Navigacija

Parazitologija

Šef katedre: prof. dr Zoran Kulišić

Osoblje

redovni profesor

vanredni profesor

docent


 

 

Usluge i delatnosti kojima se bavi Katedra za parazitologiju

Nastavna aktivnost

  • Nastava (predavanja, vežbe, kolokvijumi i seminarski radovi) na osnovnim, specijalističkim i  doktorskim studijama (osnovni i izborni predmeti);

Naučno-istraživački rad

  • Učešće na naučnim, tehnološkim i inovacionim projektima;

Publikacija

  • Publikacija naučnih i stručnih dela, udžbeničke literature namenjene studentima i diplomiranim stručnjacima veterinarske i humane medicine;

Stručni rad u laboratoriji

  • Uzimanje i priprema uzoraka za parazitološki pregled;
  • Parazitološki pregledi;
  • Pravljenje trajnih preparata;
  • Obuka za rad u laboratoriji;
  • Saveti u pojedinačnim slučajevima;
  • Stručno mišljenje.