Kurzer grundris 1936
3500ml Doneff Die raferei in bulgarien  
9311ml Chalmers, C. H. Bacteria in relation to milk supply London
3166ml Стевић, Богоје Ж. Практикум за пољопривредну микробиологију Београд, 1951
5766ml Heine, Paul Kompendium der Milchuntersuchung fur tierarzte Hannover, 1925
10856ml Урбани, Милутин Истраживање млијека и млијечних производа 1912
8110ml Elliker, Paul Practical dairy bacteriology 1949
S-1898ml Николић, Божидар Биохемија Београд, 1975
6810ml Sorokin, V. V. Syrodelie Moskva, 1948
3488ml Baumgartel, Tr. Milchhygienische experimental-arbeiten 1931.
6983ml Orla-Jensen Dairy bacteriology London, 1931
9797ml Вареника, Новак Породиљство домаћих животиња Београд 1956
18449 Ml Gravert, Hans Otto, ... Et al. Die Milch Stuttgart, Verlag Eugen Ulmer, 1983.
14017ml Hobbs Betty The microbiological safety of food 1973
11517ml Ervin Nevrly Мужа крава стројем Нови Сад, 1960
16480ml Troller, John A. Water activity and food London 1978
14680ml Shapton, D. A. Isolation Methods for microbiologists 1969
660ml Hinton, Martin S. Animal Encyclopedia  
3097ml Fruton, Džozef S. Општа биохемија Београд, 1970
15054ml Buchanan, Gibbons Bergey's manual of determinative bacteriology 1974
5767ml Sommerfeld Paul Handbuch der Milchkunde Wiesbaden, 1909
p.i.3851ml Swenson, Melvin Дјуксова физиологија домаћих животиња Сарајево, 1975
3517ml Griboedova Učabnik obshej gigieny Leningrad, 1947
816ml Breed, Roberet, Murray, Hitchens Bergey's manual of determinative bacteriology London, 1948
7105ml Чистјаков Mikrobiologija pishevoj promyšljenosti Москва, 1945
5249ml Нешковић, М Ферменти Београд, 1953
4112ml Тадић Радоје Бактериолошко-серолошки практикум Београд Загреб 1952
19191ml Балтић, Теодоровић Хигијена меса риба, ракова и шкољки  
10678ml   belkovy krovozamenitelj Kiev, 1957
7042ml Вољферц Ветеринарно-санитарнаја експертиза Красноуфимск, 1942
9302ml Михин Курс ветеринарној микробиологии 1944
19454-I Tams T. Small Animal Endoscopy St.Louis, 1999
20295- I Bojrab M.J. Current Techniques in Small Animal Surgery Philadelphia, 1982
18315-I Coles H.B. Avian Medicine and Surgery Oxford, Blackwel ScientifiCentralnaPublications, 1985
19453 I Di Barbolla S.P. Fluid therapy in small animal practice Philadelphia, W.B. Saunders company, 2000.
20224 I ed. Perry G.C. Avian gut function in health and desease, Poultry science symposium series Oxon, CAB international, 2006.
19128 I ed: Ettinger S.J., et al. Pocket companion to the fourth edition of Textbook of veterinary internal medicine, vol. 2 Philadelphia, W.B. Saunders, 1995.
19436 I Feldman B.F., Zinkl G.Z., Jain N.C. Schalms veterinary hematology Philadelphia, Lipincott, Williams and Willkins, 2000.
19447 I Fudge A.M. Laboratory medicine: avian and exotic pets Philadelphia, WB Saunders company, 2000.
18801- I Hadži-Pešić Lj.M. Interna medicina Niš, Prosveta, 1991
18680- I Jaksch W. Klinische Propadeutik der inneren Krankheiten und Hautkrankheiten der Haus und Heimtiere Berlin-Hamburg, Paul Parey, 1990.
19576 I Nautrup C.P., Tobias R. An atlas and textbook of diagnostiCentralnaultrasonography of the dog and cat Hannover, Manson publishing, 2000.
19346-I Orsini J. Manual of Eqine Emergencies: Treatment and Procudures Philadelphia, W.B.Saunders Company, 1998
19419-I Schoen A.M. Complementary and Alternative Veterinary Medicine St.Louis, 1998
20307- I Tilley L.P. et al. The 5-minute Veterinary Consult Philadelphia, 2000
18609- I McFerram J.B., McNulty M.S. Acute Virus Infections of Poultry Brussels, 1985
19352-I Reed S.M. Equine Internal Medicine Philadelphia, W.B.Saunders company, 1998.
18382-I Wilkinson G.T. Colour Atlas of Small Animal Dermatology Ipswich, Wolfe Medical Publications, 1985
19343- D, 19379- I, 19235- D, 19155-ML, 19165-19166 F Radostits, O.M. Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses London, Bailliere Tindall, 1994.
20284 -I ed.by Ettinger,Stephen J.,... Textbook of veterinary internal medicine : vol. 1,2 Philadelphia, Saunders, 1995.
20285-I ed.by Ettinger,Stephen J.,... Textbook of veterinary internal medicine : vol. 2 , 3rd.ed. Philadelphia,Saunders,1989.
19345-I Nelson R. An Introduction to Behavioral Endocrinology Sunderland, Sinauer Asociates, 1995
18293-I Стефановић С. Специјалана клиничка физиологија Београд-Загреб, Медицинска, 1987.
