Навигација

Распоред часова

 

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ НА ДАС

 

1. семестар - зимски (обавезни предмети)

 1. Молекуларна биологија ћелије
 2. Експерименталне животиње и експериментални модели
 3. Методологија научно-истраживачког рада


2. семестар - летњи

 1. Биостатистика и информатика у биомедицинским наукама
 2. Ветеринарска имунологија
 3. Нервни и хуморални механизми регулацијe


3. семестар - зимски

 1. Интеграција метаболизма и функције органа домаћих животиња
 2. Патоморфолошке промене и клиничке манифестације болести
 3. Заштита животне средине


4. семестар - летњи

 1. Методе испитивања намирница
 2. Методе испитивања ћелија, ткива и органа у физиолошким и патофизиолошким условима
 3. Хемијски и физички загађивачи намирница анималног порекла