Навигација

Пријављивање

VetNEST CEEPUS network

За мобилност  CEEPUS мрежe (Network Mobility) свака партнерска институција сваке године објављује конкурс за квоте (број места и месеци стипендије) добијене од стране централне CEEPUS канцеларије.

Конкурс се на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду најчешће објављује у априлу-мају текуће године за наредну школску годину. Конкурс се објављује на интернет страници Факултета.

Општи услови конкурса су: минимум трећа година студија, просечна оцена минимум 8,00 (доставити уверење о положеним испитима), добро знање енглеског језика.
Селекција кандидата се врши на основу године студија, просечне оцене, познавања страних језика, степена мотивације  и обављеног интервјуа.

Селекцију и номинацију одабраних студената врши CEEPUS координатор Факултета ветеринарске медицине, Универзитета у Београду.
Сви пријављени кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса путем мејла.

Кандидати се морају сами регистровати и пријавити за размену на сајту CEEPUS   
http://www.ceepus.info/.
Одобрене пријаве пролазе стандардан процес потврде: координатор размене на Факултету, национални кординатор у Србији, национални и кординатор на Факултету земље домаћина (Home PPU, NCO, Host NCO, Host PPU).
На крају је кандидат дужан да прихвати стипендију како би процес био окончан статусом Accepted by applicant.
Сваки кандидат, који се пријавио, на CEEPUS – овом сајту може да прати свој статус путем налога који сам креира на почетку пријаве за размену.

За све додатне информације можете се обратити Центру за развој и међународну сарадњу ФВМ-а, канцеларија бр. 78.