19450-19451-I Calahan P.T. Equine Medicine and Surgery St.Louis, 1999
18419-I Harrison G. J. Clinical Avian Medicine and Surgery Philadelphia, W.B. Saunders, 1986.
19420-I Boschert R.K. Mosby 's Veterinary Guide to the Internet St.Louis, 1998
20294 -I ed.by Catcott,E.J.,... Equine medicine and surgery : a text and reference work Wheaton,AVP,1972.
18316-I Twinch C. Poultry:a guide to management Wiltshire, Crowood Press, 1984.
19127- I Vogel Colin J. An Illustrated Guide to Veterinary Care of the Horse London, Manson Publishing, 1996.
20309, 20310- I Thorne C. The Waltham Book of Dog and Cat Behaviour Oxford, 1992
20308-I ed.by Siegmund, Otto H. The Merck veterinary manual:a handbook of diagnisis and therapy for the veterinarian Rahway, Merck and Co., 1979
19598 -I Ерски-Биљић,Миланка, Добрић,Ђорђе Прополис : природни антибиотик, апитерапија И Београд,аутори,2003
18291-I гл.ур.Стефановић,Станоје... Интерна медицина Београд-Загреб, Медицинска књига,1987.
18420 I ... Equine Reproduction IV Cambridge, 1987.
18704 I Хаџовић, Сафет Терапијски водич Сарајево, ОЗИД, 1991.
18797 I ... Харперов преглед биохемије, ИИИ издање Београд, Медицинска књига, 1992.
18799 I ... Ургентна медицина: савремена дијагностика и лечење Београд, Медицинска књига, 1989.
18800 I Теодоровић, Јован Гастроентерологија паса и мачака Београд, Медицинска књига, 1991.
21924 J Stanley L. Balloun Soybean meal in poultry nutrition Fulton, Missouri, 1980.
21925 J Michael Pack et al Amino Acids in Animal Nutrition Bucharest, 2002.
21926 J Веселина Раданов Пелагић Микробиологија сточне хране Нови сад, 2002.
19170- J Scott M. L. Nutrition of the Turkey Ithaca, M.L.Scott of Ithaca, 1987.
19184- J McClure T.J Nutritional and Metabolic Infertility in the Cow Wallingford, CAB International, 1994
19161- J Perry T.W. Beef Cattle Feeding and Nutrition San Diego, AcademiCentralnaPress, 1995.
19168- J Leeson, Steven Commercial Poultry Nutrition Guelph, University Books, 1995
19171- J Scott M. L. Nutrition and Management of Ducks Ithaca, M.L.Scott of Ithaca, 1991.
19185- J Forbes J.M. Voluntary Food Intake and Diet Selection in Farm Animals Wallingford, CAB International, 1995
19174- J McDowell L.R. Vitamins in Animal Nutrition San Diego, Academic central Press, 1989
19143- J Case L.P. Canine and Feline Nutrition: A Resource for Companion Animal Professionals St. Louis, Mosby, 1995
20411 -M Murphy F.A., ... Veterinary Virology, 3rd ed. San Diego, Academic central Press, 1999
