Navigacija

Javne odbrane

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Analiza trenda poslovanja i broja pacijenata jedne veterinarske stanice u periodu od 2011. do 2016. godine

Mesto odbrane

Katedra za ekonomiku i statistiku

Datum i vreme odbrane

16.03.2018. u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Darko Savkić

Članovi Komisije

Prof dr Milorad Mirilović, doc dr Miloš Vučićević, prof dr Dragan bacić

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

NASLOV DISERTACIJE

Ispitivanje pouzdanosti seroloških, bakterioloških i molekularnih metoda u dijagnostici bruceloze pasa izazvane vrstom Brucella canis

Mesto odbrane

Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela

Datum i vreme odbrane

19.03.2018. u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Nataša O. Stević

Članovi Komisije

Dr Sonja Radojičić, redovni profesor
Dr Miroslav Valčić, redovni profesor
Dr Dušan Mišić, vanredni profesor
Dr Kazimir Matović, naučni saradnik
Dr Lazar Ranin, redovni profesor

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

NASLOV DISERTACIJE

Uticaj peroralnOG DAVANJA organski modifikovanog klinoptilolita na kvalitet kolostruma prvotelki

Mesto odbrane

Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači

Datum i vreme odbrane

22.03.2018. u 13 časova

Ime i Prezime kandidata

Milica V. Stojić

Članovi Komisije

prof. dr Natalija Fratrić, mentor
prof. dr Dragan Gvozdić
naučni savetnik, dr Vesna Ilić

Pristup slobodan