Навигација

Јавне одбране

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Утицај одабраних pre mortem услова на рН меса свиња

Место одбране

Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла

Датум и време одбране

23.04.2019. год. у 12 сати

Име и Презиме кандидата

Милан Јовић

Чланови Комисије

Др Силвана Стајковић, доцент

Др Неђељко Карабасил, редовни професор

Др Драган Василев, ванредни професор

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

ФОРЕНЗИЧКА ПРОЦЕНА РАНА НАСТАЛИХ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ

Место одбране

Катедра за патолошку морфологију

Датум и време одбране

25.04.2019. u 12h

Име и Презиме кандидата

Димитрије Радојковић

Чланови Комисије

Проф. др Владимир Нешић

Проф. др Владимир Кукољ

Доц. др Ивана Вучићевић

Приступ слободан