Navigacija

Drago Nedić

Redovni profesor

Katedra za ekonomiku i statistiku
2685-551 i 3615-436 lokal 382,256

Naučno istraživački radovi

Knjige

EKONOMIKA VETERINARSTVA
Autori Milan Tešić i Drago Nedić
Izdavač Fakultet veterinarske medicine
ISBN 978-86-81043-94-3
Godina 2015
Autori Milan Tešić i Drago Nedić
Tip knjige udžbenik
Broj strana 356
Ekonomika veterinarstva - praktikum
Autori Milan Tešić, Drago Nedić i Nada Tajdić
Izdavač Fakultet veterinarske medicine
ISBN 978-86-81043-67-7
Godina 2013
Autori Milan Tešić, Drago Nedić i Nada Tajdić
Tip knjige udžbenik
Broj strana 210
Menadžment veterinarske prakse
Autori Milan Tešić i Drago Nedić
Izdavač Fakultet veterinarske medicine
ISBN 978‐86‐81043‐54‐7
Godina 2011
Autori Milan Tešić i Drago Nedić
Tip knjige udžbenik
Broj strana 286

Radovi u časopisima

Management and control program for suppression and eradikation of classical swine fever in Serbia
Autori Drago Nedić, Milan Tešić, Milan Baltić, Budimir Plavšić, Nada Tajdić, Milorad Mirilović i Miodrag Rajković
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2011
Autori Drago Nedić, Milan Tešić, Milan Baltić, Budimir Plavšić, Nada Tajdić, Milorad Mirilović i Miodrag Rajković
Volumen 61
Broj 2-3
Strana od 295
Strana do 307