20410 M Winn W. Konemans Atlas and Textbook of DiagnostiCentralnaMicrobiology Baltimore, Williams and Wilkins, 1997
21289 M McVey D.Scott... Veterinary Microbiology, 3rd ed. Ames, 2004
21288 M ed.Lynne S.Garcia Clinical Microbiology Procedures Handbook 3d ed.,I,II,III Washington,2010
21287 M ed.MacLaghlan, N.James... Fenner's Veterinary Virology, 4th ed. Amsterdam,2011
21286 M ... Veterinary Microbiology and Microbial Disease, 2nd ed. Oxford,2011
18573 M ... Харперов преглед биохемије Београд, Савремена администрација, 1989.8
18677 M Hauska, G, ed. Molecular basis of bacterial metabolism Berlin, 1990.
18712 M ... Advances in optical and electron microscopy San Diego, 1989.
18990 M Плавшић, Желимир, ет ал. Q-грозница имунолошке методе Краљево, 1993.
4296 II Curt E. W. Sprehn Lehbruch der helmintologie Berlin, 1932
17004 II Harold Varley, Alan H. Gowenlock, Maurive Bell Practical clinical biochemistry London
4328 II Franz Friedberger, Eugen Frohner Lehbruch der speziellen pathologie und therapie der haustiere Stutttgart, 1904
4327 II Franz Friedberger, Eugen Frohner Lehbruch der speziellen pathologie und therapie der haustiere Stutttgart, 1904
3628 II Ludwig Heilmeyer, Herbert Begemann Blut und blutkrankheiten Berlin, 1951
12531 II H. Sporri, H. Stunzi Pathophysiologie der haustiere Berlin, 1969
11911 II Eric Ponder Cytology of the blood and blood forming organs New York, 1956
5104 II C. Brahm Nahrstoffe und futtermittel Berlin, 1929
3671 II Gerhard Domagk Tuberkulose mit den thiosemikarbazonen Stuttgart, 1950
12789 II H. Heindrich, W. Renk Krankheiten der milchdruse bei haustiere Berlin,1964
16483 II Heinrich Behrens Lehrerbuch der schahkrankheiten Berlin,1979
12895 II H. H. Cole Reproduction in domestic animals New York, 1969
16172 II Burch H. Schneider The evaluation of feeds through digestibility experiments Athens
14106 II R. D. Radeleff Veterinary toxicology Philadelphia, 1970
4300 II Heinrich Jakob Allgemeine therapie unter besonderer berucksichtigung innerer krakheiten Stuttgart, 1932
4325 II A. Dieudonne Immunitet schutzimpfung und serumtherapie Leipzig, 1920
4326 II Rudolf Disselhorst Die anatomie und phiysiologie der grossen haussaugengetiere Berlin, 1920
3646 II Phil F. Vering Medizinische chemie Wien, 1950
4311 II Carsten Harms Erfahrungen uber rinderkrankheiten und deren ehandlung Berlin, 1895
16481 II Heinrich Behrens Lehrbuch der schafzucht Berlin, 1979
14296 II L. Comber, John P. Keeves Science education in nineteen countries London
5080 II Siebeck, Weizsecker Uber seeliche krankheitsentstehung Leipzig, 1939
6293 II Ew. Weber Die klinische untersuchung des rindes Berlin, 1928
2907 II Hanns Fleischhacker Klinische hematologie Wien, 1950
4334 II Gildemeister, Haagen, Waldmann Handbuch der viruskrankheiten 1939
5098 II K Mantel Geflugelzucht Berlin, 1943
14297 II Rolf Hartung Environmental mecury contamination Michigan
11972 II Russell L. Cecil Удзбеник интерне медицине Београд
15073 II Theodor Hiepe Schafkrankheiten Jena, 1975
14464 II W. A. Wood Methods in enzimology New York, 1975
14462 II John M. Lowenstein Methods in enzimologu Vol XXXV New York, 1975
14110 II Lawrence R. Soma Textbook of veterinary anesthesia Baltimore, 1971.
10070 II L. Meyer jones Veterinary pharmacology and therapeutics Iowa
12833 II Alfred J. Crowle Immunosiffusion New York, 1961
10765 II Ew. Weber Die klinische untersuchung des rindes Berlin, 1928
10404 II R. H. F. Manske Chemistry and ohysiology New York, 1955
14091 II William R. Hendee Radioactive isotopes in biological research New York
1382 II Hans Julius Wolf Einfuhrung in die innere medizin Stuttgart, 1949
5108 II L. Armbruster Stoffwechel der landwirtschaftilchen nutztiere Berlin, 1931
5106 II P. HertwigBerlin Energiehaushalt besondere einflusse auf ernahrung und stoffwechsel Berlin, 1932
10576 II Francis D. W. Lukens Medical uses of cortisone Toronto
3327 II H. H. Dukes The physiology of domestic animals New York, 1947
4305 II Nils Lagerlof Unterschungen uber die topographie der bauchorgane beim rinde Jena, 1930
6282 II P. N. Kudrjavceva Spravochnik zadevujushego svinovodcheskoj fermoj Moskva, 1945
4320 II G. Arends Neue Arzneimittel und pharmazeutische spezialitaten Berlin, 1926
4297 II Eduard Heidegger Wurmtafeln zum bestimenn der wichtigsten haustierparasiten Stuttgart, 1937
3564 II Edgar Hugh Barger Diseases and parasites of poultry  
5090 II   Veterinary materia medica London, 1928
12838 II Morris Goldman Fluorescent antibody methods London
10578 II   Aviation toxicology Toronto
10591 II   Mannual of clinical mycology  
526 II John Francis Bovine tuberculosis New York
4272 II Julius H. Comroe Methods in medical research Chicago
14093 II Paul L. Wolf Methods and techniques in clinical chemistry New York
14088 II William A. Thomas Biological indicators of environmental quality Michigan
16035 II Claude Moreau Moulds, Toxins and food New york
5101 II Oskar Roder Haubners landwirschatliche tierheilkunde Berlin, 1944
5070 II Jakob Bongert Bakteriologische diagnostik Berlin, 1927
10382 II Никола Хубдер Збирка ветеринарских и сточарских прописа Загреб, 1957
6290 II В. Н. Његован Основи хемије Загреб, 1946
3673 II Michel Polonovski Pathologie chimique Paris, 1952
6846 II Петар Трумић Заразе домаћих животиња Београд, 1954
10372 II Т. А. Генри Химија раститељних алкалоидов Москва, 1956
10701 II Al. L. Skomorokov Zaraznije bolezni zivotnih Moskva 1956
4128 II Иво Иванчевић Фармакотерапија Београд, 1952
10281 II А. П. Фридман Основи ликворогији Лењинград, 1957
4329 II Eugen Frohner Lehrbuch der allgemeinen therapie Stuttgart, 1913
4332 II Richard Reinhardt Lehrbuch der arzneimittellehre fu tierarzte Stuttgart 1937
13116 II D.C. Blood Medicine veterinaire Paris, 1971
4309 II Viktor Schilling Praktische Blutlehre ein ausbildungsbuch fur prinzipielle blutbilderwertung in der praxis Jena, 1938
