Навигација

14Д2И50 - Основи изградње објеката и хигијена производње, смештаја и транспорта животиња

Спецификација предмета
НазивОснови изградње објеката и хигијена производње, смештаја и транспорта животиња
Акроним14Д2И50
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
    Услов
    Циљ предметаСтицање потребниох теоријских знања и вештина неопхподних за самосталан научно-истраживачки рад о утицају изградње објеката на здравствено стање и производне резултате животиња; о утицају транспорта на здравствено стање животиња и квалитет производа анималног порекла.
    ИсходДокторант треба да разуме значај основних принципа код изградње објеката и хигијену производње у зависности од специфичности врсте животиња као и утицај објеката на здравствено стање и производне резултате животиња, да зна утицај транспорта на здравствено стање животиња и квалитет производа анималног порекла.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеОпшти принципи изградње и одржавања стаја. Осветљење стаја. Вентилација стаја. Баланс топлоте у стајама. Хигијенски аспект унутрашњег уређења опреме и механизације у стајама. Изградња објеката за смештај коња, говеда,свиња, оваца, коза, живине. Изградња објеката за смештај лабораторијских животиња. Утицај изградње објеката на животну стедину.Транспорт и хигијена транспорта животиња.
    Садржај практичне наставе
    Литература
    1. 1.Раденковић-Дамњановић Брана, Практикум из зоохигијене, II издање, Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду, ВМД, Београд, 2010.
    2. 2.Вучинић Маријана, Раденковић-Дамњановић Брана, Петричевић С, Гајење нојева, Нолит, Београд, 2003.
    3. 3. Вучинић Маријана, Раденковић-Дамњановић Брана, Добробит и понашање свиња, књига, Галеника а.д. Београд, 2000.
    4. 4.How to Build Animal Housing: 60 Plans for Coops, Hutches, Barns, Sheds, Pens, Nestboxes, Feeders, Stanchions, and Much More Paperback, 2004.
    5. 5.Seaton HB, Baxter MR, MacCormack JA, Farm Animal Housing and Welfare, Technology & Industrial Arts, 1983.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    1
    Методе извођења наставеTeorijska nastava Priprema seminarskih radova, javno izlagawe i kritička diskusija
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања10Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми20
    Семинари0