Навигација

Мобилност студената

Мобилност  (размена) студената се одвија на основу споразума о сарадњи Факултета ветеринарске медицине са страним факултетима, општег споразума о сарадњи Универзитета у Београду са страним универзитетима, као и у споразума у оквиру програма размене ERASMUS +, CEEPUS.

Мобилност студената на Факултету ветеринарске медицине реализује се у складу са Правилником о мобилности студената и преношењу ЕСПБ.

ЕСПБ координатор на Факултету ветеринарске медицине је Проф. др Снежана Булајић

ВАЖНА НАПОМЕНА: На основу Дописа ректорског колегијума у вези са мобилношћу студента Универзитета у Београду, која се реализује на другим високошколским институцијама ван састава Универзитета, „Уговором о учењу“ не може се предвидети мање од 19 ЕСПБ.