Навигација

Јавне одбране

 

 

 

ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ РАДА

Анализа тренда пословања и броја пацијената једне ветеринарске станице у периоду од 2011. до 2016. године

Место одбране

Катедра за економику и статистику

Датум и време одбране

16.03.2018. у 12 часова

Име и Презиме кандидата

Дарко Савкић

Чланови Комисије

Проф др Милорад Мириловић, доц др Милош Вучићевић, проф др Драган бацић

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Испитивање поузданости серолошких, бактериолошких и молекуларних метода у дијагностици бруцелозе паса изазване врстом Brucella canis

Место одбране

Катедра за заразне болести животиња и болести пчела

Датум и време одбране

19.03.2018. у 12 часова

Име и Презиме кандидата

Наташа О. Стевић

Чланови Комисије

Др Соња Радојичић, редовни професор
Др Мирослав Валчић, редовни професор
Др Душан Мишић, ванредни професор
Др Казимир Матовић, научни сарадник
Др Лазар Ранин, редовни професор

Приступ слободан

 

 

 

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

НАСЛОВ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Утицај пероралнОГ ДАВАЊА органски модификованог клиноптилолита на квалитет колострума првотелки

Место одбране

Катедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи

Датум и време одбране

22.03.2018. у 13 часова

Име и Презиме кандидата

Милица В. Стојић

Чланови Комисије

проф. др Наталија Фратрић, ментор
проф. др Драган Гвоздић
научни саветник, др Весна Илић

Приступ слободан