Навигација

Јавне одбране

 

НАПОМЕНА:

због актуелне епидемиолошке ситуације, број присутних на појединачној одбрани је ограничен на 10

 

 

 


 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Процена ризика од терестријалног зрачења на подручју града Београда

Место одбране

Факултет ветеринарске медицине, Катедра за радиологију и радијациону хигијену

Датум и време одбране

18.5.2021. у 12 и 30 часова

Име и Презиме кандидата

Александар Милојковић

Чланови Комисије

1. др Бранислава Митровић, ванредни професор

2. др Никола Крстић, редовни професор

3. др Ненад Андрић, ванредни професор