Navigacija

Lista upisanih kanidata na Užu specijalizaciju u okviru TEMPUS EDUVET projekta

KonkursiUže specijalističke studije

Svi kanidati koji su ostvarili uslov za upis na Uže specijaliazcije iz različitih oblasti veterinarske medicine u okviru TEMPUS EDUVET projekta su se upisali.