Navigacija

Javne odbrane

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

EFEKTI ULTRALJUBIČASTOG ZRAČENJA U PATOGENEZI FOTODERMATITISA KOD SVINJA

Mesto odbrane

Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu

Datum i vreme odbrane

18.01.2018. u 13:30 časova

Ime i Prezime kandidata

Radivoje Vidić

Članovi Komisije

dr Jelena Ajtić, vanredni profesor
dr Ivan Vujanac, docent
dr Branislava Mitrović, docent

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

ZNAČAJ PARAZITSKIH INFEKCIJA KONJA U FARMSKIM USLOVIMA DRŽANJA

Mesto odbrane

Katedra za bolesti papkara

Datum i vreme odbrane

19.01.2018. godine u 11.00 časova

Ime i Prezime kandidata

Ilija Marjanović

Članovi Komisije

Prof. dr Dragiša Trailović
Prof. dr Ivan Vujanac
Doc. dr Stefan Đoković

Pristup slobodan