Навигација

Хирургија, ортопедија и офталмологија

Шеф катедре: проф. др Петар Милосављевић

Особље

редовни професор

доцент

асистент


 

Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju na Studiu B

 

Клиника Катедре за хирургију, ортопедију и офталмологију

Радно време понедељак - петак 09:00-14:00 часова

Телефон/Факс

Мобилни тел.

+381 11 2684 154

+381 62 8006 844

e-mail hirurgija@vet.bg.ac.rs