Навигација

Листа уписаних канидата на Ужу специјализацију у оквиру ТЕМПУС ЕДУВЕТ пројекта

КонкурсиУже специјалистичке студије

Сви канидати који су остварили услов за упис на Уже специјалиазције из различитих области ветеринарске медицине у оквиру ТЕМПУС ЕДУВЕТ пројекта су се уписали.