Навигација

Наука

 


Научноистраживачки рад на Факултету ветеринарске медицине остварује се учешћем истраживача у научним пројектима и објављивањем резултата у угледним часописима. Током 2019. године, Факултет је учествовао у 30 националних научних пројеката које финансира МПНТР РС, у које је укључено укупно 111 наставника и сарадника ФВМ УБ (8 пројеката руководе наставници ФВМ УБ). Реализовано је 9 међународних и 37 комерцијалних пројеката (18 иновационих ваучера у сарадњи са Фондом за иновациону делатност Републике Србије).

Факултет ветеринарске медицине планира наставак истраживања: на до сада активним пројектима (ОИ, ИИИ и ТР); код Фонда за науку на пројектима ОИ, ИИИ и ТР и Пројектима из Програма за изврсне пројекте младих истраживача „ПРОМИС“; у програмима код Фонда за иновациону делатност кроз пројекте из Програма сарадње науке и привреде, пројекте из Програма „Иновациони ваучери“, пројекте из Програма рани развој.

Истраживачи Факултета настоје да се укључе у програме Horizon 2020, Eureka, The External Research Grants Program Boehringer Ingelheim, The American Veterinary Medical Foundation (AVMF) and the Veterinary Pharmacology Research Foundation (VPRF), Morris Animal Foundation, Danube Transnational Programme, BiodivERsA. Од значаја је укључивање у текуће међународне пројекте, као и међународна сарадња и Апликације за грантове код фондација од којих је Факултет већ добио подршку за научноистраживачки рад.