21675 Pfs Robert H. Dunlop Veterinary pathophysiology Ames, Iowa, 2004.
21674 Pfs Kenneth S. Latimer, Edward A. Mahaffey, Keith W. Prasse Clinical pathology Iowa, 2003
21673 Pfs Зденко Ковач, Стјепан Гамулин Патофизиологија, књига друга Загреб, 2011.
21672 Pfs Carol Porth Pathophysiology 1998.
21671 Pfs Rick L. Cowell Veterinary clinical pathology secrets St. Louis, 2004.
21670 Pfs Зоран Узелац, Теодора Васиљевић Основе модерног свињарства 2011.
21669 Pfs Тихомир А. Петрујкић, Јован А. Бојковски, Бранко Т. Петрујкић Репродукција свиња Београд, 2011.
21668 Pfs Божо Трбојевић Тироидна жлезда Београд, 1998.
21667 Pfs Manuel Fernandez Sanches Reproduction and ultrasound examination in cattle Zaragoza, 2013.
21666 Pfs Зденко Ковач, Стјепан Гамулин Патофизиологија, књига прва Загреб 2011.
21663 Pfs Даринка Кораћевић Биохемија Београд, 2000.
21664 Pfs D. M. Broom, A. F. Fraser Domestic animal behaviour and welfare, 4th ed. 2007.
21662 Pfs Elizabeth Villiers BSAVA manual of canine and feline clinical pathology 2005.
21661 Pfs Nemi C. Jain Essentials of veterinary hematology Philadelphia, 1993.
21660 Pfs Marion L. Jackson Veterinary clinical pathology Iowa, 2007.
21665 Pfs Noel R. Rose, Herman Friedman, John L. Fahey Manual of clinical laboratory immunology Washington, 1986.
21659 Pfs H. Dieter Dellman Veterinary histology 1998.
21658 Pfs Stephen J. Ettinger Textbook of veterinary internal medicine 2000.
22007 Pfs Luiz Carlos Junqueira Osnovi histologije Data Status, 2005.
22005 Pfs Снежана Живанчевић-Симоновић Збирка тест питања из патолошке физиологије Интерграф ММ, 2003.
22009 Pfs Павле Миленковић Патолошка физиологија Чигоја, 2003.
22006 Pfs Богдан Б. Белесин Општа патолошка физиологија Београд, Медицинска књига, 1997.
22008 Pfs Neville Woolf Cell, Tissua and Disease Saunders, 1986.
22010 Pfs Donald Armstrong Oxidative Stress Biomarkers and Antioxidant Protocols Humana Press, 2002.
22011 Pfs Pascale Pibot Encyclopedie de la Nutrition Clinique Feline Royal Canin Group, 2008.
18613 PFs ... The elisa: enzyme-linked immunosorbent assay in vet research Hague, 1982.
18848-pfs Мицић Д. Инсулинска резистенција Београд, Медицинска књига, 1994.
19250- Pfs Griffin, James E. Textbook of Endocrine Physiology New York, Oxford University Press, 1996
20270 Pfs Harvey J.W. Atlas of veterinary hematology: Blood and bone marrow of domestic animals Philadelphia, Saunders, 2001.
20271 Pfs ed. Moberg G.P., Mench J., A. The biology of animall stress: Basic principles of implications for animal welfare Oxon, CAB international, 2000.
18829- pfs Lekeux, Pierre Pulmonary function in healthy, exercising and diseased Animals Gant, Vlaams Diegeneeskundig, 1993
20505-Pfs ed. Vunjak-Novaković,Gordana, Freshney,Ian R. Culture of cells for tissue engineering Hoboken,Wiley,2006.
20272- Pfs Dunlop R.H. Veterinary Pathophysiology Ames, 2004
19517 -Pfs Tizard, Ian J Veterinary immunology : an introduction, 6th ed. Philadelphia, Saunders,2000.
20498 -Pfs McCance, KathrynL., Huether,Sue E. Pathophysiology : the biologic basis for disease in adults and children St.Louis,Mosby Elsevier,2006.
19055- pfs Voet D. Biochemistry New York, John Wiley and
18875 pfs Шаманц, Хореа А. Болести сиришта говеда Београд, Ветеринарски факулет- ВКС, 1994
18847- pfs Сwантон Р.Х. Кардиологија: џепни саветник Београд, Савремена администрација, 1990
20482 L Cheville N.F. Introduction to veterinary pathology Iowa state university press, 2006.
18989 L Плавшић, Желимир, ет ал. Q-грозница имунолошке методе Краљево, 1993.
18606- L Sharp M.R. Hoff- Jorgensen J. Slow viruses in sheep, goats and cattle Luxemburg,1985
19114 L Banks, William J., et al. Applied veterinary histology St. Louis, 1993.
18572- L Kimberling, C.V. Jensen and Swift’s Diseases of Sheep Philadelphia, Lea and Febiger, 1988
19113 L Percy, Dean H., et al. Pathology of laboratory rodents and rabbits Jowa, 1993.
20631 L Dyce K.M., Sack W.O., Wensing C.J.G. Textbook of veterinary anatomy St. Louis, WB Saunders, 2010.
21580-L Guyton, A.K. Медицинска физиологија Београд-Загреб, Медицинска књига, 1969.
19628 L Bowman D.D., Lynn R.C., Eberhard M.L., Alcaraz A. GEORGIS parasitology for veterinarians St. Louis, Saunders, 2003.
