Navigacija

Javne odbrane

 

NAPOMENA:

zbog aktuelne epidemiološke situacije, broj prisutnih na pojedinačnoj odbrani je ograničen na 10

 


 

 

 


 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

ETIOLOGIJA I PATOGENEZA OBOLJENJA PRASADI NA SISI

Mesto odbrane

Katedra za bolesti papkara

Datum i vreme odbrane

02.04.2021. u 12 časova.

Ime i Prezime kandidata

Janko Kaitović

Članovi Komisije

prof. dr Jovan Bojkovski, doc. dr Radiša Prodanović, prof. dr Ivan Vujanac

 

 

 

 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Kvalitet kolostruma mlečnih krava i njegov značaj

Mesto odbrane

Higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla, Fakultet veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu

Datum i vreme odbrane

2.4.2021 u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Miljana Krstić

Članovi Komisije

Prof dr Natalija Fratrić

Doc.dr Olivera Valčić

Doc. Dr Radoslava Savić-Radovanović