Navigacija

Javne odbrane

 

 

 

 

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA
 

NASLOV SPEC. RADA

ODREĐIVANJE Fo-VREDNOSTI I Co-VREDNOSTI ZA RAZLIČITE REŽIME POSTUPKA STERILIZACIJE PAŠTETE

Mesto odbrane

Predavonica Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla

Datum i vreme odbrane

22. 09. 2017 u 11h

Ime i Prezime kandidata

Mladen Rašeta

Članovi Komisije

Prof. dr Dragan Vasilev, Prof. dr Neđeljko Karabasil, Prof. dr Mirjana Dimitrijević

Pristup slobodan

 

 

 

 

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA
 

NASLOV SPEC. RADA

ocena postupaka sa životinjama pre klanja i uticaj na kvalitet mesa svinja

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla

Datum i vreme odbrane

22.09.2017. u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Aleksandar Dubljević

Članovi Komisije

Neđeljko Karabasil, Dragan Vasilev, Mirjana Dimitrijević

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA
 

NASLOV SPEC. RADA

HACCP plan u proizvodnji fino usitnjenih barenih kobasica

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla

Datum i vreme odbrane

22.09.2017. u 13 časova

Ime i Prezime kandidata

Darko Jevtić

Članovi Komisije

Neđeljko Karabasil, Dragan Vasilev, Mirjana Dimitrijević

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA ILEUSA KONJA

Mesto odbrane

Katedra za porodiljstvo, sterilitet i b.o.

Datum i vreme odbrane

22.09.2017. godine u 13.00 časova

Ime i Prezime kandidata

Dejan N. Perić

Članovi Komisije

Prof. dr Miloš Pavlović

Prof. dr Vanja Krstić

 Doc. dr Ivan Vujanac

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA specijalističkog RADA
 

NASLOV specijalističkog RADA

Degenerativna oboljenja ramenog zgloba (OCD) pasa, etiologija, dijagnostika, terapija.

Mesto odbrane

Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju

Datum i vreme odbrane

25.09.2017. 10.00 čas.

Ime i Prezime kandidata

Perica Gobeljić

Članovi Komisije

1. Dr Branislav Prokić, redovni profesor

2. Dr Jugoslav Vasić, redovni profesor

3. Dr Miloš Blagojević, vanredni profesor

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA
 

NASLOV SPEC. RADA

Kliničke i patohistološke manifestacije atopijskog dermatitisa kod pasa rase zapadnoškotski beli terijer

Mesto odbrane

Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači, Fakultet veterinarske medicine

Datum i vreme odbrane

25.09.2017 u 11 časova

Ime i Prezime kandidata

Milčić Matić Natalija

Članovi Komisije

Prof. dr Nikola Popović, Prof. dr Vanja Krstić, prof. dr Darko Marinković

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Imunoprofilaksa kao način prevencije infektivnih bolesti kopitara

Mesto odbrane

Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela, Fakultet veterinarske medicine

Datum i vreme odbrane

26. 09. 2017, 1200 časova

Ime i Prezime kandidata

Ana Strahinjić

Članovi Komisije

Dr. Miroslav Valčić, redovni profesor

Dr. Brana Radenković-Damnjanović, redovni profesor

Dr. Dragiša Trailović, redovni profesor

Pristup slobodan

 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Uticaj ishrane na zdravlje papaka mlečnih krava

Mesto odbrane

Katedra za ishranu i botaniku

Datum i vreme odbrane

26.09.2017. godine u 13.00 časova

Ime i Prezime kandidata

Dejan Šmakić br. ind. 2011/116

Članovi Komisije

dr Branko Petrujkić, docent i mentor

dr Vanja Krstić, redovni profesor

dr Dragan Bacić vanredni profesor

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Mikrobiološka ispitivanje mehanički separisanog mesa u cilju ocene bezbednosti proizvoda

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla

Datum i vreme odbrane

27.09.2017. godine u 10.00 časova

Ime i Prezime kandidata

   Bojana Tešović

Članovi Komisije

Prof. dr Neđeljko Karabasil
Prof. dr Mirjana Dimitrijvić
Prof. dr Dragan Vasilev

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Etiologija i terapija cista na jajnicima krava

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za porodiljstvo, sterilitet i V.O.

Datum i vreme odbrane

27. 09. 2017. U 13 časova

Ime i Prezime kandidata

Nenad Bogdanović

Članovi Komisije

Doc. dr Milan Maletić, mentor

Doc. dr Vladimir Magaš, član

Doc. dr Slađan Nešić, član

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA
 

NASLOV SPEC. RADA

hormonska manipulacija polnim ciklusom krava

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za porodiljstvo, sterilitet i V.O.

Datum i vreme odbrane

28. 09. 2017. u 11 časova

Ime i Prezime kandidata

dr vet. med. Marko Sretenović

Članovi Komisije

Doc. dr Milan Maletić, mentor

Prof. dr Slobodanka Vakanjac, član

Doc. dr Vladimir Magaš, član

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA
 

NASLOV SPEC. RADA

sindrom postpartalne disgalakcije krmača

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za porodiljstvo, sterilitet i V.O.

Datum i vreme odbrane

29. 09. 2017. u 11 časova

Ime i Prezime kandidata

dipl. vet. Živko Klajić

Članovi Komisije

Doc. dr Milan Maletić, mentor

Prof. dr Miloš Pavlović, član

Doc. dr Vladimir Magaš, član

Pristup slobodan