Navigacija

Raspored časova

 

POČETAK NASTAVE NA DAS

 

1. semestar - zimski (obavezni predmeti)

 1. Molekularna biologija ćelije
 2. Eksperimentalne životinje i eksperimentalni modeli
 3. Metodologija naučno-istraživačkog rada


2. semestar - letnji

 1. Biostatistika i informatika u biomedicinskim naukama
 2. Veterinarska imunologija
 3. Nervni i humoralni mehanizmi regulacije


3. semestar - zimski

 1. Integracija metabolizma i funkcije organa domaćih životinja
 2. Patomorfološke promene i kliničke manifestacije bolesti
 3. Zaštita životne sredine


4. semestar - letnji

 1. Metode ispitivanja namirnica
 2. Metode ispitivanja ćelija, tkiva i organa u fiziološkim i patofiziološkim uslovima
 3. Hemijski i fizički zagađivači namirnica animalnog porekla