Навигација

Стручно - научни скупови на ФВМ

 

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду је организатор стручно-научних скупова:

·       Семинар за иновације знања ветеринара

·       Научни симпозијум Репродукција домаћих животиња (Катедра за породиљство, стерилитет и в.о.)

·       Clinicа veterinaria ( Катедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи)

·       Едукација из ДДД-а (Катедра за зоохигијену)

·       Преглед меса на трихинеле и Ante и post mortem преглед у објектима за клање животиња
        (Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла)

·       Обука доктора ветеринарске медицине за рад са дијагностичким рендеген апаратима
        (Катедра за радиологију и радијациону хигијену)

·       Тренинг (обука) доктора ветеринарске медицине за рад са апаратима за физикалну терапију
        (Катедра за радиологију и радијациону хигијену)
Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду је суорганизатор Саветовања ветеринара Србије и Саветовања Дезинфекција, дезинсекција и дератизација, које организује Српско ветеринарско друштво.