Навигација

Програми размене


Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду је укључен у европске програме размене - Erasmus+ Key Action 1: Learning Mobility of Individuals и CEEPUS програм.

У оквиру Erasmus+ програма факултет је остварио сарадњу са Ветеринарским факултетом Универзитета у Љубљани, Ветеринарским факултетом Универзитета у Загребу, Факултетом ветеринарске медицине Complutense Универзитета у Мадриду, Факултетом ветеринарске медицине Универзитета природних наука SGGW у Варшави, Факултетом ветеринарске медицине Унивезитета у Болоњи, Oniris колеџом у Нанту, Департманом за ветеринарску медицину Универзитета Федерико II у Напуљу, Универзитетом ветеринарске медицине у Бечу, Универзитетом ветеринарске медицине у Будимпешти.

Факултет преко CEEPUS програма учествује у VetNest мрежи коју чине ветеринарски факултети из Љубљане, Загреба, Брна, Вроцлава, Будимпеште, Беча, Кошица, Скопља и Тиране.

Студентима Факултета је кроз CEEPUS програм омогућено учествовање у летњим школама које организују страни ветеринарски факултети:

- Летња школа добробити животиња, ветеринарске етике и права и комуникације -  
  организатори су Универзитет ветеринарске медицине у Бечу и Факултет ветеринарске
  медицине Универзитета Кирил и Методије у Скопљу

- Летња школа зооноза -  организатор Ветеринарски факултет Универзитета у Загребу

- Летња школа аквакултуре – организатор Ветеринарски факултет Универзитета у Сарајеву

Током 2019. године Центар за развој и међународну сарадњу  подржао је реализацију 47 мобилности наставника и студената, у оквиру Erasmus+ и CEEPUS програма размена планираних у школској 2018/2019. и 2019/2020. години.