Navigacija

Međunarodna akreditacija

Evaluacija od strane eksperata EAEVE

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu je evaluiran od strane eksperata EAEVE u okviru konsultativne vizitacije koja je organizovana na Fakultetu u periodu od 3. do 6. novembra 2014. godine.

Izveštaj o samovrednovanju pripremljen za evaluaciju eksperata EAEVE Pristup fajlu dozvoljen samo zaposlenima