Navigacija

Raspored časova

 

POČETAK NASTAVE NA SAS

 

SAS I semestar - zimski (obavezni predmeti) 2018/19.

 1. Metodologija istraživačkog rada
 2. Standardi dobre veterinarske prakse
 3. Menadžment u veterinarstvu


SAS II letnji semestar

 1. Klinička patologija domaćih životinja
 2. Dijagnostika i terapija oboljenja farmskih životinja
 3. Dijagnostika i terapija oboljenja socijalnih životinja
 4. Metode ispitivanja namirnica animalnog porekla

 

Izborni predmeti

 1. Biotehnologija u veterinarskoj medicine
 2. Građa i funkcija ćelija, tkiva i oragana
 3. Infekcija i mehanizmi odbrane organizama od infektivnih agenasa
 4. Sastav  i osobine namirnica animalnog porekla
 5. Infekcija i mehanizmi odbrane od infektivnih agenasa