Navigacija

Radoslava Savić-Radovanović

Docent

Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla
2685-653 i 3615-436 lokal 236
062/803 84 16

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Behavior of Salmonella typhimurium in pork minced meat and pork skin at different storage temperatures.
Autori Neđeljko Karabasil, Vlado Teodorović, Mirjana Dimitrijević, Nataša Pavlićević, Jasna Kureljušić, Spomenka Đurić, Ivan Sočo i Radoslava Savić-Radovanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Autori Neđeljko Karabasil, Vlado Teodorović, Mirjana Dimitrijević, Nataša Pavlićević, Jasna Kureljušić, Spomenka Đurić, Ivan Sočo i Radoslava Savić-Radovanović
Volumen 63
Broj 5-6
Strana od 655
Strana do 663