Navigacija

Prijavljivanje

VetNEST CEEPUS network

Za mobilnost  CEEPUS mreže (Network Mobility) svaka partnerska institucija svake godine objavljuje konkurs za kvote (broj mesta i meseci stipendije) dobijene od strane centralne CEEPUS kancelarije.

Konkurs se na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu najčešće objavljuje u aprilu-maju tekuće godine za narednu školsku godinu. Konkurs se objavljuje na internet stranici Fakulteta.

Opšti uslovi konkursa su: minimum treća godina studija, prosečna ocena minimum 8,00 (dostaviti uverenje o položenim ispitima), dobro znanje engleskog jezika.
Selekcija kandidata se vrši na osnovu godine studija, prosečne ocene, poznavanja stranih jezika, stepena motivacije  i obavljenog intervjua.

Selekciju i nominaciju odabranih studenata vrši CEEPUS koordinator Fakulteta veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu.
Svi prijavljeni kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem mejla.

Kandidati se moraju sami registrovati i prijaviti za razmenu na sajtu CEEPUS   
http://www.ceepus.info/.
Odobrene prijave prolaze standardan proces potvrde: koordinator razmene na Fakultetu, nacionalni kordinator u Srbiji, nacionalni i kordinator na Fakultetu zemlje domaćina (Home PPU, NCO, Host NCO, Host PPU).
Na kraju je kandidat dužan da prihvati stipendiju kako bi proces bio okončan statusom Accepted by applicant.
Svaki kandidat, koji se prijavio, na CEEPUS – ovom sajtu može da prati svoj status putem naloga koji sam kreira na početku prijave za razmenu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Centru za razvoj i međunarodnu saradnju FVM-a, kancelarija br. 78.