21270 L Buergelt, Claus D... Color Atlas of Equine Pathology Ames, 2014
20632, 20852-L ed. Zachary, James F., M.Donald McGavin Pathologic Basis of veterinary disease, 5th ed. StLouis, Mosby,2012.
19236- L Cooper, G.M. The cell: A Molecular Approach Washington, ASM Press, 1997
19625 L Aughey E., Freye F.L. Comparative veterinary histology: with clinical correlates London, Manson publishers, 2001.
19631- L Gross T.L. Skin diseases of the Dog and Cat Oxford, 2004
19632- L Scott D.W. Small Animal Dermatology Philadelphia, 2001
19627- L Noga E.J. Fish Disease Ames, 2000
19621- L Meuten D.J. Tumors in Domestic Animals Ames, 2002
19623-L Tizard, Ian J Veterinary immunology : an introduction, 7th.ed Philadelphia,Saunders,2004.
19121-L Tizard, Ian J Veterinary immunology : an introduction, 5th ed. Philadelphia,Saunders,1996.
19626 L Andrews A.H. Bowine medicine: diseases and husbandry of cattle Blackwell, 2004.
18874 L Шаманц, Хореа А. Болести сиришта говеда Београд, Ветеринарски факулет- ВКС, 1994
19634- L, 21267L Vinay K. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease Philadelphia, 2005
18672 L, Jordan, F.T.W. Poultry diseases London, 1990.
19622- L Saif Y.M. Diseases of Poultry Ames, 2003
15679 L Robert J. Flynn Division of biological and medical research  
18673-L, 13556 L Lema A.D. Diseases of swine Ames, Iowa State University, 1988.
19630 L Evans H.E., DeLahunta A. Guide to dissection of the dog St. Louis, Saunders, 2004.
19116- L 20532 -C Summers B. A. Veterinary Neuropathology St. Louis, Mosby, 1995
20481-L Klatt, Edward C Robins i Cotran atlas patologije Beograd,Data Status,2007.
21264 L ed.Dobson, Jane M... BSAVA Manual of canine and feline oncology Gloucester, 2011.
21265 L Raskin, Rose E... Canine and Feline Cytology : Acolor Atlas and Interpretation Guide StLouis, 2016.
18671-L Cheville N.F. Introduction to Veterinary Pathology Ames, Iowa State University, 1988.
15678 L Norman Cheville Cell Pathology  
20851-L ed.Bolon,Brad, Butt,Mark T. Fundamental neuropathology for pathologists and toxicologists:principles and techniques Hoboken, Wiley,2011.
21266 L J.E.van Dijk... Color Atlas of Veterinary Pathology Philadelphia, 2008.
19587 -L Kumar,Vinay,... Robbins basic pathology Philadelphia,Saunders,2003.
20480 L ed. Bancroft J. D. Theory and practice of histological techniques Philadelphia, Elsevier, 2008.
15677 L John W. Davis Parasitic diseases of wild mammals  
15676 L John W. Davis Infectious diseases of wild mammals  
21583 L C. H. Gardiner, R. Fayer, J. P. Dubey An atlas of protozoan parasites in animal tissues, 2nd edition, Armed forces Institute of pathology, American registry of pathology, Washington DC, 1998.  
21584 L C. H. Gardiner, S. L. Poynton An atlas of metozoan parasites an animal tissues, Armed forces institute of Pathology, Washington DC  
21585 L Leonard P. Guarente, Linda Partridge, Douglas C. Wallace Molecular biology of aging, Cold spring harbor laboratory press, 2008.  
21586 L I Otrocka-Domagala, K. Pazdzior-Czapula, M. Gesek, T. Rotkiewicz Atlas cytodiagnostyki zwierzat, BUK, 2014.  
21587 L Bernard B. Feldman, John C. Seely Necropsy guide: rodents and the rabbit, CRC press, 1988.  
21581 L Leonard P. Guarente, Linda Partridge, Douglas C. Wallace Molecular biology of aging, Cold spring harbor laboratory press, 2008.  
21582 - L Бегић- Јанева А. Дијагноза хистопатологије јетре  
19703/1 L, 19703/2L, 19703/3L ed. Maxie M.G. Jubb, Kennedy and Palmers pathology of domestiCentralnaanimals Beograd, Zlatni presek, 1994
18435 L Stunzi, Hugo,... Allgemeine Pathologie fur Tierarzte und studierende der tiermedizin Edinburgh, Saunders-Elsevier, 2007.
