Navigacija

Lista mentora

Lista potencijalnih mentora na studijskom programu doktorskih akademskih studija – DAS*

Napomena:

  1. Nastavnici zaposleni na FVM koji nisu DVM mogu biti mentori u zajedničkom mentorstvu sa mentorima DVM
  2. Lica izabrana u naučna zvanja i zaposleni u Institutima mogu biti mentori u zajedničkom mentorstvu sa mentorom zaposlenim na FVM

NAPOMENA:

Lista mentora se nalazi na sajtu u odeljku Akreditacija u okviru:

Samovrednovanje visokoškolske ustanove

Tabela 6.7. Lista mentora na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu (FVM UB) prema trenutno važećim standardima koji se odnosi na ispunjenost uslova za mentore u okviru obrazovno-naučnog, odnosno obrazovno-umetničkog polja

šifra za otvaranje dokumenata poslata je mejlom svim zaposlenima na FVM 31.12.2018.

Ime i prezime Zvanje Ustanova u kojoj je zaposlen sa punim radmin vremenom