Navigacija

Prijavljivanje

 

Procedura za nastavno osoblje

Procedura za studente/doktorande

 

 

VetNEST je mreža četiri Univerziteta (Brno, Budimpešta, Košice i Beč) i Fakulteta veterinarske medicine osnovana 1993/94 godine.

Mreži su se naknadno priključili Veterinarski fakultet u Ljubljani kao i fakulteti veterinarske medicine u Vroclavu i Zagrebu.

Zajedno sa fakultetima veterinarske medicine u Sarajevu, Skoplju, Beogradu i Tirani ovih devet institucija formira VetNEST proširenu mrežu čije programe mobilnosti finansira CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies).

 

Članovi (Regular members) VetNEST-a

Univerzitet veterinarskih i farmaceutskih nauka, Brno, Republika Češka

Univerzitet veterinarske medicine, Budimpešta, Mađarska

Univerzitet veterinarske medicine i farmacije, Košice, Slovačka

Univerzitet u Ljubljani, Veterinarski fakultet, Slovenija

Univerzitet veterinarske medicine, Beč, Austrija

Univerzitet u Zagrebu, Fakultet veterinarske medicine, Hrvatska

 

Članovi (Non-regular members) VetNEST-a (observer status)

Univerzitet u Sarajevu, Veterinarski fakultet, Bosna i Hercegovina

Univerzitet Ćirilo i Metodije u Skoplju, Fakultet veterinarske medicine, Makedonija

 

Članovi VetNEST-a (Extended, CEEPUS III network)

Poljoprivredni Univerzitet u Tirani, Fakultet veterinarske medicine, Albanija

Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Srbija

 

U okviru CEEPUS mreže partnerske institucije jednom godišnje objavljuju konkurs za kvote (broj mesta i meseci stipendije) dobijene od strane centralne CEEPUS kancelarije.

Konkurs se na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu najčešće objavljuje u aprilu ili maju za narednu školsku godinu.

Zainteresovani kandidati popunjavaju aplikaciju na CEEPUS sajtu.

Kandidati na CEEPUS sajtu mogu da prate svoj status putem ličnog naloga koji naprave prilikom prijavljivanja na konkurs.

Detaljne informacije o načinu prijavljivanja i svi koraci procedure navedeni su u dokumentima Procedura za nastavno osoblje i Procedura za studente/doktorande.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti zaposlenima u Centru za razvoj i međunarodnu saradnju FVM-a svakog radnog dana od 08:00 do 14:00, kancelarija br. 78 u glavnoj zgradi Fakulteta.