18437 L Kitt, Theodor Lehrbuch der Algemeinen Pathologie fur Tierarzte und Studierende der Tiermedizin Berlin, 1982.
18691 L Ђукић, Бранислава Судска ветеринарска медицина Stuttgart, 1982.
18985 L Вуковић, Антоније Општа патологија Београд, Ксена, 1991.
21268 L Vandevelde, Marc... Veterinary neuropathology Philadelphia, 1996.
19629- L Brigitta M. Writing and Presenting Scientific Papers Nottingham, 2005
21587-L Leoard P. Guarent, Joseph G. Zinkl, Nemi C. Jain Schalm's Veterinary Hematology Blackwell Publishing, 2006
19259-L Павловић М. Ветеринарска хистологија са ембриологијом Београд, Ветеринарска комора Србије, 1995
15099 S. K. Paufler Kunstliche Besamung und eitransplatation bei tier und mensch Hannover
6639 F. Benesch Die diagnose der trachtigkeit bei der stute Leipzig 1924
10511 I. Adametz Живиногојство Загреб, 1925
13402 Јован Белић Савремено свињарство Београд 1972
13401 Јован Белић Савремено свињарство Београд 1972
13740 E. Aehnelt Buiatrik Hannover
14670 John R. Campbell The science of animals that serve mankind New York
3114 Johannes Richter Harms' lehrbuch der tierarztlichen geburtshlife Berlin, 1920
3323 Earl T. Engle The problem of fertility New Jersey, 1946
8421 J. Varangot Les frottis vaginaux endocriniens Paris, 1952
18684 Бранислава Ђукић Судска ветеринарска медицина Београд, 1991
7450 Миладин С. Величковић Основи науке о порођајима Нови Сад, 1925
6588 Friedrich Lindhorst Praktikum der tierarztlichen geburtshlife Berlin 1920
3528 А. Ј. Тарасевич Бесплодие сељскохозјајствених зивотних Лењинград, 1936
7443 H. Meiser, Fr. Harms Bekamfung der aufzuchtkrankheiten Hannover 1937
10769 П. П. Белехов Овцеводство Москва 1944
13739 Marian I. Janiak Das endokrine system bei der forfpflazung der versuchs und nutztiere und des menschen Hannover
4168 И. С. Попов Исхрана домаћих животиња Београд, 1949
16992 J. P. Vaissaire Sexualite et reproduction des mammiferes domestiques et de laboratorie Paris 1977
897 Ф. Хутира Специјална патологија и терапија домацих зивотиња Београд, 1949
6688 W. L. Williams Geschlechtskrankheiten der haussaugitere Stuttgart, 1929
12684 Karl Eibl Lehrbuch der rinderbesamung Berlin, 1959
11572 Heinrich Martius Die geburtshilflichen operationen Stuttgart 1958
3414 Franck Handbuch der tierarztlichen geburchilfe Berlin, 1893
10757 Theodor Hahn Die wichtigsten operationen des tierarztes in der praxis Berlin 1937
17391 R. H. F. Hunter Physiology and technology of reproduction in female domestic animals London, 1980
16947 William Haresign Recent advances in animal nutrition 1978 London
12921 S. A. Asdell Cattle fertility and sterility Boston
1353 Војислав Ристић Фармакологија за фармацеуте Београд, 1950
17825 Велибор Дракулић Кунићарство интензивно гајење Београд 1984
9647 Telesforo Bonadonna Inchiesta sulla fecondazione artificiale degli animali domestici nel mondo Milano, 1941
6621 Vennerholm Krakeiten der weiblichen geschelschet organe und der milichdruzen Stockholm
9848 V. Goerttler Wissenschaftliche arbeiten auf den gebiete der veterinarmedizin Jena, 1950
13430 К. И. Скрјабин Ветеринарнаја енциклопедија Москва 1972
3114 Јелена Петровић Општа биохемија Београд 1970
16382 Василије Миљковић Репродукција и вештачко осемењавање говеда Београд 1976
16379 Василије Миљковић Репродукција и вештачко осемењавање говеда Београд 1976
10557 Антоније Вуковић Општа патологија I део Београд 1939
3238 Иван Пухач Управно ветеринарство Београд, 1951
6752 Anton Otto Stoss Tierarztliche geburtskunde gynekologie Stuttgart 1928
7445 Richard Goldschmidt Die sexuellen zwischenstufen Berlin 1931
6633 Friedrich Brieger Selbstserilitet und kreuzungssterilitet Berlin 1930
887 Е. И. Грин Кожне и полне болести Београд 1949
11313 Вл. Букач Актуелни проблеми ветеринарско-санитарног надзора Загреб 1959
15760 Colin R. Austin Manipulation der fortpflanzung Hamburg, 1977
6631 Emil Abderhalden Lehbruch der physiologischen chemie Wien 1940
12750 Karl Glesser Die krankheiten des schweines Hannover 1961
16984 W. Busch Veterinarmedizinsche endokrinologie Stuttgart 1975
12767 Erich Kolb Lehbruch der phzsiologie der haustiere Jena 1967
10889 Franz Benesch Lehbruch der tierarytlichen geburtschlife und gynekologie Wien 1957
17827 Ибан Беркеш Општа и медицниска ензимологија Загреб 1975
17762 Peter Dosch Lehrbuch der naturaltherapie naach huneke Heidelberg
2048 Imre Zardaya Специјална терапија и обољења срца и крвних судова Београд 1951
14537 Alfred Cowie Pregnancy diagnosis tests London 1948
1945 B. K. Gindce Анатомија и физиологија домаћих животиња Београд 1949
6652 Artur Biedl Physiologie und pathologie der hypophyse Wiesbaden 1922
16994 В. А. Петровскаја Молочное дело Москва 1980
13676 A. P. Waterson Увод у анималну вирологију Загреб 1973
16943 Магда Оперативнаја хирургија с основами топографическој анатомији домашњих животних Москва 1979
10139 К. Чермак Актуелни проблеми ветеринарске терапије и профилаксе Загреб 1957
6656 D M. G. De Bruin Geburtshilfe beim rind Leipzig 1902
6587 D Антоније Вукович Болести које пси преносе на људе и стоку Сарајево 1930
6625 D J. Latschenberger Kurtze anleitung zur qualitativen chemischen mineralanalyse 1883
6579 D Werner Steck Die latente infektion der milchdruse Hannover 1930
6673 D W. S. Stuven Eine neue methode der embryotomie mit einem neuen instrumentarium Berlin 1917
6589 D Antun Polcz Овариотомија свиње Загреб
14573 D W. J. A. Payne Cattle production in the tropics  
15942 D И. И. Родин Практикум по акушерству Москва 1979
6643 D Скрјабина Бруцељоз сељскохозјајствених животних Москва 1940
10590 D П. Мичев Ветеринарно акушерство и гинекологија Софија 195
3739 D Valentin Stang Tierheilkunde und tierzucht Wien 1928
1149 D David Wirth Lexikon der praktischen therapie Wien 1949
6737, 6736, 6738 D Valentin Stang Tierheilkunde und tierzucht Wien 1927
6582 D Ernst Joest Spezielle patologische anatomie Berlin 1925
11400, 11401 D Ernst Joest Spezielle patologische anatomie Berlin 1924
10556 D Антоније Вуковић Општа патологија Београд 1940
11398 D Ernst Joest Verdauungswege Berlin 1926
11399 D Ernst Joest Leber und gallwege Berlin 1937
6597 D A. Traut,ann Lehrbuch histologie und vergleichenden mikroskopischen anatomie der haussaugetiere Berlin 1931
6624 D Arthur Schneuert Lehrbuch der veterinar physiologische Berlin 1944
6626 D L. Aschoff Handbuch der krankheiten des blutes und der blutbildenden organe Berlin 1925
6750 D L. Franck Handbuch der tierarztlichen geburchilfe Berlin 1914
12331 D Carl R. Norrer Кемија органских спојева Загреб
11329 D Walter Baier tierarztlichen geburchilfe Stuttgart 1958
6679 D H. Miesner Bekampfung der aufzuchtkrankheiten Hannover 1939
6675 D J. Albrechtsen Die unfruchtbarkeit des rindes ihre ursachen und ihre behandlung Berlin 1920
3428 D Richard Gote Besamung und unfruchtbarkeit der haussaugetiere Hanover 1949
6636 D I. Aschoff Handbuch der krankheiten des blutes und der blutbildenden organe Berlin 1925
6634 D W. Stoeckel Lehrbuch der geburtshilfe Jena 1938
12305 D Семјуел Глестон Уџбеник физичке хемије Београд 1967
4354, 3586 D F. Benesch Ветеринарски лексикон Загреб 1952
6623 D Th. Kitt Allgemeinen Pathologie Stuttgart i908
10759 D Franz Hutyra Spezielle pathologie und therapie der haustiere Jena 1938
14459 D H. H. Cole Reproduction in domestic animals London 1969
14755 D L. E. McDonald Veterinary endocrinology and reproduction Philadelphia 1975
6742,6773, 6744 D Valentin Stang Tierheilkunde und tierzucht Wien 1930
PI3532 D Daniel Swern Индустријски производи уља и масти по bailey-ју Загреб 1972
11314 D К. Чернак Актуелни проблеми ветеринарске терапије и профилаксе Загреб 1957
6697 D Jos Bayer Augenheilkunde Wien 1914
6699 D Wilhelm Braumiller extremitaten, hufe, klauen Leipzig 1900
6689 D Hugo Schindelka Hautkrankheiten Leipzig 1903
14599 D John Hammond Animal breeding London
14711 D Eleanor Frankilin Practical dog breeding and genetics London
4160 D Матриус Гинеколошке операције и њихова топографско анатомска основа Београд 1952
16948 D К. Л. Левин Искуственоје осеменение свинеј Москва 1980
3563 D Edgar Hugh Barger Diseases and parasites of poultry California
11638 D Laurence M. Winters Одгајивање животиња Београд, 1961
1131 D Бранко Крајиновић Ad usum veterinarium Београд, 1950
10336 D Jonas Schmidt Lehrbuch der schweinezucht Berlin 1956
6573 D Edgar R. Ling Хемија млека и млечних производа Београд 1948
13717 D Hans Hartwigk Veterinarhigiene Berlin 1972
6664 D M. G. De Bruin Die geburtshilflichen beim rint Leipzig 1910
7337 D Raymond Greene The practice of endocrinology 1951
6663 D Paul Trendelenburg Die hormone Berlin 1934
14826 D I. A. Merchant Veterinary bacteriology and virology Iowa
12834 D Ralph I. Dorfman Metabolism of steroid hormones New York 1965
21278 D Root Kustritz, Margaret V. Clinical Canine and Feline Reproduction : Evidence Based Answers Ames, 2010.
21282 D ed.McVey, Scott,... Veterinary Microbiology, 3rd ed. Ames, 2013
21279 D ed. King, Lesley G,... BSAVA Manual of Canine and Feline Emergency and Critical Care, 2nd ed. Gloucester, 2014.
21283 D ed. England, Garry... BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology Gloucester, 2013.
21276 D Youngquist, Robert S.,... Current Therapy in Large Animal Theriogenology 2 StLouis, 2007.
17465 D Божидар М. Марковић Породиљство домаћих животиња Београд, 1983
21280 D ed. Noakes, David E,... Veterinary Reproduction and Obstetrics, 9th ed. Edinburgh, 2009.
20372 Ro Wills J., Wolf A. Handbook of feline medicine Oxford, Pergamon Press, 1993.
18265 Ro Ackerman N. Radiology of urogenital diseases in dogs and cats Iowa state university press, 1983.
18229-rö Morgan J. P. Radiology of skeletal diseases: Principles of Diagnosis in the Dog Davis, Iowa State University Press, 1982
21927 Ro Шехић Менсур Опћа рендгенологија у ветеринарској медицини Загреб, 1995
21928 Ro Шехић Менсур Физикална терапија и рехабилитација пса Загреб, 2014
21929 Ro Шехић Менсур Физикална медицина у терапији и дијагностици домаћих животиња Загреб, 1997
21930 Ro Бутковић Владимир Основе специјалне ветеринарске рендгенологије Београд, 1990
21931 Ro Глигоријевић Јован Основи рендгенологије Београд, 1970
21932 Ro Шехић Менсур Болести органа и органских сустава абдомена и торакса у домаћих животиња Загреб, 2004
21933 Ro Шехић Менсур Болести кости, зглобова, тетива и живчаног сустава у домаћих животиња Загреб, 2004
21934 Ro Шехић Менсур Остеоартропатије у домаћих животиња Загреб, 2012
21935 Ro Шехић Менсур Клиничка рендгенологија у ветеринарској медицини Загреб, 2002.
21936 Ro Шехић Менсур Ултрасонографија абдомена и торакса пса и мачке Загреб, 2006
21937 Ro Шехић Менсур Компјутеризована томографија и дијагностика патологије лубање, мозга и краљежнице пса Загреб, 2012
21938 Ro Thrall Donald E Textbook of veterinary diagnostic radiology Philadelphia, 2002
21939 Ro Benzie David The alimentary tract of the ruminant Edinbourgh, 1957
21940 Ro Svob, T Das rontgenbild des verdauungstrakes der wirbeltiere und des fischskeletts Stuttgart, 1974
21941 Ro Farrow Charles S Decision making in small animal radiology Toronto, 1987
21942 Ro Owens Jerry M Radiographic interpretation for the small animal clinician Baltimore, 1999
21943 Ro Nyland Thomas G Small animal diagnostic ultrasound Philadelphia 1995
19153-S Becker W. M. The World of Cell Menlo Park, The Benjamin /Cummings Publishing Company, 1996
18876 S Шаманц, Хореа А. Болести сиришта говеда Београд, Ветеринарски факулет- ВКС, 1994
20202- S Roder, Joseph D. Veterinary Toxicology Boston, 2001
19152- S Cotran R. S. Robbins Pathologic Basis of Disease Philadelphia, W.B.Saunders Company, 1994
20200 S Cooper J.E., Cooper M.E. Introduction to veterinary and comparative forensiCentralnamedicine Oxford,Blackwell, 2007.
20823 S Џаја П., Грабаревић Ж. Судско ветеринарство: опћи дио Загреб, Ветеринарски факултет Свеучилишта у Загребу, 2011.
20201- s Merck, Melinda D. Veterinary Forensics: Animal Cruelty Investigations Ames, 2007
20883-S Радојичић, Соња... Инфективне болести животиња – специјални део Београд:С.Радојичић,2011
18589 S Цветковић, Александар... /et al./ Клиничка дијагностика унутрашњих болести домаћих животиња Београд, ОЗИД, 1989
18633 S Лолин, Мирослава Заразне болести домаћих животиња (бактеријске етиологије) Београд, ОЗИД, 1989.
18588 S, 18635 S Софреновић, Ђорђе Важније инфективне болести домаћих животиња Београд, ОЗИД, 1988.
18590 S, 18632 S Пањевић, Ђорђе Заразне болести животиња вирусне етиологије Београд, ОЗИД, 1989.
18705-18709 S Ђукић, Бранислава Судска ветеринарска медицина Београд, Ксена, 1991.
19058 S ... Регистар важећих прописа и судске праксе Београд, 1996.
21973 S JM King, L Roth-Johnson, ME Newson The Necropsy Book, A guide for veterinary students, residents, clinicians, pathologists and biological researchers Charles Louis Davis, DVM Foundation Publisher, 2008
21972 S Ана Батрићевић, Вера Батањски Заштита животиња у Србији - казненоправни и еколошки аспекти Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2014.
21971 S Марија Караникић Мирић Објективна одговорност за штету Службени гласник, Београд, 2016
21970 S Bernard E. Rollin An Introduction to Veterinary Medical Ethics: Theory and cases, 2nd edition Blackwell publishing, Ames, Iowa, 2006
21271 Z ed. by Salman, M.D. Animal Disease Surveillance and Survey Systems : Methods and Applications Ames, 2003.
21272 Z Gordis, Leon Epidemiology, 5th ed. Philadelphia, 2014.
21273 Z Jewell, Nicholas P. Statistics foe Epidemiology : Texts in Statistical Science Berkeley, 2004.
21274 Z ... Infectios and Parasitic Diseases of Livestock vol. 1, 2 Paris, 2010.
21275 Z Clark, William R. The Experimental Foundations of Modern Immunology 4th ed. New York, 1991.
19122-Z Leland D.S. Clinical Virology Philadelphia, Saunders, 1996